Pakso apkalta truko 6 mėnesius. Kildišienė krito per 6 dienas. Ir, jei problema būtų tik Karbauskio protežė, būtų galima džiaugtis, kad iš Seimo taip greit pavyko išspirti tą, kuriai Tautos atstovybė buvo tik papildoma lesykla. Dienpinigiai prie gerbėjo dovanotų ruonio kailinių, džipo.

Bet džiaugtis nėra ko. Naisių ponas, kaip ir XVIII a. Tyzenhauzas, ramiai paaukojo Gretą iš baudžiauninkų kordebaleto, kad išsaugotų savo kailį.

Iš tiesų tai trauktis iš Seimo Karbauskis turi net daugiau priežasčių nei jo pavaduotoja partijoje, Seime ir kitur. Pirmiausia tai pats Karbauskis ištraukė Kildišienę iš Darbo partijos šiukšlyno, pavertė ją antru žmogumi partijoje ir su Skverneliu atitempė vagilką į Seimą.

Štai kaip arogantiškai Karbauskis kalbėjo rinkimų mitinge Anykščiuose: „Aš esu agronomas, bet turiu 20 metų politikoje patirtį. Per tiek metų išmokau šnekėti visais klausimais. Palaukite porą metų. Po dvejų metų Seime Greta kalbės visais klausimais."

Nepavyko. Plokštelė įstrigo ties žodžiais „sekantis klausimas“.

Antra, tai Karbauskis pastatė Kildišienę į dviprasmišką padėtį. Visais atžvilgiais. Pakeldamas per aukštai jos proteliui. Suteikdamas „Agrokoncerno“ autopaslaugas. Jis pats (kaip ir socialistas Butkevičius, ir dar tuntas Seimo valstiečių ir kt.) iki skandalo naudojosi lizingu šalia Gretos.

Iš tiesų tai trauktis iš Seimo Karbauskis turi net daugiau priežasčių nei jo pavaduotoja partijoje, Seime ir kitur. Pirmiausia tai pats Karbauskis ištraukė Kildišienę iš Darbo partijos šiukšlyno, pavertė ją antru žmogumi partijoje ir su Skverneliu atitempė vagilką į Seimą.
Rimvydas Valatka

Tai jis jau įkliuvusią globotinę skatino (bent nestabdė) meluoti. Neleido (neliepė) sakyti tiesos. Nei apie jų santykius, nei apie staigų praturtėjimą. Nesibodėjo net žuvusio brolio kelti iš kapo. Tai jis aprūpino ją „Agrokoncerno“ advokatu. Anas melų malūne pasirodė ne blogiau už Pakso asilus su raudonais batais. O Urbšys ir Baškienė – kaip laisvai samdomi malūnininkai Gretos kompanijoje.

Finalas žinomas. Paaiškėjo, kad Seimo narė praeityje nevengdavo vogti. Jei ne šis faktas, Kildišienės iš Seimo nebūtume ir su šakėmis išnešę. Naisių ponas liko.

Karbauskio misija dar net nepradėta įgyvendinti. Kol geriausi šalies žurnalistai gaudė 2K melus ir atkasinėjo Gretos vagysčių istorijas, net ne antrame, o trečiame plane liko valstiečių spaudos konferencija „Dvasingumas – švietimo sistemos pagrindas“.

Joje karbauskizmas pirmąkart taip atvirai parodė iššieptus supuvusius dantis, ant kurių buvo galima įskaityti spaudą „Made in Kremlin“.

Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Baškienė ir vyr. teologė Širinskienė pristatė kažkokį dvasingumo guru J. Kievišą, kurį pagarbiai vadino Edukologijos universiteto profesorium. Nesileidžiant į visas „dvasingumo“ detales ir apibrėžimus, kuriuose juodai painiojosi visi trys, galima išskirti 4 jų sudėliotus karbauskizmo punktus:

1. Demokratėjimas Lietuvai kelia rimtų problemų. 2. Globalizacija ir demokratijos įgyvendinimas kelia pavojų Lietuvai. 3. Asmens laisvės smarkiai paveikė dvasinę mūsų gyvenimo sferą. 4. Švietimas turi būti pertvarkomas dvasiniais pagrindais.

Atidžiai įsiskaitykite. Ką siūlo įtakingos Seimo valstietės ir jų dvasingologas?
Ką siūlo įtakingos Seimo valstietės ir jų dvasingologas? Iš esmės – revizuoti tai, ką davė Sąjūdžio Lietuva. O ji davė tegu ir su dideliais trūkumais, bet demokratiją, atvirą valstybę, žmogaus teises, spaudos ir žodžio laisves. Visa tai valstiečių dvasingologai pasiryžę sunaikinti, o naikinimo pradžia bus mokykloje.
Rimvydas Valatka

Iš esmės – revizuoti tai, ką davė Sąjūdžio Lietuva. O ji davė tegu ir su dideliais trūkumais, bet demokratiją, atvirą valstybę, žmogaus teises, spaudos ir žodžio laisves. Visa tai valstiečių dvasingologai pasiryžę sunaikinti, o naikinimo pradžia bus mokykloje.

Pavadinkime tai kylančiu karbauskizmu. Iš kur pučia karbauskizmą maitinantys valstiečių vėjai? Kažkur tai jau girdėta. Ką mala Kremliaus propaganda? Vakarai – supuvę. Rusija – vienintelė pasaulyje dvasinga valstybė. Rusai – išskirtinai dvasinga tauta, todėl rusams netinka demokratija.

„Aš tik stengiuosi apsaugoti mūsų visuomenę nuo tariamų vertybių, kurias sunku mūsų žmonėms priimti. Reikia stabdyti agresyvų kai kurių socialinių grupių elgesį, kurios, mano nuomone, ne tik gyvena kaip nori, bet ir siekia primesti savo požiūrį, primesti agresyviu būdu – kitoms tautoms bei kitoms šalims“, – dar XXI a. pr. kalbėjo Putinas.

Vėliau Putinas pareiškė, kad suvalstybinti televizijos kanalai gali būti laisvi, būdami kontroliuojami valstybės, o kalbėdamas po Krymo užgrobimo jis susiejo stačiatikybę, kultūrinę ir istorinę Rusijos savastį ir priešiškumą Vakarams.

Beveik žodis žodin tą patį varė valstietės Baškienė, Širinskienė ir jų dvasingologas. Tik vietoj Rusijos apdairiai buvo minimas kažkoks Ukrainos dvasingologas, o apie spaudos ir žodžio laisves, matyt, išgirsime netrukus.

Taigi valstiečių „dvasingumo“ vėjas pučia iš Rytų. Net jei to vėjo įkvėpėjas – tik didieji rusų rašytojai Dostojevskis ir Tolstojus, vis tiek nieko gero.

Baškienės ir Tolstojaus tikėjimas, kad matematikos ir chemijos išlavintas kritiškas protas yra blogis ir tik dvasingumas skatina atsivertimą į gėrį Lietuvai gali reikšti tik vieną valstiečių siunčiamą žinią: Vakarai yra blogis, o Rusija – gėrio (dvasingumo) pradas. Žinia kartojama – pradžia buvo kova su „Chevron“ Žygaičiuose.

Pridėkite, ką tarsi nekaltuose interviu apie sovietinius spektaklius Maskvoje kalbėjo Karbauskis, ką yra pašnekėję Kepenis, kiti valstiečiai, ką gausime? Labai kryptingą veikimą.

„Dvasingais save skelbiantys žmonės yra įtartini, o sovietmečio „dvasingumas“ buvo sovietų valdžios kolaborantų kaukė“, – kažkada taikliai pasakė S. Parulskis.
Seimo valstiečiai tiesiog negali nemeluoti? Apskritai valstiečiai naudoja Stalino metodą propagandai varyti. Kaip ir Stalinas, jie ištraukia kokį vietinį Lysenką ar Mičiuriną, atitempia jį į Seimą, šis paleidžia kakarinę, kad genetika – ne mokslas, o po to jau Karbauskis šaukia, kad taip kalba visi Lietuvos mokslininkai.
Rimvydas Valatka
Tai, kad valstiečių, kaip ir sovietų bonzų, dvasingumas yra sąvoka be turinio, rodo ir tai, kad Baškienė ir Širinskienė, skelbdamos, kad dvasingumui kenkia demokratija ir asmens laisvės, apsimelavo pristatydamos savo guru. Kievišą jos pristatė kaip Edukologijos universiteto profesorių, nors dvasingologas jau dveji metai kaip atleistas iš šio universiteto.

Seimo valstiečiai tiesiog negali nemeluoti? Apskritai valstiečiai naudoja Stalino metodą propagandai varyti. Kaip ir Stalinas, jie ištraukia kokį vietinį Lysenką ar Mičiuriną, atitempia jį į Seimą, šis paleidžia kakarinę, kad genetika – ne mokslas, o po to jau Karbauskis šaukia, kad taip kalba visi Lietuvos mokslininkai.

Karbauskizmas – kaip ir fašizmas, marksizmas-leninizmas ar putinizmas – yra visiška eklektika. Kaip ir kiti juodašimtiški judėjimai, karbauskizmas pasižymi panieka žmonėms, kerštingumu, visuomenei priimtinų taisyklių nesilaikymu ir išskirtiniu vado kultu – Naisių pono teise į buką melavimą, keistą „vertybių“, jau pramintą „vertibėmis“, sistemą, kuri kuriama pagal vado mėnulio fazes ir dvasingologų spraudžiama į atgaivintą sovietinio „dvasingumo“ lovą.

Pvz., pezi apie dorą, darną ir šeimą ir čia pat aiškini, kad nusprendei išvežti savo šeimą į Ispaniją. Įsiklausykite, kaip tai skamba: jis nusprendė ištremti šeimą! Šeima čia be balso – viską sprendžia ponas vyras. Kaip po to jam netrukdys žmonių demokratėjimas ir asmens laisvės?

Pavadini partiją žaliųjų vardu, ir nusiperki patį didžiausią „kadilaką“, kurio CO2 emisija kelionės iš Naisių į Vilnių ir atgal siekia tiek, kiek vieno lietuvio buto metinis elektros vartojimas. „Dvasingumas“ leidžia dėti skersą ir ant gamtos, ir ant Lietuvos žmonių skurdo, ir ant viso pasaulio žaliųjų, kurie važinėja tik dviračiais arba mažalitražiais auto, o, pamatę ruonių kailinius dėvinčią moterį, sužvėrėja taip, kaip Greta, išvydusi žurnalistus.
„Naisių vasara“ – tipiškas pokario socialistinio realizmo atmainos mene ir literatūroje – lakavimo teorijos – marmalas. Paskaitykite J. Dovydaičio mišiolą „Nauji įvykiai Naujamiestyje“, ir suprasite, kaip dvasingai jums pudruoja smegenis Naisių ponas.
Rimvydas Valatka
Galingas vado džipas ir jo moters pavaduotojos išskirtiniai kailiniai – Rusijos „dvasingumo“ vertybės. „Naisių vasara“ – tipiškas pokario socialistinio realizmo atmainos mene ir literatūroje – gyvenimo lakavimo teorijos – marmalas. Paskaitykite pokarinį J. Dovydaičio mišiolą „Nauji įvykiai Naujamiestyje“, ir suprasite, kaip identiškai dvasingai jums pudruoja smegenis Naisių ponas.

Kas ypač blogai, tai, kad į dviejų įtakingų Seimo valstiečių ir jų dvasingologo pareiškimus apie tai, kad Lietuvoje reikia raukti su demokratija ir asmens laisvėmis, ir pradėti tai nuo švietimo, nesureagavo nei švietimo ir mokslo ministrė, nei prezidentė, nei premjeras Skvernelis. Premjeras turbūt mano, kad šitas putinizmas karbauskizmo segtuve jo neliečia.

Bet visuose Kildišienės, kitų valstiečių rinkimų plakatuose – ir iki ausų išsišiepęs Skvernelis. Tai Skvernelis savo autoritetu atvedė į Seimą ir dabar jau besitraukiančią melagę-vagilką, ir daugybę kitų niekam nežinomų ir nieko nesugebančių „valstiečių“.

Apsimesti, kad esi nė prie ko, galima. Kurį laiką.

Kažkada režisierius Michailas Rommas pastatė pritrenkiantį filmą „Paprastas fašizmas“. Nuo to paties – nuo mažmožių – prasidėjo ir paprastas putinizmas. Visi rusų demokratai, įskaitant Nemcovą, Putiną iš pradžių entuziastingai rėmė. Nuo to paties – pateptojo dvasingumo – prasideda ir paprastas karbauskizmas.