Galvoti, jog pasaulis sudėtingas, vargina. Tai atima laiką, kurį galima skirti malonesniems dalykams, kaip apsipirkimas ar žiūrėjimas pro rakto skylutę į turtingųjų gyvenimą. Arba vargingo gyvenimo blusinėjimas per atstumą stebint televizoriaus ekrano paliudijimus, jog nesi tas, kuriam labiausiai nepasisekė.

Deja, pasaulis ir jo raida yra labai sudėtingi. Jau vien dėl to, kad jame persipina daugybė skirtingų, panašių ir priešiškų interesų. Į pauzę tarp dviejų kąsnių neįmanoma įdėti bent kiek pagrįsto paaiškinimo. Tame tarpelyje telpa tik lengvai, be jokių pastangų praryjamos žinutės, kurioms vartotojas pasiruošęs.

Žemas žmogus ir aukštos technologijos

Barackas Obama, kaip juodaodis, gimęs vos šimtmetis po vergijos panaikinimo, dar matė segregaciją kasdieniame gyvenime, bet nepabūgo pretenduoti į aukščiausią JAV postą. Perėjęs visą sunkią rinkimų kovą, B. Obama įrodė amerikiečiams, jog įprastas pasaulis gali keistis, jog gali plėstis jo ribos, ir tai, kas vakar buvo neįmanoma, šiandien tampa realybe. Kandidatuodamas jis leido bendrapiliečiams patirti šalies gebėjimą augti ne tik technologine, bet ir žmogiškąja prasme.

Būdamas prezidentu, B. Obama ėmėsi labai toli į ateitį siekiančių projektų. Sveikatos apsaugos reforma, gavusi „Obamacare“ pavadinimą, milijonams amerikiečių suteikė galimybę pagaliau gauti sveikatos draudimą. Visoje Europoje, įskaitant Lietuvą, sunkiai suvokiamas toks dalies žmonių nurašymas, kad jie net neturi sveikatos draudimo. Kitaip tariant, gyvena be teisės rimčiau susirgti. Ilgainiui „Obamacare“ turėjo mažinti beribį atotrūkį tarp šalies turtingųjų ir vargstančiųjų, silpninti socialines įtampas. D. Trumpas ją nurodė stabdyti jau pirmą darbo dieną.
D. Trumpo išrinkimas yra žingsnis atgal evoliucijos kelyje. Bendros tendencijos jis nepakeis, tik pavers būtinybe korekcijas, kurių poreikio nematė sprendimų priėmėjai ir vizionieriai.
Ramūnas Bogdanas

Užsienio politikoje B. Obama dvi savo kadencijas siekė Ramiojo vandenyno prekybos susitarimo, ir tikslą pasiekė. Laisvos prekybos zoną sudarančiose šalyse sukuriama 40 proc. pasaulio ekonomikos, bet į ją nepateko Kinija. Susitarimas ilgalaikėje perspektyvoje turėjo būti atsvara augančiai Kinijos galiai, sukurdamas milžinišką bendros rinkos erdvę. D. Trumpas jau spėjo pasirašyti išstojantis ir mainais žada derybas su kiekviena valstybe atskirai.

Iš veiksmų atrodo, kad prezidentas B. Obama tikėjo, jog aukštų technologijų pasiekimai, dėl kurių pasaulis tapo dideliu kaimu, paskui save veda pakitimus žmonių galvosenoje. Tačiau prezidento tikėjimas susitarimais, o ne jėga grįstu keliu tikrovėje virto beveik sunaikinta Sirijos valstybe, ir šiandien Astanoje Rusija, Turkija ir Iranas sprendžia jos ateitį, o amerikiečiai drauge su sirais tėra tik seno stiliaus dalybų stebėtojai.

Skubotas atsitraukimas iš Irako beveik sugriovė jo valstybingumą. Į laisvę išėję ir be jokios priežiūros palikti buvusieji Sadamo Huseino karininkai ir dvasininkai, radikalizuoti per niekieno nesuvaldomus šiitų-sunitų susirėmimus, susijungę padėjo pamatus didžiausiai teroristinei grupuotei ISIS. Į pavojingą pilką zoną Europos papilvėje virto Libija, palikta pati tvarkytis po Muammaro Khadafio nuvertimo.

Trumpas žingsnis atgal

Naujasis prezidentas ėjo į valdžią, kalbėdamas apie praeitį. JAV tai tiko, nes daug žmonių jautėsi pamiršti namuose, kol Vašingtonas rūpinosi saugesnio pasaulio reikalais. D. Trumpo išrinkimas yra žingsnis atgal evoliucijos kelyje. Bendros tendencijos jis nepakeis, tik pavers būtinybe korekcijas, kurių poreikio nematė sprendimų priėmėjai ir vizionieriai.
Savo poziciją D. Trumpas ir jo bendraminčiai Europoje apibrėžia lygiai kaip Hitleris: skelbia atimantys valdžią iš biurokratų ir atiduodantys ją žmonėms. Beje, tą patį tvirtina Ramūnas Karbauskis Lietuvoje.
Ramūnas Bogdanas

Galbūt pasaulis paskubėjo, ir iš to radosi įtampos, iškeliančios D. Trumpo tipo politikus? Materialine prasme dabartinių JAV politikų seneliai gyveno skurdesnėje šalyje, negu šiandien yra Meksika. Į pastarąją žiūrima su panieka ir nuspręsta tiesiog atsitverti. Nuo materialios gerovės šuolio žmogaus raida beviltiškai atsilieka.

Vis didėja atotrūkis tarp urvinio žmogaus mąstymo reliktų ir modernių technologijų. Nieko nestebina, kad turime pitekantropų su atomine bomba. Neišsivysčiusio žmogiškumo ir branduolinės fizikos pasiekimų junginys pavojingas viso pasaulio egzistavimui.

Urvinio žmogaus protas nematė tolimos savo veiksmų perspektyvos ir buvo susitelkęs į šiandienos poreikių tenkinimus. Australiją jis sugebėjo paversti dykuma, nes medžioklė ypatingai gerai nusisekdavo, padegus aliejingų eukaliptų miškus. Taip per kelis tūkstantmečius ištisas kontinentas dėka žmogaus rūpesčio pavalgyti tapo praktiškai negyvenamas, išskyrus pajūrį ir atskiras oazes.
Kaip jau minėjau, D. Trumpas ir į jį panašūs man atrodo esantys korekcija evoliucijos kelyje, tačiau ne naujas kelias. Amerikiečiai yra labai veržli visuomenė, perėmusi Didžiųjų atradimų laikų Europos aktyvumą. JAV sugebės greitai įveikti ir šį vingį.

Jei B. Obama savo neveiklumu bandė taikytis prie JAV tendencijų, tai D. Trumpas pats yra tendencijos įsikūnijimas. Kaulais ir smegenimis jis išaugęs iš turtingosios viršūnėlės, iš tos dirvos, kur vartojimas ir pelnas yra viskas, o aukšti idealai ir principai tėra niekas. Aborigenams eukaliptų miškai irgi atrodė beverčiai, palyginus su sumedžiota mėsa. Trumpas protas atėmė ir viena, ir kita. Evoliucija sustojo, ir britai juos rado pirmykščiame būvyje.

Valdžia žmonėms?

Savo poziciją D. Trumpas ir jo bendraminčiai Europoje apibrėžia lygiai kaip Hitleris: skelbia atimantys valdžią iš biurokratų ir atiduodantys ją žmonėms. Beje, tą patį tvirtina Ramūnas Karbauskis Lietuvoje.

Kadangi tokio dalyko, kaip visų žmonių buvimas valdžioje, nėra ir būti negali, po tarsi gražiai skambančiu šūkiu paslėptas tikrasis ketinimas tapti vieninteliu, kuris gali kalbėti visų žmonių vardu. Tai yra demokratijos, kur sąveikauja skirtingi požiūriai, priešybė, ir ji vadinasi diktatūra, kur užgrobiamas sprendimų monopolis.
Jau dabar oficialiai pripažintas Rusijos kišimasis į rinkimus D. Trumpo naudai yra įžanga į apkaltos procesą. JAV konstitucijos 25 pataisos 4 skyrius numato prezidento, nesugebančio eiti pareigų, atstatydinimo procedūrą. Griovimas atveda prie griovėjo susinaikinimo, ką itin vaizdžiai liudija bolševikų istorija.
Ramūnas Bogdanas

D. Trumpo agresyvumas rinkiminėje retorikoje, pradėjęs reikštis praktiškai nuo pirmos dienos Baltuosiuose rūmuose buvusio prezidento palikimo naikinimu, turės trumpą kelią. Jei griovimas užkabins JAV pamatus, jam tikrai neleis užsibūti už valstybės vairo. Jau dabar oficialiai pripažintas Rusijos kišimasis į rinkimus D. Trumpo naudai yra įžanga į apkaltos procesą. JAV konstitucijos 25 pataisos 4 skyrius numato prezidento, nesugebančio eiti pareigų, atstatydinimo procedūrą. Griovimas atveda prie griovėjo susinaikinimo, ką itin vaizdžiai liudija bolševikų istorija.

Prisiminkime, kaip Lietuvoje konservatoriai su pasimėgavimu sumalė „Leo LT“ projektą, o iš tų griuvėsių galiausiai išaugo neracionalus kryžius VAE statybai, atkėlęs vartus realiai pavojingai rusų atominei elektrinei Astrave.

Evoliuciškai žmoguje vyrauja naudingų pasiekimų mėgdžiojimas, o ne griovimas iš pavydo. Būtų antraip, žmonės būtų paprasčiausiai išnykę. Tik dėl mėgdžiojimo, mokymosi iš to, kas jau padaryta, šitai gyvybės formai pavyko tapti vyraujančia rūšimi žemėje.

Tikėdamas, kad žmonija savo galimybių dar neišsėmė, drįstu teigti, kad ir šiuo metu galingiausią pasaulio valstybę valdo ne įnoriai, o kolektyvinis institucijų protas. Jis gali klysti, jis gali laikinai nusivažiuoti, bet jis yra nuolat besimokantis, todėl pajėgus išlaikyti tolimą perspektyvą.