Bet štai savo kolegų teisininkų nesuprantu. Nei tų, kurie Seimo kanceliarijos Teisės departamente ar Teisės ir teisėtvarkos komitete politikams pataria, nei tų, kurie prezidentei atstovauja ir jai pataria, nei akademikų, kurie įsiręžę kartoja mantrą, kad prezidentė laisva elgtis kaip tinkama. Plėnys. Nėra laisva. Juk bent jau teisine prasme manevro laisvės neturi: Konstitucijos 118 str. 6 dalyje aiškiai nurodyta, kad prokurorų atleidimo tvarką nustato įstatymas, o Prokuratūros įstatymas įvardija 8 generalinio prokuroro atleidimo pagrindus (ir tai baigtinis sąrašas!):

- atsistatydina;
- pasibaigia įgaliojimų laikas;
- sulaukia senatvės pensijos amžiaus;
- dėl sveikatos būklės nebegali eiti pareigų;
- išrenkamas į kitas pareigas arba jo sutikimu perkeliamas į kitą darbą;
- netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;
- savo poelgiu sulaužo priesaiką;
- jam įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis.

Petras Ragauskas
Seimo pirmininkė gali graužtis alkūnes, mat įstatymas nepalieka jai kitų alternatyvų, tik elgtis su generaliniu prokuroru „kaip vaikų darželyje“ – pabandyti sugėdinti ir paprašyti ateityje dirbti kitaip.
Jei šiandien turėtume bent vieną išvardintų pagrindų, Seimo siūlymas atleisti generalinį prokurorą būtų prasmingas tik, kai pažeisdama Konstituciją prezidentė tą pagrindą ignoruotų ir nepradėtų atleidimo procedūros. Nes bet kuris iš jų reiškia besąlygišką atleidimą. Tačiau kol tokių pagrindų nėra (o jų nėra...), pati prezidentės iniciatyva ir teikimas Seimui būtų antikonstitucinis, nes pažeistų Konstitucijoje minimą įstatymu nustatytą tvarką.

Netenkinantys darbo rezultatai, prasta kilmė (maža ta Akmenė), pagražinta metinė veiklos ataskaita – visa tai garbūs Seimo nariai savo laiku pamiršo įrašyti į Prokuratūros įstatyme numatytą generalinio prokuroro atleidimo pagrindų sąrašą. Todėl dabar Seimo pirmininkė gali graužtis, mat įstatymas nepalieka jai kitų alternatyvų, tik elgtis su generaliniu prokuroru „kaip vaikų darželyje“ – pabandyti sugėdinti ir paprašyti ateityje dirbti kitaip.

Autorius yra Teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, socialinių mokslų daktaras.