Klausia ir internete, ir socialiniuose tinkluose – už ką balsuoti. Šitie vagys, šitie priedurniai, šitą senelis prastūmė, anie dėžutėse paskolas nešiojasi, tie kiti kažkur XVII amžiuje įstrigę, dar vieni dūsauja į raudoną vėliavą žiūrėdami. Tai už ką balsuoti, klausia žmonės?

Aišku, aš manau, kad yra vienas keisčiausių dalykų klausti nepažįstamo žmogaus, už ką man balsuoti. Aš manau, kad apžvalgininkas, pasiekiantis tikrai nemažą auditoriją, gal ir neturėtų taip elgtis. Bet tiek to – gyvename desperatiškais laikais, o kaip žinia, desperatiški laikai skambina desperatiškoms priemonėms.

Todėl prisislinkite arčiau, įsitaisykite patogiai ir klausykite, už ką turėsite balsuoti spalio 9 dieną. Kad ir jums, ir jūsų vaikams bei tėvams, ir valstybei būtų geriau.

Prisislinkite arčiau, įsitaisykite patogiai ir klausykite, už ką turėsite balsuoti spalio 9 dieną. Kad ir jums, ir jūsų vaikams bei tėvams, ir valstybei būtų geriau.
A. Tapinas

Pirmas žingsnis – paklauskite savęs, ar norite svarstyti galimybę balsuoti už klounus, už žmones, aktyviai veikiančius prieš Lietuvos Respubliką ir jos įstatymus, už žmones, kurstančius nesantaiką ir neapykantą? Jeigu nenorite, tada jau kelias partijas iš sąrašo galite drąsiai braukti. Tada antras žingsnis - giliai įkvėpkite ir atlikite tokį paprastą pratimą – pasakykite sau, kad neturite nusistatymo prieš jokią partiją. Pavyko? O dabar keliaujam į VRK svetainę.

Atsidarom partijų sąrašus ir žiūrime pirmojo partijų dvidešimtuko kandidatus. Jeigu norite dar paprasčiau – pirmojo dešimtuko. Taikome paprastučius kriterijus:

Keitęs partiją: -3 balai
Nemoka anglų kalbos: -4 balai
Moka daugiau kalbų (be anglų ir rusų): +2 balai už kiekvieną kalbą
Neturi aukštojo išsilavinimo: -6 balai
Turi magistro aukštąjį išsilavinimą: +2 balai, mokslų daktaro: +4 balai
Turi tik sovietinį aukštąjį išsilavinimą: -3 balai
Turi aukštąjį išsilavinimą užsienio universitete: +3 balai
Išsilavinimas nesusijęs su teise, politika ar vadyba: -1 balas
Ėjo aukštas pareigas sovietiniame režime: -3 balai
Turi patirties valstybės tarnyboje ar viešajame sektoriuje užsienyje: nuo -3 iki +3 jūsų nuožiūra (buhalterė kolūkyje šiek tiek skiriasi nuo Europos audito rūmų seniūno)
Visą gyvenimą užsiėmė veikla, niekuo nesusijusia nei su valstybės valdymu, nei su viešuoju administravimu: -4 balai.
Daugiau kaip penkias kadencijas Seime: -3 balai
Daugiau kaip tris kadencijas Seime: -1 balas
Neturi patirties Seime: patys nuspręskite, kaip vertinti - pliusu ar minusu
Daugiau nei 65 metai: -2 balai (jeigu norite, kad į valdžią ateitų jaunesni, jeigu manote, kad valdžioje turi būti pensinio amžiaus žmonės, tada skirkite pliusinius balus )
Pajamų ir interesų deklaracija jums kelia įtarimų: -2 balai.

Galite dar papildyti ir kitais kriterijais, kuriuos rasite kandidatų puslapiuose ir kurie jums asmeniškai yra svarbūs. Manau, kad įsibėgėję vienos partijos dešimtuko bendrą balų skaičių sudėliosite per kokias penkiolika minučių. Dešimt partijų – pustrečios valandos, ir didžioji darbo dalis baigta. Matote skaičius ir turite kelias favorites.

Bet dar ne viskas. Visų partijų programų jūs, aišku, neskaitysite. Ne tam jos rašomos, kad visokie būrai skaitytų ir dar po to kažką domėn imtų. Tiesiog išsirinkite sferą, kuri, jūsų nuomone, yra svarbiausios Lietuvos valstybės ateičiai. Asmeniškai man tai yra švietimas.

Jeigu su manimi sutinkate, štai jums partijų programų, kuriose kalbama apie švietimą, santraukos. Pasirinkite tris , kurios jums skamba patraukliausiai, profesionaliausiai, kuriose yra daugiausiai konkrečių skaičių bei nepopulistinių pažadų, ir pasižymėkite tas raides.

Visų partijų programų jūs, aišku, neskaitysite. Ne tam jos rašomos, kad visokie būrai skaitytų ir dar po to kažką domėn imtų. Tiesiog išsirinkite sferą, kuri, jūsų nuomone, yra svarbiausios Lietuvos valstybės ateičiai. Asmeniškai man tai yra švietimas.

A – Pradėsime dieną mokykloje Lietuvos himnu. Atsigręšime į tautinės mokyklos koncepciją. Mažų miestelių mokinio krepšeliui dvigubas koeficientas. Atkursime mokytojo autoritetą. Mokykloje – pirma pareigos, o paskui teisės. Privalomasis neformalus ugdymas vaikams nuo 4 metų. Statysime naujus darželius didmiesčiuose. Vadovėlių leidybos tvarką nustato mokslininkai, o ne leidyklos. Kiekvienam vaikui ne mažiau kaip po 20 eurų per mėnesį neformaliajam švietimui. Didinsime valstybės finansuojamų vietų skaičių universitetuose. 30% pakelsime akademinio personalo atlyginimus.

B - Mokytojas uždirbs ne mažiau kaip 1200 eurų. Kaimo ir miesto mokyklų mokiniai turės vienodas galimybes kokybiškam švietimui. Mokyklų valdymo išlaidos neviršys 10% visų išlaidų. Naujus vadovėlius vertins specialistai, mokytojai ir mokiniai. Nupirksime ne mažiau kaip 350 naujų mokyklinių autobusų. Ne mažiau kaip 90% Lietuvos abiturientų toliau mokysis aukštosiose ar profesinėse mokyklose. 66% moksleivių galės lankyti neformaliojo ugdymo įstaigą. Pagal valstybės užsakymą į aukštąsias mokyklas priimti studentai mokysis nemokamai. Kelios aukštosios mokyklos susijungs į stambesnius vienetus. Aukštųjų mokyklų dėstytojų atlyginimai išaugs trečdaliu. Perpus padidės studentų, gaunančių stipendiją, skaičius.

C – Privalomas nemokamas ikimokyklinis ugdymas vaikams iš socialinės rizikos šeimų. Veiks prestižinė geriausius mokytojus atrenkanti jaunų profesionalų įdarbinimo agentūra. Iki 2020 pustrečio karto padidinsime mokytojų atlyginimus. Kiekvienas mokytojas turi būti įgijęs magistro laipsnį geriausiuose šalies universitetuose. Šešerius metus mokykloje atidirbę mokytojai septintuosius metus, gaudami pilną atlyginimą, praleis tobulindamiesi. Vienam mokytojui penkiolika mokinių. Privaloma savaitinė praktika moksleiviams nuo 8-9 klasės. 2-3 nacionaliniai universitetai, galintys konkuruoti tarptautiniu lygmeniu. Vienas Europos šimtuke esantis universitetas iki 2030. Dalį aukštojo mokslo studijų kainos turi apmokėti studentai, gaudamas patrauklias sąlygas valstybės paskolai.

D – Sieksime, kad jaunoji karta būtų pilietiška. Parengsime inovatyvias bendrojo ugdymo programas. Stiprinsime regionines aukštąsias mokyklas. Atsisakysime „krepšelių“. Sutelksime pedagogų pastangas mokinio individualybei atskleisti. Įdiegsime etatinio apmokėjimo tvarką konkurencingiems mokytojų atlyginimams užtikrinti. Didinsime mokyklų savarankiškumą. Užtikrinsime europinę studijų kokybę. Palaikysime mokslininkų iniciatyvas. Sukursime ir įveiklinsime vientisą mokytojų rengimo sistemą.

E – Mokymo programos bus orientuotos į kūrybingos ir darbo rinkoje prisitaikyti gebančios asmenybės formavimą. Studijų finansavimo klausimai bus sprendžiami pasitelkus į pagalbą verslo atstovus. Bus įdiegtas neformalaus mokinių ugdymo krepšelis. Bus skatinamas profesinių mokyklų vaidmuo. Bus didinamas visuomenės raštingumas politikos, ekonomikos, finansų, istorijos srityse. Įgyvendinsime kompetencijomis grindžiamo išsilavinimo idėją.

F - Suteiksime kokybišką bendrąjį ir profesinį išsilavinimą. Ugdymo turinys ir mokyklų gyvenimas bus siejamas su Lietuvos tikrove ir pasaulio ugdymo pasiekimais. Lietuvos jaunimą ugdys gabiausi ir geriausią išsilavinimą turintys asmenys. Iš esmės bus pagerintos mokytojų darbo sąlygos. Naudojant valstybės ir ES paramos lėšas per trejus metus išplėtosime kokybiškų ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą.

G - Pilnas ikimokyklinio ugdymo krepšelis. Iki 2020 ikimokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimai pasieks mokytojų atlyginimų vidurkį. Inicijuosime „100 nepriklausomų mokyklų“ programą. Mokinio krepšelio dydis 2020 sieks 2000 eurų. Pasiekus mokytojų ir mokinių santykį 1:15, mokytojo atlyginimas 2020 bus 1200 eurų. Atsisakysime mokytojų rengimo specializuotame universitete. Skirsime konkrečią sumą, kurią mokytojas kasmet galės skirti tobulėjimui. Įvesime mokyklų vadovų kadencijas. Mažinsime ministerijai pavaldžių įstaigų skaičių. 2020 valstybinis neformalusis švietimas bus prieinamas vaikams nuo 2 metų. Aukštosios mokyklos turi būti konsoliduojamos. Užtikrinsime, kad daugiau kaip 50% studentų mokytųsi valstybės lėšomis.

H – Žymiai Sustiprinsime švietimo finansavimą.

I - Mokyklos dėl finansinių priežasčių nebus uždaromos. Švietimo ir mokslo finansavimui skirsime ne mažiau nei 6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), pasisakome už aukštųjų mokyklų jungimąsi tarpusavyje, aukštasis išsilavinimas būtų prieinamas visiems jo siekiantiesiems. Ugdysime kryptingą finansinį raštingumą ir verslumą mokykloje, aukštasis išsilavinimas būtų prieinamas visiems jo siekiantiesiems.

J - Atkursime 6 proc. švietimui nuo BVP. Ypatingas dėmesys ankstyvajam ugdymui. Ikimokyklinio ugdymo pedagogams kasmet atlyginimus kelsime 7-10%. Mokyklų vadovams ne ilgiau kaip dvi kadencijos iš eilės. Vaiko sveikatai nekenksmingi mokymosi krūviai. Kiekvienai mokyklai šiuolaikiškos mokymosi priemonės. Tobulinsime pedagogų rengimą ir jų kvalifikaciją. Didinsime pedagogų darbo užmokestį. Didinsime mokinių susidomėjimą technologijomis ir gamtos mokslais. Didinsime neformaliojo švietimo mokyklas lankančių vaikų skaičių 40–50 proc. nuo visų šalies vaikų. Didinsime nemokamai studijuojančių student skaičių aukštosiose mokyklose. Skatinsime tarpdalykines studijas.

Pasižymėjote raides? Dabar pažiūrėkite, kurios partijos slypi raidėmis (A – Tvarka ir teisingumas, B – LSDP, C – TSLKD, D – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, E - Lietuvos laisvės sąjunga, F – Lietuvos sąrašas, G – Liberalų sąjūdis, H – S.Buškevičiaus ir Tautininkų sąjungos koalicija, I – Žaliųjų partija, J – Darbo partija.

Dabar palyginkite pasirinktas favorites ir siūlančias jums patraukliausią švietimo programą. Tikiu, kad bent viena partija sutaps. Jei sutaps dvi partijos – pažiūrėkite, kuri surinko daugiau balų. Štai sunkiausias darbas ir baigtas – jau turite už ką balsuoti.

Lieka vieni juokai – pasiruošti reitingavimui. Taikydami balų kriterijų nuosekliai pereikite pasirinktos partijos sąrašą tol, kol liks penki daugiausiai balų surinkę kandidatai. Juos ir reitinguokite.

Sveikinu, jūs ką tik gan logiškai atsirinkote už ką balsuosite. Nesakau, kad tai tobulas būdas, bet tikrai geresnis nei balsuoti už gražius žmones, balsuoti iš baimės, balsuoti už tuos, kurių klipas gražesnis ar balsuoti už tuos, kurie žada žiemą jums atvežti malkų.

Iki pasimatymo prie urnų spalio 9-ąją.

Haiku


Nėr už ką balsuot
Suokia it lakštingalos
Kieno tik balsu?