Tyrimas buvo pradėtas radus istoriniuose archyvuose medžiagos apie žudynes keliose vietovėse Rusijos pietinėje Rostovo srityje, įskaitant Gyvačių raguvą netoli Rostovo prie Dono, kur buvo sušaudyta „ne mažiau kaip 27 tūkst. žmonių“.

Šias žudynes 1942 metų rugpjūtį vykdė SS ypatingasis dalinys (Einsatzkommando 10a), „prisidengdamas žydų kilmės civilių gyventojų ir Komunistų partijos narių perkėlimu“, sakoma Rusijos Federacijos tyrimų komiteto pranešime.

Komitetas remiasi dokumentais, surastais Rusijos istorijos draugijos, išstudijavusios įslaptintas bylas, taip pat kita medžiaga, įskaitant vaikų rašinius.

Tyrėjų paskelbtame vaizdo įraše teigiama, kad prie Gyvačių raguvoje vykdytų žudynių prisidėjo vienas ukrainietis, dabar gyvenantis Kanadoje.

96 metų Helmutas Oberlanderis šiuo metu kovoja, kad būtų panaikintas teismo sprendimas atimti iš jo Kanados pilietybę.

H. Oberlanderis teigia, kad buvo prievarta pašauktas į nacių kariuomenę ir kad jis tebuvo egzekucijų dalinio vertėjas.

Vyras ir jo šeima iš naujo pradėjo apeliacinį procesą, argumentuojant, kad H. Oberlanderio sveikata pernelyg silpna, kad jis galėtų būti deportuotas į Vokietija arba būti teisiamas.

Tuo metu nacių karo nusikaltėlius medžiojantis Simono Wiesenthalio centras nuolat įvardydavo H. Oberlanderį kaip vieną ieškomiausių asmenų. Jis yra vienas iš keleto tebegyvenančių tų įvykių dalyvių.

Dar vienos žudynės, figūruojančios naujajame Rusijos tyrime, susijusios su daugiau kaip 3,5 tūkst. Šachtų miesto gyventojų nužudymu. Aukų kūnai buvo sumesti į vieną apleistą kasyklą.

Trečias incidentas susijęs su saugumo policijos įvykdytu 500 žmonių sušaudymu Grucinovo kaime kažkuriuo metu iki 1943 metų vasario 14-osios.

Rusija šiemet minės Sovietų Sąjungos pergalės prieš nacistinę Vokietiją 75-ąsias metines. Tačiau planuojamas dideles Pergalės dienos iškilmes gegužės 9-ąją gali sutrikdyti suvaržymai, įvesti dėl koronaviruso pandemijos.

Nacių pajėgos 1941–1944 metais buvo okupavusios didelę dalį vakarų ir pietų Rusijos.