Kaip informuoja dienraštis „Fakt“, Lenkijos Užsienio reikalų ministerija po aštrių rusų politikų protestų atsiprašė už lenkų studento poelgį.

Tuo tarpu žinomo lenkų istoriko prof. Wojciecho Roszkowskio nuomone, skulptūra atspindi dalį tuometinės tikrovės ir pasak jo, „jokia rusų propaganda ir rusų jausmai to pakeisti negalės“.

Mokslininko žodžiais, raudonarmiečiai savo vadų ir politrukų buvo skatinami žaginti. Savo agitaciniuose lapeliuose žudyti visus vokiečius kvietė netgi žinomas sovietų rašytojas Ilja Erenburgas.

Kaip rašo „Fakt“, „Raudonoji armija, verždamasi į Berlyną, savo pergalingą žygį žymėjo tūkstančiais kenčiančių žaginamų moterų, mergaičių ir netgi vaikų. Artėjant sovietams, moterys bėgo slėptis į miškus, rūsius, o nugalėtojai, nepaisydami amžiaus, žagino ir devynmetes, ir aštuoniasdešimtmetes. Pasitaikė atvejų, kai vienu metu buvo žaginama senelė, dukra ir anūkė“.

W. Roszkowskio nuomone, ypač šiuo atžvilgiu nukentėjo Rytprūsiai.

Istorikų paskaičiavimais, sovietų kariai išžagino apie 2 mln. vokiečių moterų. Kiek jų buvo Lenkijoje – nežinoma, nes per 45 liaudies valdžios metus apie tai buvo nutylima.