Pagal jį ketinama skelbti slaptas kartotekas, kartoteką su neetatinių operatyvinių bendradarbių duomenimis ir KGB darbuotojų telefono knygas su informacija apie etatinius darbuotojus. Ši medžiaga buvo laikoma buvusiuose Latvijos komunistų partijos Centro Komiteto archyvuose.

Totalitarizmo padarinių dokumentavimo centrui pavesta iki gruodžio 3 dienos perduoti dokumentus Latvijos nacionaliniam archyvui, kuris gruodžio 31-ąją paskelbs juos savo interneto svetainėje.

Nuo 2019 metų gegužės 1 dienos planuojama skelbti ir kitus KGB dokumentus.

Planuojama viešinti pašalintų KGB agentų ir rezidentų asmeninių bei darbo bylų registracijos žurnalus, medžiagą apie nepavykusius verbavimus, taip pat KGB operatyvines bylas ir kitus šios organizacijos ir jos pirmtakų dokumentus.

Įstatyme atsisakyta reikalavimo, kad atlikus mokslinius tyrimus KGB dokumentai būtų viešai prieinami vyriausybės nustatyta tvarka.

2018 metų gegužės 31 dieną Latvijos SSR KGB dokumentų tyrimų komisija pateikė vyriausybei savo galutinę ataskaitą dėl KGB dokumentų skelbimo. Komisija sudarė kelerių metų šių dokumentų publikavimo grafiką, kuris yra tik rekomendacinio pobūdžio.

Latvijos nacionalinio saugumo tarnyba – Konstitucijos gynimo biuras – pasisako prieš KGB dokumentų skelbimą internete, nes mano, kad tai gali pakenkti žmonių pasitikėjimui specialiosiomis tarnybomis.