R. Muelleris Atstovų Rūmų teismų ir žvalgybos komitetų posėdžiuose turėtų atsakyti į klausimus dėl tyrimo, surengto dėl įtariamo Rusijos kišimosi į rinkimus ir prezidento Donaldo Trumpo numanomo trukdymo vykdyti teisingumą.

Iš pradžių buvo planuojama, kad Kongresui jis liudys liepos 17 dieną, bet posėdis buvo atidėtas.

Pirmadienį Teisingumo departamentas R. Muellerį informavo, kad jo liudijimas turi apsiriboti anksčiau šiemet paskelbta ataskaita apie savo vykdytą tyrimą.

„Bet kokie parodymai turi apsiriboti jūsų paskelbta ataskaita, nes jūsų tyrimo klausimus apima vykdomosios valdžios privilegijos“, – laiške R. Muelleriui parašė generalinio prokuroro pavaduotojas Bradley Weinsheimeris, skelbia leidinys „The Hill“.

Laiške pabrėžiama, kad šias „privilegijas apima tiriamųjų veiksmų ir sprendimų, priimtų per tyrimą, bet neaprašytų paskelbtoje ataskaitos versijoje, aptarimas“.

Anksčiau buvo manoma, kad R. Muelleris neturėtų per trečiadienio posėdžius pasakyti ko nors naujo, ko nebūtų jo tyrimo ataskaitoje.

B. Weinsheimeris taip pat sakė, kad R. Muelleris negali atskleisti nieko, kas būtų susiję su įslaptintomis ataskaitos dalimis, tebevykstančių tyrimų detalių, slaptos medžiagos ar informacijos apie trečiuosius asmenis.

Kovą užbaigęs ilgiau kaip dvejus metus trukusį tyrimą dėl Rusijos kišimosi į 2016-ųjų prezidento rinkimus R. Muelleris savo ataskaitoje paminėjo virtinę atvejų, kai D. Trumpo kampanijos darbuotojai mėgino susitarti su Rusija, bet neįžvelgė pagrindo iškelti baudžiamiesiems kaltinimams dėl susimokymo.

Ataskaitoje taip pat išvardyta dešimt atvejų, kai D. Trumpas galimai mėgino trukdyti tirti šiuos kontaktus.

Tačiau R. Muelleris taip pat susilaikė nuo rekomendacijos pateikti baudžiamuosius kaltinimus prezidentui – jis argumentavo neturįs tokių įgaliojimų.

Dėl to D. Trumpas tvirtino esąs visiškai išteisintas šio tyrimo, bet Kongreso demokratai pradėjo reikalauti tolesnių tyrimų ir apkaltos, nes, anot jų, specialiojo prokuroro ataskaita pateikia nusikalstamo elgesio įrodymų.

Gegužės 29 dieną per savo vienintelį viešą pareiškimą nuo tyrimo pabaigos R. Muelleris sakė nepaskelbęs išvados, jog D. Trumpas netrukdė vykdyti teisingumo, ir pabrėžė, kad Teisingumo departamento politika užkirto jam kelią apkaltinti prezidentą.