"Gera žvalgyba nėra prabanga. Tai būtinybė", - tarė B.Obama, paskelbdamas nominacijas į šiuos du svarbius valstybės postus.

"Žvalgyboje tarnaujantys vyrai ir moterys būna priešakinėse kovos su naujais ir kylančiais pavojais linijose. Tarnaudami šešėlyje, jie išgelbėjo (daugelio) amerikiečių gyvybes, padėjo mūsų interesams, užtarnavo dėkingų tautiečių pagarbą", - pažymėjo B.Obama.