Diplomatai abejoja, ar ankstesniais dešimtmečiais efektyvus boikotas dabar turėtų tokį pat poveikį, ir pažymi, kad boikoto nesilaikytų kelios arabų valstybės, nedalyvavusios susitikime.

Ekspertų priimtose rekomendacijose kviečiama atnaujinti reguliarius vadinamųjų ryšių pareigūnų, dirbančių įvairiose arabų valstybėse ir stebinčių, kaip laikomasi boikoto, susitikimus. Pirmas toks susitikimas įvyks spalio 8 dieną Damaske, pasibaigus dviejų dienų konferencijai per spaudos konferenciją pasakė Izraelio boikoto centrinio štabo generalinis komisaras Ahmedas Chaza (Ahmed Khazaa).

Konfidencialiose rekomendacijose, be kita ko, raginama atnaujinti specialių biurų, kuriems pavesta blokuoti Izraelio prekių į arabų rinkas eksportą, veiklą, priversti kompanijas laikytis boikoto sąlygų ir iš visų eksportuotojų į arabų šalis reikalauti pažymėjimų, kad jų prekėse nėra Izraelyje pagamintų sudėtinių dalių ir kad jos nepažeidžia boikoto taisyklių.

Centriniam boikoto štabui pavesta pateikti visoms arabų valstybėms informaciją apie boikoto nesilaikančias kompanijas. Atitinkamame Arabų lygos pasitarime nedalyvavo aštuonios valstybės: Egiptas ir Jordanija neatsiuntė savo atstovų, nes yra pasirašiusios su Izraeliu taikos sutartis, o Kataras, Omanas, Marokas, Mauritanija, Džibutis ir Komorų salos neatvyko be aiškių priežasčių.

Anot A.Chazos, boikotas privers Izraelį įgyvendinti JTO rezoliucijas dėl arabų ir izraeliečių konflikto bei sudaryti taiką su arabais.