Administraciniams teismams atsisakius nagrinėti bylą, aukštoji mokykla teigia pati negalinti inicijuoti civilinio proceso.

Mokyklos direktorius Julius Niedvaras BNS teigė, kad pagal nepriklausomų ekspertų išvadą, "aukštosios mokyklos priimtas sprendimas suteikti asmeniui magistro kvalifikacinį laipsnį ir išduoti magistro diplomą, negali būti panaikinamas nei Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, nei pagal aukštosios mokyklos ieškinį Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka".

"Tik subjektas, turintis teisę ginti viešąjį interesą (o nei VU TVM, nei VU nėra tokius įgalinimus turintys subjektai) padaręs išvadą, kad sprendimas suteikti G.Kirkilui magistro kvalifikacinį laipsnį pažeidžia viešąjį interesą, turi teisę inicijuoti šio sprendimo panaikinimo procedūras", - teigė J.Niedvaras.

VU TVM dar 2009 metų lapkritį kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu panaikinti rektoriaus įsakymą, kuriuo G.Kirkilas buvo priimtas į VU TVM magistrantūros studijas "nesilaikant nustatytos priėmimo tvarkos".

Politikas į magistrantūros studijas priimtas neturėdamas pripažinto bakalauro laipsnio.

Tačiau tiek šis teismas, tiek skundą išnagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, jog ginčo nagrinėti administraciniams teismams nepriklauso.

Susidarius tokiai situacijai, aukštoji mokykla kreipėsi į nepriklausomus ekspertus.

Direktorius J.Niedvaras, atsakydamas į BNS klausimus, pabrėžė, kad nei Konstitucija, nei Mokslo ir studijų įstatymas, nei kiti įstatymai ar aukštosios mokyklos statutas nenumato teisės pripažinti diplomą negaliojančiu.

"Įstatymų leidėjas aukštosioms mokykloms nedelegavo teisės savarankiškai panaikinti suteiktą kvalifikacinį laipsnį ar pripažinti diplomą negaliojančiu. Šiuo atveju galioja taisyklė, kad draudžiama viskas, kas nėra tiesiogiai leista įstatymo", - teigė J.Niedvaras.

TVM Švietimo ir mokslo ministerijai yra nurodžiusi, kad priėmimo komisijai vertinant G.Kirkilo pateiktus dokumentus ir priimant sprendimą dėl priėmimo į magistrantūros studijas, buvo pažeista priėmimo į VU 2002 metais tvarka, pagal kurią į antrosios pakopos studijas galėjo būti priimti asmenys, baigę pagrindines universitetines studijas ir įgiję Lietuvos pripažįstamą aukštąjį išsilavinimą.

Pats G.Kirkilas, komentuodamas ketinimus anuliuoti jo įgytą vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, yra sakęs, jog vertina tai kaip politinį žingsnį.

G.Kirkilas 1982 metais baigė Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, bet jos diplomas šiuo metu nepripažįstamas kaip aukštojo mokslo diplomas. 2004 metais socialdemokratas VU TVM įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį.