Kaip pranešė komisija, toks sprendimas trečiadienį buvo priimtas vienbalsiai.

Komisija tyrė, ar S. Skvernelis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, kai pernai liepą ginklu apdovanojo A. Verygą, kuris pagal įstatymą negalėjo būti skatinamas.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas nustato, kad jį pažeidusio asmens vienerius metus skatinti negalima. A. Veryga buvo padaręs tokį pažeidimą priimdamas sprendimus dėl Kauno klinikų, kuriose dirba jo sutuoktinė.

Savo sprendime VTEK konstatavo, kad valstybės politikų skatinimas nereglamentuotas jokiuose teisės aktuose, todėl komisija negali vienareikšmiškai daryti išvados, kad skatinimo draudimas tiesiogiai taikytinas tirtuoju atveju.

Pasak komisijos, ji negalinti konstatuoti, kad pareigos vengti interesų konflikto nesilaikęs ministras negalėjo būti apdovanotas pagal Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą.

VTEK remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu, kad tuo atveju, kai norminiai aktai nenustato aiškios tvarkos, atsakomybė už tokios tvarkos pažeidimą negali būti taikoma.

Pernai sausį VTEK buvo pripažinusi, jog tuometinis sveikatos apsaugos ministras pateko į interesų konfliktą, spręsdamas klausimus dėl Kauno klinikų.

Praėjusią liepą tuometinis premjeras S. Skvernelis už nuopelnus užtikrinant visuomenės saugumą apdovanojo sveikatos apsaugos ministrą pistoletu „Glock 17“. Tai buvo padaryta vadovaujantis Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatomis.

A. Veryga tuo metu BNS teigė turintis leidimą ginklui laikyti ir naudosiantis dovaną šaulio tarnyboje.