Pagal šios asociacijos įstatus, jos nariai gali bet kada išstoti iš asociacijos, raštiškai informavę valdybą. Tyrimo metu nustatyta, kad V. Grubliauskas pateikė prašymą dėl išstojimo iš asociacijos dar 2008 m. gruodžio 31 d.