Iš jų apie 288,4 tūkst. Eur planuojama panaudoti savivaldybių, apygardos ir apylinkių rinkimų komisijų narių bei samdomų darbuotojų darbo užmokesčiui, paskaičiavo Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).

Likusi suma - kompiuterinių programų sistemos palaikymui, ryšių paslaugoms, transporto išlaidoms, rinkimų biuletenių, blankų ir kitų rinkimų dokumentų spausdinimui, balsuojančiųjų paštu, rinkimų kampanijos audito, kandidatų debatų laidų ir kitoms su rinkimų organizavimu susijusioms prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms.

Šiais metais vyksiančių rinkimų kainą VRK bando palyginti su 2013 m. pavasarį vykusiais pakartotiniais rinkimais į Seimą vienmandatėse Biržų-Kupiškio ir Zarasų-Visagino rinkimų apygardose ir naujais rinkimais į Seimą vienmandatėje Ukmergės rinkimų apygardoje. Minėtiems rinkimams organizuoti ir vykdyti buvo panaudota 555 tūkst. Eur valstybės biudžeto asignavimų, iš jų 230,3 tūkst. Eur buvo skirta apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų darbo užmokesčiui.

VRK duomenimis, per du dešimtmečius (1996-2016) valstybės biudžeto išlaidos Seimo rinkimams padidėjo 2,5 karto, bet dar labiau padidėjo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (VDMU) - 3,9 karto (nuo 190 Eur iki 757 Eur).

"Tenka pripažinti, kad rinkimai, nors ir brangsta, bet brangsta gerokai lėčiau (apie pusantro karto) nei didėja vidutinis atlyginimas", - pastebi VRK.

VRK skaičiavimais, 1996-2016 metų Seimo rinkimų išlaidos didėjo taip: 1996 m. - 2,8 mln. Eur, 2000 m. - 3 mln. Eur, 2004 m. - 5,3 mln. Eur, 2008 m. - 7,7 mln. Eur, 2012 m. - 5,97 mln. Eur, 2016 m. - 7,5 mln. Eur.

Taip pat kito ir rinkimų užstato dydis, kuris lygus VDMU: 1996 m. spalio 20 d. Seimo rinkimai - 190 Eur, 2000 m. kovo 19 d. savivaldybių tarybų rinkimai - 313 Eur, 2004 m. spalio 10 d. Seimo rinkimai - 331 Eur, 2007 m. vasario 25 d. savivaldybių tarybų rinkimai - 479 Eur, 2007 m. spalio 7 d. rinkimai į Seimą Dzūkijos vienmandatėje rinkimų apygardoje - 516 Eur, 2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimai, 2013 m. kovo 3 d. pakartotiniai rinkimai į Seimą vienmandatėse Biržų-Kupiškio ir Zarasų-Visagino rinkimų apygardose ir nauji rinkimai į Seimą vienmandatėje Ukmergės rinkimų apygardoje - 630 Eur.

2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų užstatas - 757 Eur, kuris išliko toks pat ir šių metų balandžio 23 d. vyksiantiems merų rinkimams Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse ir Seimo nario rinkimams Anykščių-Panevėžio vienmandatėje rinkimų apygardoje.