Šią savaitę Vyriausybė paskelbė sąrašą teisės aktų projektų, kuriuos siūlo įtraukti į Seimo pavasario sesijos darbų programą.

Be kitų įstatymų, ministrų kabinetas jau gegužės mėnesį siūlo keisti ir Valstybės tarnybos įstatymą.

Esminis šio dokumento pakeitimas įvardijamas taip: atsisakyti perteklinio teisinio reguliavimo ir suderinti Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas su 2016 m. rugsėjį priimto Darbo kodekso nuostatomis.

DELFI primena, kad daug diskusijų sukėlęs naujo Darbo kodeksas numato daugybę naujovių: projektinio darbo ir kitas naujas darbo sutarčių rūšis, kur kas paprastesnį darbuotojo atleidimą iš darbo, ne kalendorinėmis, o darbo dienomis skaičiuojamas trumpesnes kasmetines atostogas, mažesnes garantijas kai kurioms darbuotojų grupėms ir kt.

Valstybės tarnautojai šiuo požiūriu yra apsaugoti labiau. Pavyzdžiui, jų negalima atleisti darbdavio iniciatyva. Įstatymas numato, kad tarnautojams gali būti skiriama 70 proc. pareiginės algos priedai ir priemokos, jiems gali būti suteikiama iki 42 dienų kasmetinių atostogų, jų mokymą apmoka valstybė ir t.t.

Galų gale valstybės tarnautojas, žuvęs atlikdamas tarnybines pareigas arba miręs dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, laidojamas valstybės lėšomis.

Vidaus reikalų ministerija DELFI paaiškino, kad planuojant Valstybės tarnybos įstatymą suderinti su Darbo kodeksu siekiama „padidinti valstybės tarnybos patrauklumą, padaryti valstybės tarnybą lankstesne“, tačiau kartu „išlaikyti teisinio reguliavimo vientisumą“.

Tačiau kokios naujo Darbo kodekso nuostatos bus perkeltos į Valstybės tarnybos įstatymą, bus aišku parengus naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo projektą.

„Įstatymo projektas šiuo metu intensyviai rengiamas ir bus pristatytas viešai diskusijai prieš pateikiant jį Vyriausybei ir Seimui“, – ministerijos atsiųstame komentare cituojamas vidaus reikalų viceministras Darius Urbonas.

Ministerija taip pat priminė, kad 2017 m. vasario 14 d. parengtas Vyriausybės nutarimo projektas, kuriuo siūloma nesvarstyti ilgai diskutuojamo naujo Valstybės tarnybos įstatymo projekto, parengto dar ankstesnės valdžios.

Praėjusios kadencijos Seimo priimtas naujas Darbo kodeksas turėjo įsigalioti nuo metų pradžios. Tačiau dabartinė valdžia jo įsigaliojimą nukėlė iki metų vidurio. Iki to laiko tikimasi patobulinti kai kurias jo nuostatas. Kas konkrečiai dar bus keičiama priklausys nuo Trišalės tarybos, vienijančios darbuotojų darbdavių ir valstybės institucijų atstovus.

Valstybės tarnybos departamento duomenimis, Valstybės tarnybos įstatymas taikomas 27 687 karjeros valstybės tarnautojams, 22 558 statutiniams pareigūnams (policininkams, gaisrininkus ir kt.), 834 politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojams, 276 įstaigų vadovams. Taigi iš viso 51 355 tarnautojams.

Statistikos departamento duomenimis, 2016 m. 3 ketv. valstybės sektoriuje iš viso dirbo 379,850 tūkst. darbuotojų.