„Šiais metais Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija priėmė sprendimą padidinti šalto vandens kainą Vilniaus rajone virš 30 proc. Kas čia per sprendimas, vienu sprendimu kaina didinama virš 30 proc.? Tai kažkoks nesusipratimas. Savivaldybė nieko negalėjo padaryti, kaip tik grįžti prie subsidijavimo“, - antradienį spaudos konferencijoje Seime sakė V. Tomaševskis.

Jį stebina tai, kad savivaldybė sumažina naštą gyventojams, o jokios pozityvios informacijos apie tai žiniasklaidoje nepasirodė.

„Atvirkščiai, prasidėjo kažkokie kaltinimai, kad prieš rinkimus priimami tokie sprendimai. Tai netiesa, čia yra pastovus darbas būtent tų savivaldybių, kur LLRA-KŠS turi daugumą. Manau, kad kitos savivaldybės galėtų pasinaudoti jų patirtimi“, - sakė V. Tomaševskis.

Pasak jo, atėjus krizei nuo 2009 metų Vilniaus krašto gyventojams buvo mokamos subsidijos už šilumą, tam skiriant apie 12 milijonų eurų.

Vilniaus rajono savivaldybė 2010-2016 m. jau subsidijavo ir geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Numatoma, kad nuo šių metų kovo iki 42 proc. gyventojų mokamos vandens ir nuotekų kainos subsidijuos savivaldybė. Tokios subsidijos gali tikėtis skolų neturintys gyventojai. Šiuo metu subsidijuojama iki 31 proc. kainos.

Pasak V. Tomaševskio, Vilniaus rajono savivaldybė žemės savininkams kasmet teikia ir didžiules žemės mokesčio lengvatas.

Pensinio amžiaus, neįgalieji asmenys atleidžiami nuo žemės mokesčio už 3 ha kaimo vietovėse (nepriklausomai nuo žemės paskirties) ir 0,25 ha Nemenčinės mieste. Visi Vilniaus rajono gyventojai atleidžiami nuo mokesčio už 5 ha žemės ūkio paskirties žemės (išskyrus apleistus plotus ir mėgėjų sodų sklypus) kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės mieste. 2018 metais lengvatos dydis yra 283 tūkst. eurų.

2018 metais gyventojams 50 proc. sumažintas žemės mokestis už vieną namų valdos sklypą, suteiktos lengvatos dydis - 688 tūkst. eurų.

Pernai Vilniaus rajono savivaldybės taryba suteikė ūkininkams 94 tūkst. eurų lengvatą ūkininkams dėl sausros, 2017 m. - 45 tūkst. eurų dėl liūčių padarytos žalos.

Pasak V. Tomaševskio, Vilniaus rajono darželiuose mokestis vaiko ugdymui yra 40 procentų mažesnis nei Vilniaus mieste. Be to, savivaldybė biudžeto lėšomis kompensuoja visiems tėveliams 30 proc. už vaikų maitinimą.

LLRA-KŠS lyderio V. Tomaševskio teigimu, Vilniaus rajono savivaldybės muzikos ir meno mokyklų lankymo įkainiai yra vieni mažiausių Lietuvoje. Vilniaus rajono savivaldybėje už meno ir muzikos mokyklų lankymą tėvai moka tik 7,24 euro per mėnesį už teikiamą neformalųjį švietimą pagal ankstyvojo, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir 14,48 euro mėnesinį mokestį už kryptingo ugdymo programas, pvz., Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose mėnesinis mokestis yra nuo 21,72 euro.

Pasak V. Tomaševskio, Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos lankymas išvis yra nemokamas.