Galutine ir neskundžiama nutartimi LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad nagrinėja skundus tik dėl tokių VRK sprendimų, kurie yra priimti iki Seimo rinkimų balsavimo pabaigos.

Pasak teismo, VRK sprendimas pagal savo pobūdį ir padarinius yra galutinis sprendimas dėl nagrinėjamų Seimo rinkimų rezultatų ir priimtas jau pasibaigus balsavimui.

„Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjo skundas ir dėl tokio VRK sprendimo dalies šiuo konkrečiu atveju yra vertintinas kaip paduotas pasibaigus balsavimui (rinkimams), todėl jis nėra priskirtas nagrinėti LVAT“, - pažymėjo teisėjų kolegija.

Be to, teismas pabrėžė, kad LVAT sprendžia tik ginčus tarp naujai išrinkto Seimo nario ir VRK tais atvejais, kai Seimo nario pažymėjimas išrinktajam Seimo nariui nebuvo įteiktas.

Tautininkų sąjunga teismo prašė išrinktiems Seimo nariams daugiamandatėje apygardoje bei vienmandatėse Šilutės-Pagėgių, Biržų-Kupiškio, Širvintų-Vilniaus, Vilniaus-Trakų, Kaišiadorių-Elektrėnų, Jurbarko apygardose neišduoti Seimo nario pažymėjimo. Taip pat teismo buvo prašoma iki skundo išnagrinėjimo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir išrinktiems parlamentarams kol kas pažymėjimų neišduoti.

Tautininkų sąjungos skundo priėmimo klausimas teisme buvo svarstomas tada, kai išrinktiems Seimo nariams pažymėjimai jau buvo įteikti.