aA
Teisingumo ministrė Milda Vainiutė trečiadienį pranešė po tarnybinio patikrinimo dėl šiurkščių pažeidimų atleidusi Kauno tardymo izoliatoriaus direktorių Edvardą Kviatkauską.
Teisingumo ministrė atleido Kauno tardymo izoliatoriaus direktorių
© Corbis

„Šiandien pasirašiau įsakymą, kuriuo Kauno tardymo izoliatoriaus vadovui E.Kviatkauskui yra pagrįsta griežčiausia nuobauda. Tai yra atleidimas iš tarnybos“, - žurnalistams Teisingumo ministerijoje sakė M.Vainiutė.

Ji teigė, kad iš pareigų būtų atleista ir buvusi Kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė, tačiau ši prieš kelias savaites jau atsistatydino.

„Ž.Mikėnaitė ir E.Kviatkauskas nevykdė arba netinkamai ir nekompetetingai vykdė savo pareigas“, - tvirtino teisingumo ministrė.

Pasak jos, nustatyti pažeidimai susiję su lėšų naudojimu, viešaisiais pirkimais, netinkamu vadovavimu: „Komisijos vertinimu, valstybė patyrė didelės turtinės žalos, kuri, tikimės, bus įvertinta baudžiamojo proceso metu“.

Kiek anksčiau Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė, kad Kauno tardymo izoliatoriuje turi būti atliktas išsamus ūkinės - finansinės veiklos patikrinimas ir nepriklausomas veiklos auditas, nes nustatyti pažeidimai - sisteminiai ir nuolatiniai.

Institucijos patikrinimus Kauno tardymo izoliatoriuje ir Kalėjimų departamente atliko, kai Specialiųjų tyrimų tarnyba jai persiuntė duomenis nurodytus izoliatoriaus buhalterijos vadovės Rasos Kazėnienės pareiškime.

Teisėsauga dėl piktnaudžiavimo Kauno tardymo izoliatoriuje šiuo metu taip pat atlieka ikiteisminį tyrimą.

VPT nustatė daugybę pažeidimų

Kauno tardymo izoliatoriaus vykdyti pirkimai dirbtinai skaidyti siekiant tartis tik su vienu pasirinktu tiekėju, dalis prekių ir paslaugų pirktos dviguba kaina, nei numatyta sutartyse, o kai kuriuos pirkimus nuolat laimėdavo su izoliatoriaus darbuotojais susijusios įmonės, nustatė tyrimą atlikusi Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT).

Dvejų pastarųjų metų pirkimus tikrinusi VPT maitinimo paslaugų sutartį Kauno tardymo izoliatoriui nurodė nutraukti. Tarnybos vertinimu, šioje įkalinimo įstaigoje turi būti atliktas išsamus ūkinės - finansinės veiklos patikrinimas ir nepriklausomas veiklos auditas, nes nustatyti pažeidimai - sisteminiai ir nuolatiniai.

„Tikrinimo rezultatai atskleidė perkančiojoje organizacijoje esančius sisteminius ir nuolatinius viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo tvarkos ir veiklos trūkumus ir pažeidimus, nepakankamą viešųjų pirkimų ir sudarytų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo priežiūrą bei vidinę kontrolę“, - rašoma VPT interneto puslapyje trečiadienį paskelbtoje patikrinimo išvadoje.

VPT patikrinimą šioje įkalinimo įstaigoje atliko, kai Specialiųjų tyrimų tarnyba jai persiuntė duomenis nurodytus izoliatoriaus buhalterijos vadovės Rasos Kazėnienės pareiškime.

Patikrinimus Kauno tardymo izoliatoriuje taip pat atliko kitos institucijos, tarnybinį tyrimą inicijavo ir Teisingumo ministerija. Trečiadienį Teisingumo ministerija ir VPT žada pristatyti atliktų tyrimų Kauno tardymo izoliatoriuje rezultatus.

Vykstant šiems tyrimams, iš pareigų pasitraukė Kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė, Kauno tardymo izoliatoriui vadovavusi 2011 - 2015 metais. Teisėsaugos tyrime dėl galimo piktnaudžiavimo izoliatoriuje ji buvo apklausta kaip specialioji liudytoja.

Izoliatoriaus laikinasis vadovas Edvardas Kviatkauskas kol kas yra nušalintas nuo pareigų.

Maitinimo paslaugos - per pažįstamus

Vykdydama tyrimą, Viešųjų pirkimų tarnyba patikrino 2015 metų pirkimą dėl suimtųjų ir nuteistųjų maitinimo. Jį laimėjo įmonė „Niklita“. Savo skunde teisėsaugai Kauno tardymo izoliatoriaus buhalterė R.Kazėnienė nurodė, kad ši bendrovė jau daugiau nei dešimtį metų be konkurencijos laimi maitinimo paslaugų pirkimus.

Besiremdama Registrų centro informacija Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad vienintelis „Niklitos“ akcininkas yra Valdas Kukta, galimai susijęs su izoliatoriaus Ūkio skyriaus vedėju Pranu Vaškiu. Pastarasis yra Kauno tardymo izoliatoriaus viešųjų pirkimų komisijos narys ir pirmininkas.

Anot VPT, V.Kukta yra ir įmonės „Vipita“ akcininkas, o šios įmonės bendrasavininku 2013 - 2015 metais buvo ir P.Vaškys.

VPT konstatavo, kad kai kurie reikalavimai tiekėjams minėtame konkurse dirbtinai riboja tiekėjų, ypač smulkaus verslo, dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose.

Anot tarnybos, pirkimo sąlygų nuostata, kad tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įtraukti patalpų ir įrangos atnaujinimo, remonto ir kitas išlaidas bei investicijas į virtuvės patalpų ir įrangos atnaujinimą taip pat pažeidžia teisės aktus, nes pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs, juose neturi būti dviprasmybių. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat kritikavo nekonkrečiai suformuluotas kai kurias techninės specifikacijos nuostatas, netinkamą kainodaros metodikos taikymą.

Maitinimo paslaugas trejiems metams Kauno tardymo izoliatorius planavo nusipirkti už 541 tūkst. eurų trejiems metams, tačiau pasirašė sutartį, pagal kurią „Niklita“ trejus metus šias paslaugas teiktų už 696 tūkst. eurų. Pažeidimus nustačiusi Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja nutraukti šią sutartį.

Pirkimai - kelis kartus brangiau, nei planuota

Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė ir daugiau atvejų, kai izoliatoriaus skelbtus viešuosius konkursus laimėdavo su izoliatoriaus darbuotojais, jų giminėmis ar pažįstamais susijusios įmonės.

Kauno tardymo izoliatorius 2015 metais apklausos būdu iš įmonės „TIS“ už 13 tūkst. eurų nupirko komunalinių atliekų vežimo paslaugas. Vykdydamas pirkimą apklausos būdu izoliatorius iš viso kreipėsi į tris iš aštuonių siūlomų tiekėjų, o atsakymą pateikė vienintelė bendrovė „TIS“. „Vipita“, kurios bendrasavininkas anksčiau buvo P.Vaškys, yra „TIS“ akcininkė. Iš šios įmonės izoliatorius taip pat 2014 metais įsigijo šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo paslaugą daugiau nei triskart brangiau, nei iš pradžių planavo.

VPT taip pat nustatė įvairių pažeidimų viešuosiuose pirkimuose, kuriuos laimėdavo įmonė „Globinta“. Anot tarnybos, šios įmonės vadovas galimai yra susijęs giminystės ryšiais su izoliatoriaus ūkio skyriaus sandėlio vedėja.

Kauno tardymo izoliatorius iš įmonės „Garfus“ yra įsigijęs prekių brangiau, nei nurodyta sutartyje. Pavyzdžiui, už akumuliatoriaus gręžtuvą sumokėjo 269 eurus vietoje 132 eurų, o už perforatorių - 299 eurus vietoje sutartyje nurodytų 130-ies.

Jau kito pirkimo metu izoliatorius iš „Garfus“ dušo galvutę įsigijo už 15,5 euro, kai sutartyje jos kaina buvo numatyta kiek daugiau nei euras. Už kai kurias prekes Kauno tardymo izoliatorius mokėdavo daugiau nei numatyta ne tik sutartyse, bet ir „Garfus“ pasiūlymuose.

VPT taip pat nustatė, kad Kauno tardymo izoliatorius iš kai kurių įmonių įsigydavo tokių prekių ar paslaugų, kurių bendrovės nenurodo savo veiklos srityse. Pavyzdžiui, įmonė „Globinta“, savo veikla nurodanti kavines, restoranus ar barus, tiekė izoliatoriui tokias prekes kaip krakmolas ar dėvėti drabužiai.

Dauguma pirkimų - neskelbiamos apklausos

Viešųjų pirkimų tarnyba tikrino 2015 ir 2016 metais Kauno tardymo izoliatoriaus vykdytus viešuosius pirkimus. Anot jos, per šiuos metus įkalinimo įstaiga atliko tik vieną skelbiamą pirkimą, o visi kiti pirkimai buvo vykdomi apklausos būdu, apie juos neskelbiant. VPT teigia, kad izoliatorius tokiu būdu neužtikrino pakankamos konkurencijos bei racionalaus lėšų panaudojimo. VPT teigia, kad Kauno tardymo izoliatorius galimybe neskelbti apie viešuosius pirkimus turi naudotis tik pagrįstais atvejais.

VPT nurodo, kad dalis pirkimų Kauno tardymo izoliatoriuje galėjo būti dirbtinai skaidomi į mažesnes dalis tam, kad apeitų įstatymo nuostatas ir galėtų konkurso laimėtojus pasirinkti iš mažo tiekėjų skaičiaus - apklausiant tris tiekėjus. Dažnu atveju, tokių neskelbiamų apklausų pirkimus laimėdavo tas pats vienas tiekėjas.

Tarnyba nurodo, kad, pavyzdžiui, 2016 metais izoliatorius atliko 96 neskelbiamas apklausas, kuriose laimėtoju buvo pripažintas bendrovės „Garfus“ pateiktas pasiūlymas. Taip pat buvo atliktos 22 ir 20 apklausų, kur laimėtoju buvo atitinkamai pripažintos įmonės „Globinta“ ir „Amseka“.

Kai kurios iš šių įmonių minimos Kauno tardymo izoliatoriaus buhalterės skunde teisėsaugai.

VPT taip pat nurodė, kad Kauno tardymo izoliatorius pirkimų dokumentuose nenurodo įsigijamai prekei keliamų reikalavimų, o dažnu atveju apsiriboja tik ketinamų įsigyti prekių pavadinimu. Viešųjų pirkimų tarnybos teigimu, tai yra nepakankama, kad potencialūs tiekėjai galėtų pateikti reikalingas ir tarpusavyje palyginamas prekes.

Anot VPT, Kauno tardymo izoliatoriuje sudaryta viešųjų pirkimų komisija nevertina tiekėjų pasiūlytų kainų už prekes pagrįstumo, nors turėtų tai daryti pagal įstatymus. Tarnyba teigia, kad izoliatoriaus darbuotojai, vykdydami mažos vertės viešuosius pirkimus, nesinaudoja galimybe derėtis.

Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja Kauno tardymo izoliatoriui ateityje vykdyti skelbiamus viešuosius pirkimus ir pasirašyti daugiau ilgalaikių sutarčių, nes tai sumažintų pirkimų skaičių ir procedūrų kiekį.

Atleido Kauno tardymo izoliatoriaus direktorių

Teisingumo ministrė Milda Vainiutė trečiadienį pranešė po tarnybinio patikrinimo dėl šiurkščių pažeidimų atleidusi Kauno tardymo izoliatoriaus direktorių Edvardą Kviatkauską.

„Šiandien pasirašiau įsakymą, kuriuo Kauno tardymo izoliatoriaus vadovui E.Kviatkauskui yra pagrįsta griežčiausia nuobauda. Tai yra atleidimas iš tarnybos“, - žurnalistams Teisingumo ministerijoje sakė M.Vainiutė.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Vilniaus centre – tikra žemgrobystės drama: valstybinė žemė atlaisvinta, o po to užimta vėl (1)

Vilniaus Žvėryno mikrorajone inspektoriai surado dar vieną žemgrobystės atvejį. Birutės...

Verslas PliusDainius Sinkevičius

Tenerifėje – dar neregėti NT kainų rekordai: Lietuvos milijonieriai – vilose, kiti – „juoduosiuose sąrašuose“

Lietuvos poilsiautojų pamėgtoje ir visus metus vasara alsuojančioje Ispanijos Tenerifės saloje –...

Žinių radijas

„Valstybė, kuri neegzistuoja“ – Padniestrė: kodėl Rusija kiša prie jos nagus?

Padniestrė – Moldovos dalis prie Ukrainos sienos, kuri yra neteisėtai paskelbusi savo...

Palangiškis iš draugo gavo dovaną ir ėmė kurti neįtikėtiną meną: išradingumas prikausto akis

Palangiškio menininko Vytauto Kuso dirbtuvėse verda darbai, o apie artėjančią Velykų...

Verslas PliusBloomberg News

Putino karas žlugdo darbo rinką Rusijoje: ekonomikai – papildomas smūgis

Prezidento Vladimiro Putino siekis išplėsti Rusijos ginkluotąsias pajėgas prisideda prie darbo...

„Išlaisvinti Vilį“ mažoji žvaigždė po 30 metų: smurtu kaltinto aktoriaus dabar nė nepažintumėte

Būdamas 13 m. Jasonas Jamesas Richteris aplenkė 4 tūkst. pretendentų ir gavo vaidmenį 1993 m....

Optinė iliuzija, galinti patikrinti jūsų IQ: tik 2 proc. žmonių per 11 sekundžių randa paveikslėlyje paslėptas pirštines

Išspręsti šį optinės iliuzijos testą gali tik aukštą intelektą turintys žmonės. Tik 2...

Kaune prasideda paroda „Ką pasėsi… 2023“

Šiandien Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) 27-ą kartą prasideda...

Karo ekspertai: rusai pasiuto dėl Zelenskio vizitų (1)

Pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N‘ Loaded“ ekspertų teigimu, mūšiai...

Atvėsino vieną karščiausių Eurolygos komandų: „Žalgiris“ Kaune paguldė ant menčių „Monaco“ (3)

Kauno „Žalgiris“ (16-15) dvigubą Eurolygos savaitę pradėjo pergalingai. Dėl vietos pirmajame...