Reklaminius leidinius nori duoti tiesiai į rankas

Įspūdinga pinigų suma ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) sąskaitoje – joje 771 tūkst. eurų. 760 tūkst. eurų partija panaudojo iš valstybės biudžeto asignavimų, skirtų politinei kampanijai finansuoti, rinkimams partija skyrė 2 tūkst. eurų nuosavų lėšų, fiziniai asmenys suaukojo apie 10 tūkst. eurų.

LVŽS atstovė spaudai Dalia Vencevičienė Delfi perdavė, kad daugiausiai partija išleidžia

„Plakatai, lankstinukai ir užsakomieji tekstai vienmandatininkų ir daugiamandatininkų regioninėje žiniasklaidoje. Į šią sumą įeina ir mūsų nacionaliniai spausdiniai: „Už žemę ir žmogų“ – tiražas 400 tūkst. ir „Neliečiamųjų“ tiražas – 480 tūkstančių“, – kalbėjo LVŽS atstovė.

„Neliečiamųjų“ spausdinimas anot LVŽS atstovės, kainavo apie 50 tūkst. eurų, o „Už žemę ir žmogų“ – apie 20 tūkst. eurų.

Ramūnas Karbauskis

„Internetui labai maža dalis lėšų eina, mes praktiškai net neturime to. Tik feisbukas ir viskas. Mes net ir portaluose nusprendėme šiemet nesireklamuoti, kad vienmandatininkai galėtų pasirinkti ten, kur jiems būtų tikslinga. O kadangi partija yra valdančioji, to dėmesio yra labai daug, turinio sklaida – labai didelė. Tai priemonės buvo pasirinktos, kad žmogų pasiektų individualiai“, – teigė D. Vencevičienė.

„Nusprendėme imtis tokių individualių priemonių, kurias žmogui į rankas gali įteikti“, – LVŽS pasirinktą strategiją aiškino jų atstovė D. Vencevičienė.

Atskleisti nenorėjo

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) rinkiminėje sąskaitoje – 570 tūkst. eurų. Ši partija skyrė apie 255 tūkst. eurų nuosavų partijos lėšų, fiziniai asmenys suaukojo apie 16 tūkst. eurų, o 300 tūkst. eurų yra skirti iš politinės partijos gautų valstybės biudžeto asignavimų, skirtų politinei kampanijai finansuoti.

TS–LKD frakcijos Seime atstovė Vytautė Šmaižytė Delfi nenorėjo atskleisti, kam partija šiuo metu išleidžia daugiausiai pinigų. Ji perdavė komentarą, kad šiuos klausimus pakomentuos po rinkimų.

Akcentas – televizijai ir radijui

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) rinkiminėje sąskaitoje – 241 tūkst. eurų. Fiziniai asmenys šiai partijai skyrė apie 13 tūkstančių eurų, patys kandidatai – apie 7 tūkstančius eurų. Pati politinė partija rinkimams skyrė apie 20 tūkst. eurų savų lėšų, o didžiąją rinkimams skirtos sumos dalį partija gavo iš valstybės biudžeto asignavimų, skirtų politinei kampanijai finansuoti.

Partijos Komunikacijos skyriaus vadovas Justinas Argustas Delfi sakė, jog didžiausia šios sumos dalis teko reklamai televizijoje, radijuje.

„Socialdemokratai iki šios dienos yra išleidę per 240 tūkst. eurų. Žinoma, kad didžioji dalis šių pinigų yra reklamai televizijoje ir radijuje, o taip pat idėjas kaip spręsti esmines problemas pristatome spaudoje – populiariausiuose savaitraščiuose. Žinoma, yra dalis ir lauko reklamos. Yra ir socialiniai tinklai: Youtube, bet čia jau intensyvumas yra mažesnis. Taip pat ir naujienų portaluose reklamos turime“, – Delfi perdavė J. Argustas.

Gintautas Paluckas

Jis teigė, kad LSDP daugybę savo idėjų pristatė ir nuo vasaros išleistuose trijuose laikraščio „Socialdemokratas“ numeriuose. Jie buvo leidžiami gana dideliu tiražu – jis svyruoja nuo 200 iki 300 tūkstančių.

„Televizijoje ir radijuje didžioji dalis reklamos sudaro. O popieriuje tai kadangi forma tokia, kad galima pakankamai plačiai paskleisti savo pasiūlymus, tai ir jos neatsisakome. Bet didesnis svoris televizijai ir radijui, bet ji yra brangiausia“, – kalbėjo LSDP atstovas.

Gausiausia – Darbo partijos sąskaita

Centro partija – Tautininkai savo rinkiminėje sąskaitoje turi per 90 tūkst. eurų. Pati politinė partija rinkimams skyrė 3 tūkst. eurų savo lėšų, patys kandidatai skyrė per 4 tūkst. eurų, fiziniai asmenys – per 3 tūkst. eurų. Visa kita likusi suma – 80 tūkst. eurų yra skirta iš politinei kampanijai finansuoti skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

Darbo partijos rinkiminėje sąskaitoje – 773 tūkst. eurų. Visa ši suma yra skirta iš politinei kampanijai finansuoti skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

Politinės jėgos „Drąsos kelias“ rinkiminėje sąskaitoje per 5,6 tūkst. eurų. Visa ši suma yra suaukota rinkėjų.

Partija „Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai“ Seimo rinkimus pasitinka su 12 tūkst. eurų rinkiminėje sąskaitoje. Didžiąją dalį šios sumos – maždaug 9 tūkstančius eurų suaukojo rinkėjai, likę 3 tūkst. eurų yra pačios politinės jėgos turimos lėšos.

Krikščionių partijos rinkiminėje sąskaitoje – beveik 83 tūkst. eurų. Maždaug pusę šios sumos suaukojo patys kandidatai – bene 43 tūkst. eurų skyrė partijos pirmininkas Rimantas Jonas Dagys, Egidijus Vareikis. Fiziniai asmenys partijai suaukojo beveik 33 tūkst. eurų. Rinkimams pati partija skyrė per 7 tūkst. eurų savo turimų lėšų.

Maždaug 88 tūkst. eurų savo rinkimams skirtoje sąskaitoje turi ir Laisvės partija. Patys kandidatai skyrė 10 tūkst. eurų, pati partija – 3,5 tūkst. euro. O visą likusią sumą suaukojo partijos rėmėjai ir galimi rinkėjai – net 74 tūkst. eurų.

320 tūkst. eurų savo rinkiminėje sąskaitoje turi Lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga. Bene visa ši suma yra skirta iš politinės partijos gautų valstybės biudžeto asignavimų, skirtų politinei kampanijai finansuoti. Pati partija rinkimams skyrė 27 eurus turimų lėšų.

Lietuvos liaudies partijos rinkiminėje sąskaitoje – 716 eurų. Didžiąją šios sumos dalį, 548 eurus skyrė patys kandidatai, likusi sumos dalis – suaukota rėmėjų.

Liberalų sąjūdis rinkiminėje sąskaitoje jau turi sukaupęs beveik 260 tūkst. eurų. Fiziniai asmenys šiai partijai ir jos rinkiminei kampanijai skyrė apie 9 tūkst. eurų, patys kandidatai skyrė apie 12 tūkstančių eurų, pati politinė jėga rinkimams skyrė per 68 tūkst. eurų. Visa likusi suma – 170 tūkst. eurų yra politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti.

Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP) savo rinkimams skirtoje sąskaitoje turi beveik 235 tūkst. eurų. Šios partijos kandidatai skyrė beveik 20 tūkst. eurų, fiziniai asmenys apie 5 tūkst. eurų, o visa likusi politinės jėgos turima suma – 210 tūkst. eurų yra iš politinei partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų politinei kampanijai finansuoti.

Lietuvos žaliųjų partijos sąskaitoje – beveik 130 tūkst. eurų. Fiziniai asmenys partijai suaukojo apie 59 tūkst. eurų, o patys kandidatai sunešė visą likusią sumą – 70 tūkst. eurų.

Nacionalinio susivienijimo rinkiminėje sąskaitoje – per 48 tūkst. eurų. Rinkimams pati partija skyrė 18,5 tūkst. eurų, šios partijos kandidatai Seimo rinkimams skyrė 24 tūkst. eurų, fiziniai asmenys – apie 6 tūkst. eurų.

Partijos „Laisvė ir teisingumas“ rinkiminėje sąskaitoje – per 21 tūkst. eurų. Apie 13 tūkst. eurų rinkimams paskyrė pati partijos iš turimų lėšų, o fiziniai asmenys – apie 9 tūkst. eurų.

Politinė partija „Lietuva – visų“ savo rinkiminėje sąskaitoje turi sukaupę 46 tūkst. eurų. 27 tūkst. eurų paskyrė patys kandidatai, o apie 20 tūkst. eurų – fiziniai asmenys.

Balsuoti išankstiniame balsavime galima iki pat ketvirtadienio vakaro, o Seimo rinkimų pirmasis turas vyks spalio 11 dieną.