Anot Vyriausybės spaudos tarnybos, antradienį vykusiame Premjerų sustikime Lietuvos pusė išreiškė susirūpinimą nuo 1999 m. pasirodančia informacija, kad "LUKoil" ruošiasi netolimoje ateityje pradėti naftos telkinio D-6 "Kracovskoje", esančio už 22 km nuo Kuršių nerijos ir 3 km nuo Lietuvos sienos, eksploataciją.

Rusijos Ministras Pirmininkas patikino, kad kol kas vyksta tik projektavimo darbai, ir tvirtino, jog Rusijos pusė būtinai Lietuvą informuos apie konkrečias technologines, ekologines šio projekto galimybes, veiksmų ir priemonių planus.

Lietuvos ir Rusijos Vyriausybių vadovų susitikime taip pat buvo kalbėta apie energetikos, vizų režimo, konsulatų plėtros, naftos telkinio D-6 eksploatavimo ir projekto 2K įgyvendinimo klausimus.

Premjerų susitikime buvo kalbėta apie Kaliningrado srities aprūpinimą elektros energija, A.Brazauskas siūlė naudotis Lietuvos galimybėmis. Mūsų šalies Ministras Pirmininkas taip pat paskatino Rusijos pusę kuo greičiau sudaryti galimybes naujo Lietuvos konsulato kūrimui Sovetske ir sąlygas generalinio konsulato Kaliningrade plėtrai.

Buvo svarstomas ir tranzitinių vizų į Kaliningrado sritį klausimas. Premjeras M.Kasjanovas pakartojo Prezidento V.Putino mintį, kad vizų režimas turi būti vienodas visos Rusijos gyventojams, nedarant jokių išimčių.

Kalbėdamas apie projektą 2K (Klaipėdos ir Kaliningrado uostų bendradarbiavimas), Lietuvos Vyriausybės vadovas išreiškė suinteresuotumą kuo greitesniu jo įgyvendinimu, kad abu uostai būtų išnaudojami visu pajėgumu ir būtų sprendžiami geležinkelių tarifų klausimai. M.Kasjanovas pažadėjo šiai problemai, kurią kuruoja Rusijos susisiekimo ministras Sergejus Frankas, asmeniškai skirti kuo daugiau dėmesio.

Sankt Peterburge A.Brazauskas, susitikęs su Rusijos Federacijos prezidento atstovu Šiaurės - Vakarų federalinėje apygardoje Viktoru Čerkesovu, aptarė Kaliningrado srities aktualijas, vizų režimų klausimus.

Lietuvos Ministras Pirmininkas pareiškė, jog jam nežinomi atvejai, kad Kaliningrado srities gyventojai pažeidinėtų vizų režimą. Bet, kaip pažymėjo A.Brazauskas, yra buvę atvejų, kai į Kaliningradą vykstantys Čečėnijos gyventojai iššokdavo iš traukinio ir prašydavo politinio prieglobsčio Lietuvoje. Šiais atvejais remiasi ES, motyvuodama planus įvesti vizas Rusijos piliečiams, vykstantiems į Kaliningrado sritį ir atgal.

Lietuvos Premjeras pasiūlė nustatyti supaprastintą sienos perėjimo režimą žmonėms, turintiems dažnai važiuoti į užsienį tarnybos reikalais, ir asmenims, kurie gyvena Kaliningrado srityje, o dirba Lietuvoje. Įgaliotasis atstovas pažymėjo, jog šį klausimą galima išspręsti, bet ne pasienio žinybų lygiu. Tam reikia parengti Vyriausybės nutarimą.

Per susitikimą pašnekovai išdėstė savo požiūrį į Kaliningrado srities problemos sprendimą. Lietuva ir Lenkija, kurios ruošiasi stoti į Europos Sąjungą, yra už tai, kad būtų įvesta bendra ES šalims įvažiavimo ir išvažiavimo tvarka - Šengeno viza. Rusijos Federacija reikalauja, kad Kaliningrado sritis būtų sujungta su šalimi transporto koridoriais, dirbančiais specialiu vizų režimu.

Pokalbyje taip pat buvo paliestos svarbios mūsų verslininkams temos, akcentuota, kad šioje Rusijos srityje negalioja visuotinai priimti ISO sertifikatai. Taip pat kalbėta apie laisvos ekonominės zonos srityje likimą - A.Brazauskas domėjosi, ar išliks ši zona.

Prezidento atstovas V.Čerkasovas informavo, kad nuo 1996 metų Kaliningrado LEZ įstatymas veikia ir šiuo metu rengiama nauja jo redakcija. Šio LEZ išlikimui pritarė Rusijos saugumo taryba, taip pat Prezidentas V.Putinas.