Pradėję eiti pareigas per 15 dienų jie turėtų kreiptis dėl tokio leidimo. Neįvykdę šios pareigos arba negavę leidimo dirbti su įslaptinta informacija arba tais atvejais, kai leidimas buvo panaikintas – VRK pirmininkas, jo pavaduotojas ar nariai netektų savo įgaliojimų ir negalėtų vykdyti šių pareigų.

Tai numatančias Rinkimų kodekso pataisas įregistravo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotoja, Mišrios Seimo narių grupės narė Agnė Širinskienė ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Arvydas Nekrošius.

Jei Seimas pritartų Rinkimų kodekso pataisoms, jo įsigaliojimo metu dirbantys Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai dėl leidimo dirbti su įslaptinta informacija turėtų kreiptis per 15 dienų nuo naujo teisinio reguliavimo įsigaliojimo. Tais atvejais, kuomet VRK turės dirbti su įslaptinta informacija, VRK įgys teisę rengti uždarus posėdžius.

Projekto autoriai tikisi, kad toks reguliavimas prisidės prie rinkimų skaidrumo bei nacionalinio saugumo užtikrinimo, „apsaugant valstybės politinę sistemą nuo Lietuvai nedraugiškų šalių kišimosi į rinkimus". „Teisės aktai iki šiol nereikalavo, kad VRK pirmininkas ir nariai turėtų leidimą dirbti su įslaptinta informacija, tad su dokumentais žymimais žyma „slaptai“ jie dirbti negali. Savivaldos rinkimų patirtis parodė, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras tokiu atveju VRK nariams negali teikti įslaptintos informacijos apie KGB bendradarbius, o VRK, tam kad patikrintų ar teisingai užpildyti pareiškiniai dokumentai, yra priversta kreiptis į kitas institucijas, laukti išslaptinimo ir tik tuomet priiminėti sprendimus. Taip gaištamas brangus laikas, o tuo metu savo praeitį slepiantys kandidatai, buvę KGB bendradarbiai, klaidina rinkėjus. Todėl yra svarbu, kad VRK nariai galėtų susipažinti su įslaptinta informacija ir kaip įmanoma greičiau priimti sprendimus,“ – sako Seimo narys A.Nekrošius.

Pasak Seimo narės A.Širinskienės, priėmus naujos redakcijos Politinių organizacijų įstatymą atsirado partijoms priklausančių analitinių centrų steigimo galimybė.

„Analitiniams centrams visais atvejais yra įstatymu draudžiama priimti finansavimą iš užsienyje įsisteigusio politinio fondo, apie kurį yra duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad šis politinis fondas finansuojamas lėšomis iš asmenų, kurių veikla nesuderinama su Lietuvos Respublikos valstybės interesais, konstitucinėmis vertybėmis ir nacionaliniu saugumu. Taigi, esamame geopolitiniame kontekste gali susidaryti sąlygos, kuomet VRK, vertinant partijos analitinį centrą finansuojančio politinio fondo atitikimą valstybės interesams, nacionalinio saugumo reikalavimams, bus būtina susipažinti su įslaptinta nacionaliniam saugumui reikšminga informacija. Tam VRK pirmininkui ir nariams taip pat būtina turėti leidimą dirbti su įslaptinta informacija. Tas įstatyme dabar nėra numatyta,“ – dar vieną Rinkimų kodekso taisymo priežastį Eltai nurodė Seimo narė Agnė Širinskienė.

Galiojančiame Rinkimų kodekse nėra įrašytas įpareigojimas VRK pirmininkui, jo pavaduotojui ar nariams turėti leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima žyma „Slaptai“. Šiuo metu visi VRK posėdžiai yra vieši.