„Viešuose pasisakymuose deklaruojamas kalbos mokslo ir kalbos norminimo atskyrimas, kalbininkų ir visuomenės supriešinimas sukėlė abejonių, ar Seimo Švietimo ir mokslo komitete siūlomas kandidatas turi kompetencijų vadovauti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai (...) Būtina turėti pakankamai specialių profesinių žinių ir patirties, kad būtų įmanoma suderinti įvairias ekspertines nuomones“, – sakoma jų kreipimesi į Seimo frakcijas.

Šį kreipimąsi pasirašė kalbininkai Albina Auksoriūtė, Andrius Utka, Lina Murinienė, Rasuolė Vladarskienė, vertėjai Daiva Daugirdienė, Laimantas Jonušys, muzikologė Jūratė Katinaitė, rašytoja Danutė Kalinauskaitė. Iš viso VLKK sudaro 17 narių.

„Mes, Švietimo ir mokslo komiteto pasiūlytieji Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narius, esame įsitikinę, kad komisijai turi vadovauti kompetentingas žmogus, patyręs kalbininkas.

Neįsivaizduojame sklandaus, veiksmingo ir korektiško komisijos darbo vadovaujant internetinio dienraščio „Alkas“ leidėjui ir redaktoriui Audriui Antanaičiui, todėl siūlome šio kandidato netvirtinti“, – sakoma kreipimesi, kurio tekstą turi BNS.

„Svarbus vadovo parinkimo kriterijus turėtų būti tai, kad daugelis komitete išrinktos naujos sudėties komisijos narių nesutiko dirbti su kandidatu kaip komisijos pirmininko pavaduotojai“, – kartu pažymima kreipimesi.

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas rugsėjį išrinko naujosios VLKK narius, tačiau komisijos sudėtį, kaip ir vadovybę, turi tvirtinti Seimas. Švietimo ir mokslo komitetas VLKK pirmininku siūlo skirti portalo alkas.lt redaktorių A. Antanaitį – slaptame balsavime jis nugalėjo dabartinę komisijos vadovę kalbininkę Daivą Vaišnienę. Už A. Antanaitį buvo šeši komiteto nariai, o D. Vaišnienės kandidatūrą parėmė keturi nariai.

Svarstant kandidatūras „valstiečių“ pasiūlytą A. Antanaitį aštriai kritikavo opozicijos atstovai, keldami klausimus tiek dėl jo kompetencijos, tiek dėl darbo portale alkas.lt.

Seimo komitetui renkant naują VLKK jos sudėtis keitėsi iš esmės. VLKK nariais perrinkti A. Auksoriūtė, L. Murinienė, Bonifacas Stundžia, D. Vaišnienė ir R. Vladarskienė. Naujais nariais išrinkti Daiva Aliūkaitė, A.Antanaitis, Vilija Dailidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys, J. Katinaitė, Rūta Kazlauskaitė, A. Utka, Vidas Valskys, Jolanta Vaskelienė ir Vilma Zubaitienė.

Iš viso VLKK sudaro 17 narių, tačiau vienas išrinktas anksčiau. VLKK nariai skiriami penkeriams metams.

Naujoji komisija gali turėti didelės įtakos sprendimams dėl nelietuviškų pavardžių rašybos dokumentuose, nes VLKK yra ekspertinė įstaiga sprendžiant asmenvardžių klausimą.
Renkant komisijos narius aštriausias klausimas irgi buvo dėl asmenvardžių rašybos. Diskusija dėl originalios asmenvardžių rašybos vyksta jau dešimtmečius. Vieni vieni politikai siūlo leisti naudoti lotyniško pagrindo rašmenis asmens dokumentų pagrindiniame puslapyje, kad būtų užtikrinta asmens teisė į jo pavardę, o kiti teigia, kad taip bus sumenkintas valstybinės lietuvų kalbos statusas ir siūlo vardą bei pavardę lotyniško pagrindo rašmenis rašyti tik dokumento antrajame puslapyje.

Kol Seimas nepatvirtino naujos VLKK sudėties ir vadovų, dirba senoji komisija. Jai nuo 2012 metų vadovauja D. Vaišnienė.

Žurnalistas A.Antanaitis šiuo metu dirba portalo alkas.lt leidėju ir redaktoriumi, jis anksčiau būdamas „Laisvosios bangos“ radijo žurnalistu kartu dirbo ir europarlamentaro Valentino Mazuronio patarėju, šiam faktui išaiškėjus pareigų atsisakė.

Seimo komiteto vadovas: mėginama blokuoti VLKK sudarymą

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto (ŠMK) vadovas „valstietis“ Eugenijus Jovaiša teigia matantis mėginimus blokuoti VLKK sudarymą, o pusei jos narių pareiškus nepasitikėjimą siūlomu pirmininku A. Antanaičiu opoziciją kaltina politiniais žaidimais.

„Tenka pabrėžti, kad opozicija, įpainiodama tiek šiuos, tiek kitus VLKK kandidatus į savo politinius žaidimus, elgiasi neetiškai taip pat ir dėl to, kad Seimas aukščiau paminėtų kandidatų, kurie įsitraukė į opozicijos organizuojamą „nepritarimo akciją“, dar net nėra patvirtinęs komisijos nariais. Jeigu šie asmenys iš tiesų nebenori vykdyti įstatymo nustatytų VLKK funkcijų, kiekvienas iš jų turi teisę atsisakyti šios veiklos“, – sakoma E. Jovaišos penktadienį paskelbtame pareiškime.

„Tikime, kad Seimo dauguma nepasiduos mėginimams blokuoti VLKK sudarymą ir artimiausiu metu patvirtins visą naujosios kadencijos VLKK ir jos pirmininką. Nepaisant visų pastangų sutrikdyti komisijos sudarymą, jos sudėtis yra pakankamai kvalifikuota, kad užtikrintų savarankišką ir kokybišką šios komisijos veiklą“, – tvirtina komiteto vadovas.

Aštuoni iš 17 naujai išrinktos VLKK narių ketvirtadienį paskelbė nepritariantys ŠMK pasirinkimui komisijos vadovu siūlyti portalo alkas.lt redaktorių A. Antanaitį, abejodami jo kompetencija. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų vadovas Gabrielius Landsbergis tuomet Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui pasiūlė iš naujo formuoti komisiją, prieš tai pakeitus jos sudarymo principus.

„Aštuonių asmenų, nominuotų į komisiją, išreikštas nepasitikėjimas nominuotu pirmininku rodo, kad yra diskredituojama ir komisija, ir komisijos sudarymo modelis. Tikrieji srities profesionalai nebepasitiki, kad komisija gali atlikti darbą, ji tampa politine, o ne moksline organizacija ir jie tokioje nenori dalyvauti“, – BNS sakė G. Landsbergis.

Tuo metu E. Jovaiša teigia, jog kaltinimai komitetui, kad VLKK buvo formuojama ir jos pirmininkas renkamas ne remiantis narių kompetencija bei autoritetu lituanistų bendruomenėje, o politiniais motyvais, „yra stebinantys“.

„Kaip tik opozicijos atstovai komitete stengėsi išbraukti visus mokslininkus, netgi habilituotus lituanistikos mokslų daktarus, kad nebūtų sudaryta konkurencija opozicijos proteguojamai kandidatei, ir nė nesislėpdami mėgino primesti liberalius kandidatus, net ir visai ne lituanistus, taip atsiribodami nuo pagrindinės VLKK misijos“, – tvirtina Seimo ŠMK pirmininkas.

Anot E. Jovaišos, „opozicijos veikėjų susirūpinimas komisijos ir jos vadovo kompetencija yra keistas, nes jų veiksmai ir sukūrė situaciją, kai iš aštuonių opozicijos įkalbėtų kandidatų, pasirašiusių po nepritarimu dėl siūlomo kandidato į pirmininkus, tik keturi yra lietuvių kalbos mokslininkai“. Kartu jis sako, kad „komisija puikiai susiorganizuos, o konservatorių pareiškimai yra skirti vien klaidinti žiniasklaidą“.

Konservatorių vadovas yra registravęs pataisas, kurios keistų VLKK sudarymo tvarką – kandidatus Seimui teiktų patys universitetai ir institutai, o ne Seimo Švietimo ir mokslo komitetas iš atsirinktų pretendentų.