Penktadienį teisme baigus atsakovams – asociacijos „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ atstovams – atsakinėti į klausimus, E. Švenčionienė paprašė teismo įgarsinti bylos medžiagą, tvirtindama, kad negali su ja susipažinti, nes jai yra apribota galimybė naudotis elektroniniu parašu.

Teismas sutiko su tokiu prašymu ir pagarsino bylos medžiagą.

Asociacijos veikloje dalyvaujantis vilnietis Kazimieras Juraitis paprašė prie bylos medžiagos pridėti buvusio Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio straipsnį „Santykis yra viskas“, šio asmens anksčiau sakytas kalbas apie liaudies diplomatiją. Šiems prašymams buvo pritarta.

Tvirtino, kad asociacija veikia prieš Lietuvos interesus

Galiausiai, bylą išnagrinėjus iš esmės, atėjo laikas baigiamosioms kalboms. Generalinės prokuratūros prokurorė S. Vasiliauskienė savo kalboje pabrėžė, kad tai yra civilinė, o ne baudžiamoji byla.

„Byloje niekas nieko nenori nuteisti“, – pabrėžė prokurorė.

S. Vasiliauskienės teigimu, „Tarptautinį geros kaimynystės forumą“ prašoma likviduoti, nes, pasak prokurorės, asociacijos veikla prieštarauja viešajai tvarkai, yra priešinga Konstitucijai, asociacija veikia prieš Lietuvos interesus. Kartu, anot jos, yra pažeistos juridinio asmens steigimo taisyklės.

Anot prokurorės, „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“, kaip teigė jo veikloje dalyvaujantys asmenys, susijęs ir su kultūra, ir su informacijos sklaida, ir su kitomis sferomis bei veiklomis, bet realus asociacijos veikimas, jos teigimu, yra nukreiptas į ryšių su Rusija ir Baltarusija stiprinimą.

„Ryšiai vystomi ne su kokia konkrečia organizacija, o valstybiniu šalių (Rusijos, Baltarusijos – ELTA) lygmeniu, diskredituojant Lietuvą“, – aiškino prokurorė.

S. Vasiliauskienė akcentavo, kad teiginius apie „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ veikimą prieš Lietuvą grindžia ir asociacijos vadovės E. Švenčionienės išvyka į Rusiją 2022 m., pasisakymai Kremliaus propagandisto Vladimiro Solovjovo laidoje.

„Nuvykimas į Lietuvai priešišką valstybę, surengimas spaudos konferencijos ir tikrovės neatitinkančios informacijos skleidimas pagrindžia teiginius apie asociacijos veiklą. [...]

„Asociacijos vadovės E. Švenčionienės pasisakymo Rusijos televizijos laidoje, vedamoje V. Solovjovo, kryptis konstruojama viena kryptimi – kaip gera buvo Sovietų Sąjungoje ir kaip dabar blogai žmonės gyvena Lietuvoje“, – dėstė prokurorė.

Ji atkreipė dėmesį į tai, kad V. Solovjovas laidoje pasakė, kad Rusijos karas prieš Ukrainą bus baigtas tada, kai Rusija sustos ties vakarine Ukrainos siena, o tam E. Švenčionienė pritarė.

„E. Švenčionienė jam pritarė, sakydama, kad „jūsų pergalė yra mūsų visų pergalė“, – sakė S. Vasiliauskienė.

Prokurorė taip pat akcentavo, kad kiti „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ dalyviai ne kartą yra viešai kalbėję apie tai, kad Lietuva esą palaiko karą Ukrainoje, kad jame dalyvauja.

„Tokie asociacijos veiksmai negali būti laikomi kaip pasitarnaujantys viešiesiems interesams. (...)Tokie veiksmai rodo, kad veikiama prieš Lietuvos interesus“, – pažymėjo S. Vasiliauskienė.

„Atsakovai nepateikė įrodymų, kad asociacija veikia jos įstatuose numatytais tikslais. Kadangi asociacijos veikla yra priešinga Konstitucijai, prieštarauja viešajai veiklai, o pagal Asociacijų įstatymą, draudžiama steigi asociacijas, kurios veikia ne pagal savo įstatus, prašoma likviduoti asociaciją kaip neteisėtai įsteigtą“, – baigdama savo kalbą akcentavo prokurorė.

Prašo atlyginti 150 tūkst. reputacinę žalą

Asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ vadovė E. Švenčionienė savo baigiamojoje kalboje teigė, kad asociacija neveikia prieš Lietuvos interesus. Ji, moters teigimu, buvo įsteigta, nepažeidžiant jokių įstatymų.

„Nepadarėme jokio pažeidimo, visos Lietuvos asociacijos įsteigtos tokia tvarka kaip ir mūsų“, – aiškino E. Švenčionienė.

Jai užkliuvo prokurorės S. Vasiliauskienės paminėta Kremliaus propagandisto V. Solovjovo laida, kurioje ji dalyvavo. E. Švenčionienė teigė, kad jos pasisakymai nebuvo įvertinti ekspertų, jos kalboje nebuvo nustatyti karo kurstymo ar propagandos požymių, tad ir remtis jos žodžiais byloje nėra pagrindo.

„Jokiais įstatymais nėra uždrausta dalyvauti televizijos ir radijo laidose bet kokioje šalyje ir išsakyti ten savo ir savo organizacijos poziciją bet kokiais klausimais“, – dėstė E. Švenčionienė.

Ji pabrėžė nešlovinanti Sovietų sąjungos. Anot E. Švenčionienės, jos frazėmis prokurorė manipuliuoja.

„Tik sakau, kad kiekviena santvarka turi ir pliusų, ir minusų, ir iš jų reikėtų pasiimti tai, kas geriausia“, – kalbėjo asociacijos vadovė.

„Tai yra užsakomoji politinė byla, akivaizdu, kad viena politinė grupuotė bando susidoroti su netinkamo jiems informacinio naratyvo skleidėjais“, – apie bylą kalbėjo E. Švenčionienė.

Jis teigė, kad dėl teisėsaugos veiksmų „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ patyrė reputacinę žalą, kurią ji įvertino 150 tūkst. eurų ir paprašė šią žalą atlyginti.

„Reikalauju, kad būtų priteista kompensacija asociacijai už reputacinę žalą“, – tikino E. Švenčionienė.

Kartu moteris pažymėjo ir pati patyrusi moralinę žalą, kadangi teisėsaugai paskelbus apie veiksmus prieš „Tarptautinį geros kaimynystės forumą“, ji esą negalėjo niekur įsidarbinti.

„Buvau paskelbta tautos prieše“, – sakė E. Švenčionienė.

Ji paprašė teismo atlyginti jai moralinę žalą, kurią ji įvertino 120 tūkst. eurų.

Asociacijos nariai lankėsi Rusijoje, Baltarusijoje

Į teismą kreipusis Generalinė prokuratūra siekia, kad „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ būtų likviduotas kaip neteisėtai įsteigtas.

Prokuratūra įsitikinusi, kad asociacija savo veiksmais propaguoja karą ir smurtą, autoritarinį valdymą, veikia dėl kitų valstybių interesų, kurie yra priešingi Lietuvos valstybės interesams, neatitinka teisėtumo reikalavimų, asociacijos veikla priešinga Konstitucijai.

Taip pat, anot prokuratūros, iš asociacijos vykdomos veiklos akivaizdu, kad tikrieji steigimo tikslai yra neteisėti, todėl asociacija negali veikti, tad turi būti pripažinta neteisėtai įsteigta.

Prokuratūra prašo likviduoti asociaciją ir atsižvelgiant į jos vadovės E. Švenčionienės viešus pasisakymus, kuriais ji, teisėsaugos vertinimu, menkino Lietuvą, kritikavo šalies narystę Europos Sąjungoje, tvirtino, kad rinkimai Lietuvoje negalioja, neigė okupaciją, pateisino trėmimus.

„Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ vienu steigėju laikomas už šnipinėjimą Rusijos naudai laisvės atėmimo bausmę atliekantis Algirdas Paleckis. Asociacijos veikloje be E. Švenčionienės dalyvauja už korupciją teistas buvęs „Vilniaus vandenų“ vadovas Darius Norkus, Mindaugas Ramoška, vilnietis K. Juraitis, Vilniaus rajono gyventojas D. Glazkovas. Šie byloje dalyvauja kaip tretieji asmenys.

Ši asociacija į teisėsaugos akiratį pateko po jos atstovų apsilankymo Rusijoje, kur jie dalyvavo susitikimuose su Kremliaus politikais, surengė spaudos konferenciją, joje reiškę abejones dėl Lietuvos valdžios išrinkimo teisėtumo.

Anksčiau „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ vadovė E. Švenčionienė su bendražygiais lankėsi Baltarusijose, ten susitiko šalies autoritarinių vadovu Aliaksandru Lukašenka.

Teisėsauga atlieka du su asociacijos veikla susijusius ikiteisminius tyrimus. Vienas jų vykdomas dėl galimo padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, kitas – dėl „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ steigimo dokumentų, ant kurių yra atsiradęs A. Paleckio parašas.