Kol prasidėjo tyrimas, ilgai užtruko

Maža to, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija nusprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybė statybos leidimą išdavė neteisėtai.

Delfi jau rašė, kad užkardyti neteisėtas statybas turinti Statybos inspekcija ilgai delsė pradėti patikrinimus ir galiausiai įsivėlė į kelis mėnesius trukusius tyrimus. Kol jie vyko, neteisėtos statybos persirito į antrąją pusę.

Po Delfi publikacijos Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija jau baigė savo ilgai trukusius tyrimus, nustatė pažeidimus ir įpareigojo nutraukti neteisėtas statybas, tačiau Žvėryno gyventojai žurnalistams pranešė matantys, kad darbininkai dūzgia toliau.

Delfi tyrimą apie tai galite rasti čia.

S. Moniuškos g. 32 statybos darbus vykdo Adomas Lukšys.

Pakartotinai informaciją perdavus Statybos inspekcijai, ji vėl nuvyko į vietą ir nustatė, kad gyventojų informacija pasitvirtino: statybos vyko ir tada, kai inspekcija jau buvo įpareigojusi jas sustabdyti.

„2023-02-06 Statybos inspekcijos surašytame privalomajame nurodyme nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų nurodyta, kad: „Nevykdyti jokių statinio: žemės sklype, adresu S. Moniuškos g. 32, Vilnius, kuris patenka į Vilniaus miesto istorinės dalis, vad. Žvėrynu teritoriją, gyvenamosios (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) paskirties pastato dalies statybos darbų, susijusių su 2023-02-06 fiksuotais savavališkos statybos akte, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti, šalinant savavališkos statybos padarinius, fiksuotus 2023-02-06 savavališkos statybos akte ir apsaugoti statybvietę bei aplinką.

2023-02-22 patikrinimo metu nustatyta, kad statytojas po savavališkos statybos akto surašymo vykdė statybos darbus, tai patvirtina ir tai, kad yra įrengta stogo danga ir sumontuoti stogo apskardinimai. Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad yra sumontuoti visi langai bei statytojas nėra apsaugojęs statybvietės ir aplinkos“, - teigė VTPSI atstovė Rasa Kėkštienė.

Dėl to, anot jos, Statybos inspekcija kreipsis į antstolį: „Statybos inspekcija informuoja, kad tolimesnius veiksmus dėl 2023-02-06 surašyto privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų neįvykdymo, vykdys įstatymų nustatyta tvarka – perduos privalomojo nurodymo priverstinį vykdymą antstoliui.“
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

Taip pat ji teigė, kad apie pastebėtus vykdomus statybos darbus adresu S. Moniuškos g. 32 gyventojai gali informuoti Statybos inspekciją.

Delfi praėjusių metų rugsėjo viduryje gavo duomenų, kad Žvėryne, S. Moniuškos gatvėje, gali vykti dvi neteisėtos statybos. Šia informacija rugsėjo 15 d. redakcija pasidalino su Aplinkos ministerijai pavaldžia Statybos inspekcija. Ji pažadėjo atlikti patikrinimus.

Tačiau patikrinimai ilgai neprasidėjo. Nesulaukę jokių žinių praėjusių metų spalio 20 d. žurnalistai pakartotinai kreipėsi į Statybos inspekciją, klausdami, ar jau atliktas tyrimas.

Tuomet iš VTPSI gautas atsakymas, kad „Departamento specialistams pavesta atlikti patikrinimus vietoje iki 2022-10-28“. Tačiau žurnalistai vėliau sužinojo, kad iš tiesų patikrinimai atlikti gerokai vėliau – tik lapkričio 9 d.

O atsakymą apie tarpinius patikrinimo rezultatus redakcija gavo tik lapkričio 21 d. Štai gruodžio 9 d. gautas Statybos inspekcijos atsakymas, kad dėl statybų S. Moniuškos g. 30A tyrimas jau baigtas. Tačiau tada buvo nurodyta, kad dėl kaimyninio sklypo (S. Moniuškos 32) tyrimas tęsiamas.

Gruodžio 27 d. gautas VTPSI atstovės R. Kėkštienės atsakymas, kad „Tyrimas dar vyksta, bet manau, kad sausio mėn. pirmąją savaitę turėtų būti parengtos galutinės išvados“. Vis dėlto tik vasario 10 d. gautas atsakymas, kad tyrimas baigėsi.
Vyrai ant stogo S. Moniuškos g. 32 (2023 02 14)

Taigi, informaciją Statybos inspekcijai žurnalistai perdavė rugsėjo 15 d., o galutinio atsakymo apie pabaigtą tyrimą po kelių raginimų sulaukta vasario 10 d. Nuo pranešimo gavimo VTPSI užtruko beveik 5 mėnesius, kol nustatė pažeidimus. O per tą laiką statybos vyko su vėjeliu. Jei rugsėjį darytose nuotraukose matėsi dar tik karkasas, tai dabar pastatai jau stovi. Kol statybos inspektoriai pradėjo tyrimą ir kelis mėnesius aiškinosi pažeidimus, statytojai gerokai pasistūmėjo.

Statybos inspekcija nustatė pažeidimus

Delfi VTPSI atstovė R. Kėkštienė nurodė, kad po ilgai trukusių tyrimų abiem atvejais buvo nustatyti pažeidimai.

„Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2022-11-09 ir 2023-01-04 atliko patikrinimus, adresu S. Moniuškos g. 32 (patenka į Vilniaus miesto istorinę dalį, vad. Žvėryno teritoriją).

Statybos inspekcija nustatė, kad statytojas turėdamas statybą leidžiantį dokumentą (SLD), bet pažeisdamas esminius statybos projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo S. Moniuškos g. 32 kapitalinio remonto projektas, sujungiant 5 ir 6 butus į vieną turtinį vienetą, 2020“ sprendinius rekonstruoja gyvenamosios paskirties pastatą. Palyginus patikrinimo metu surinktus duomenis su Projekto sprendiniais nustatyta, kad yra padidintas pastato dalies plotis, sumažintas pastato dalies ilgis, skiriasi Projekte nurodytas ir patikrinimo metu nustatytas prieduobės ilgis, pastato stoge įrengti dviejų eilių stoglangiai.

Siekdama išsiaiškinti visas reikšmingas aplinkybes, Statybos inspekcija 2022-11-16 kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą (KPD), prašydama nurodyti, ar dviejų eilių stoglangių įrengimas nepažeidžia nustatytų architektūrinių, kraštovaizdžių, urbanistinių vertingųjų savybių. 2022-12-27 KPD pateikė Statybos inspekcijai išvadą, kad dviejų eilių stoglangių įrengimas pažeidžia kultūros paveldo apsaugos reikalavimus, nustatytus Statybos įstatyme ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme.

Dėl nustatytų pažeidimų 2023-02-06 Statybos inspekcija statytojui surašė savavališkos statybos aktą dėl turint SLD, bet pažeidžiant esminius statybos projekto sprendinius vykdomo Pastato savavališko rekonstravimo darbų kultūros paveldo vietovėje, privalomąjį nurodymą nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų ir privalomąjį nurodymą iki 2023-08-06 pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Už padarytus pažeidimus (neypatingo statinio savavališkas rekonstravimą kultūros paveldo vietovėje) statytojui bus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 352 str. 7 d. (neypatingo statinio savavališkas rekonstravimas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar pajūrio juostoje užtraukia baudą nuo 1 700 iki 3 500 eurų)“, – nurodė R. Kėkštienė.
Statybos S. Moniuškos g. (2022 09 15 ir 2023 02 14)

Ir tuo pažeidimai dar nesibaigė: „Pažymėtina ir tai, kad statytojas, pažeisdamas Statybos įstatymo reikalavimus, statybos darbus vykdė nepaskyręs statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, taip pat nebuvo apsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, nepildė statybos darbų žurnalo. Dėl šių pažeidimų taip pat bus taikoma administracinė atsakomybė: už statinio statybos techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų nepasamdymą numatyta atsakomybė ANK 356 straipsnyje (užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 50 iki 1000 eurų), už statybos darbų vykdymą neapsidraudus privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu atsakomybė numatyta ANK 363 str. 1 d. (užtraukia baudą asmenims nuo 560 iki 1200 eurų). Šiuo metu atliekama administracinių nusižengimų teisena ir sprendžiama dėl atsakomybės taikymo (tikslaus baudos dydžio).“
Galiausiai VTPSI nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybė šiuo atveju apskritai išdavė neteisėtą statybos leidimą: „2023-01-10 Statybos inspekcija užregistravo SLD išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktą, kuriame konstatuota, kad 2022-04-06 Vilniaus m. savivaldybės administracija SLD išdavė neteisėtai.
Statybos S. Moniuškos g. (2022 09 15)

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ nuostatas statinio rekonstravimo tikslas – perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan., tuo tarpu kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan. Pagal projekto sprendinius keičiami statinio gabaritai (aukštis), todėl Statybos inspekcija priėmė išvadą, kad SLD turėjo būti išduotas ne statinio kapitaliniam remontui, o statinio rekonstrukcijai.“

Be to, R. Kėkštienė nurodė, kad priekaištų statytojams turėjo ir Valstybinė darbo inspekcija: „Darbo inspekcija 2022-12-09 raštu informavo, kad 2022-12-01 atliko patikrinimą statybvietėje, adresu S. Moniuškos g. 32, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Dėl nepilnai aptvertos statybvietės ir į ją laisvai patekti galinčių pašalinių asmenų ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės pažeidimų Darbo inspekcija surašė reikalavimą pašalinti pažeidimus ir administracinio nusižengimo protokolą.“

Su statytoju A. Lukšiu redakcija vasario mėnesį bandė susisiekti. Viešojoje erdvėje jo kontaktų rasti nepavyko, todėl parašėme žinutę Feisbuke ir prašydami kontaktų kreipėmės į jo darbovietę. Tačiau atsakymo negavome nei iš paties A. Lukšio, nei iš jo darbovietės. Jei atsakymus gausime vėliau, tekstą papildysime.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (5)