Statybos inspekcijai informacija perduoda rugsėjo mėnesį

Po Delfi publikacijos Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija jau baigė savo ilgai trukusius tyrimus, nustatė pažeidimus ir įpareigojo nutraukti neteisėtas statybas, tačiau Žvėryno gyventojai Delfi pranešė matantys, kad darbininkai dūzgia toliau. Nepaisant to, Statybos inspekcija neskuba vykti į vietą ir patikrinti, ar statybos iš tiesų toliau nėra vykdomos.

Delfi praėjusių metų rugsėjo viduryje gavo duomenų, kad Žvėryne, S. Moniuškos gatvėje, gali vykti dvi neteisėtos statybos. Šia informacija rugsėjo 15 d. redakcija pasidalino su Aplinkos ministerijai pavaldžia Statybos inspekcija. Ji pažadėjo atlikti patikrinimus.

Delfi tyrimą galite rasti čia.

Tačiau patikrinimai ilgai neprasidėjo. Nesulaukę jokių žinių praėjusių metų spalio 20 d. žurnalistai pakartotinai kreipėsi į Statybos inspekciją, klausdami, ar jau atliktas tyrimas.

Tuomet iš VTPSI gautas atsakymas, kad „Departamento specialistams pavesta atlikti patikrinimus vietoje iki 2022-10-28“. Tačiau žurnalistai vėliau sužinojo, kad iš tiesų patikrinimai atlikti gerokai vėliau – tik lapkričio 9 d.

O atsakymą apie tarpinius patikrinimo rezultatus redakcija gavo tik lapkričio 21 d. Štai gruodžio 9 d. gautas Statybos inspekcijos atsakymas, kad dėl statybų S. Moniuškos g. 30A tyrimas jau baigtas. Tačiau tada buvo nurodyta, kad dėl kaimyninio sklypo (S. Moniuškos 32) tyrimas tęsiamas.

Gruodžio 27 d. gautas VTPSI atstovės Rasos Kėkštienės atsakymas, kad „Tyrimas dar vyksta, bet manau, kad sausio mėn. pirmąją savaitę turėtų būti parengtos galutinės išvados“. Vis dėlto tik vasario 10 d. gautas atsakymas, kad tyrimas baigėsi.

Taigi, informaciją Statybos inspekcijai žurnalistai perdavė rugsėjo 15 d., o galutinio atsakymo apie pabaigtą tyrimą po kelių raginimų sulaukta vasario 10 d. Nuo pranešimo gavimo VTPSI užtruko beveik 5 mėnesius, kol nustatė pažeidimus. O per tą laiką statybos vyko su vėjeliu. Jei rugsėjį darytose nuotraukose matėsi dar tik karkasas, tai dabar pastatai jau stovi. Kol statybos inspektoriai pradėjo tyrimą ir kelis mėnesius aiškinosi pažeidimus, statytojai gerokai pasistūmėjo.

Nustatė savavališką statybą

Delfi VTPSI atstovė R. Kėkštienė nurodė, kad po ilgai trukusių tyrimų abiem atvejais buvo nustatyti pažeidimai.

Pradėkime nuo situacijos S. Moniuškos 30A. Anot VTPSI, šiuo atveju buvo nustatyta savavališka statyba.

„Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija informuoja, kad atlikus patikrinimą adresu S. Moniuškos g. 30, 2022-12-02 statytojai surašytas savavališkos statybos aktas dėl savavališkai, turint Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016-05-24 išduotą statybą leidžiantį dokumentą, bet pažeidžiant esminius statinio projekto „Ūkinio pastato – kūrybinių dirbtuvių rekonstravimo projektas, 2015 m.“, sprendinius (statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.) ir specialieji paveldosaugos reikalavimai), žemės sklype S. Moniuškos g. 30, esančio kultūros paveldo vietovės – Vilniaus miesto istorinė dalis, vadinama Žvėrynu – teritorijoje, atlikto nesudėtingosios kategorijos ūkinio pastato – kūrybinių dirbtuvių adresu S. Moniuškos g. 30A, rekonstravimo.
Statybos S. Moniuškos g. (2022 10 mėn.)

2022-12-05 statytojui surašytas privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų bei privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2023-06-05. Statytojui bus taikoma administracinė atsakomybė pagal administracinio nusižengimo kodekso (ANK) 352 straipsnio 3 dalį“, – teigė R. Kėkštienė.

Statybos sustabdytos

Jos teigimu, pažeidimai nustatyti ir S. Moniuškos 32.

„Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2022-11-09 ir 2023-01-04 atliko patikrinimus, adresu S. Moniuškos g. 32 (patenka į Vilniaus miesto istorinę dalį, vad. Žvėryno teritoriją).

Statybos inspekcija nustatė, kad statytojas turėdamas statybą leidžiantį dokumentą (SLD), bet pažeisdamas esminius statybos projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo S. Moniuškos g. 32 kapitalinio remonto projektas, sujungiant 5 ir 6 butus į vieną turtinį vienetą, 2020“ sprendinius rekonstruoja gyvenamosios paskirties pastatą. Palyginus patikrinimo metu surinktus duomenis su Projekto sprendiniais nustatyta, kad yra padidintas pastato dalies plotis, sumažintas pastato dalies ilgis, skiriasi Projekte nurodytas ir patikrinimo metu nustatytas prieduobės ilgis, pastato stoge įrengti dviejų eilių stoglangiai.
Statybos S. Moniuškos g. (2022 09 15)

Siekdama išsiaiškinti visas reikšmingas aplinkybes, Statybos inspekcija 2022-11-16 kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą (KPD), prašydama nurodyti, ar dviejų eilių stoglangių įrengimas nepažeidžia nustatytų architektūrinių, kraštovaizdžių, urbanistinių vertingųjų savybių. 2022-12-27 KPD pateikė Statybos inspekcijai išvadą, kad dviejų eilių stoglangių įrengimas pažeidžia kultūros paveldo apsaugos reikalavimus, nustatytus Statybos įstatyme ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme.

Dėl nustatytų pažeidimų 2023-02-06 Statybos inspekcija statytojui surašė savavališkos statybos aktą dėl turint SLD, bet pažeidžiant esminius statybos projekto sprendinius vykdomo Pastato savavališko rekonstravimo darbų kultūros paveldo vietovėje, privalomąjį nurodymą nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų ir privalomąjį nurodymą iki 2023-08-06 pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Už padarytus pažeidimus (neypatingo statinio savavališkas rekonstravimą kultūros paveldo vietovėje) statytojui bus taikoma administracinė atsakomybė numatyta Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 352 str. 7 d. (neypatingo statinio savavališkas rekonstravimas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar pajūrio juostoje užtraukia baudą nuo 1 700 iki 3 500 eurų)“, – nurodė R. Kėkštienė.

Ir tuo pažeidimai dar nesibaigė: „Pažymėtina ir tai, kad statytojas, pažeisdamas Statybos įstatymo reikalavimus, statybos darbus vykdė nepaskyręs statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, taip pat nebuvo apsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, nepildė statybos darbų žurnalo. Dėl šių pažeidimų taip pat bus taikoma administracinė atsakomybė: už statinio statybos techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų nepasamdymą numatyta atsakomybė ANK 356 straipsnyje (užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 50 iki 1000 eurų), už statybos darbų vykdymą neapsidraudus privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu atsakomybė numatyta ANK 363 str. 1 d. (užtraukia baudą asmenims nuo 560 iki 1200 eurų). Šiuo metu atliekama administracinių nusižengimų teisena ir sprendžiama dėl atsakomybės taikymo (tikslaus baudos dydžio).“

Galiausiai VTPSI nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybė šiuo atveju apskritai išdavė neteisėtą statybos leidimą: „2023-01-10 Statybos inspekcija užregistravo SLD išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktą, kuriame konstatuota, kad 2022-04-06 Vilniaus m. savivaldybės administracija SLD išdavė neteisėtai.

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ nuostatas statinio rekonstravimo tikslas – perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan., tuo tarpu kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan. Pagal projekto sprendinius keičiami statinio gabaritai (aukštis), todėl Statybos inspekcija priėmė išvadą, kad SLD turėjo būti išduotas ne statinio kapitaliniam remontui, o statinio rekonstrukcijai.“
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

Be to, R. Kėkštienė nurodė, kad priekaištų statytojams turėjo ir Valstybinė darbo inspekcija: „Darbo inspekcija 2022-12-09 raštu informavo, kad 2022-12-01 atliko patikrinimą statybvietėje, adresu S. Moniuškos g. 32, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Dėl nepilnai aptvertos statybvietės ir į ją laisvai patekti galinčių pašalinių asmenų ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės pažeidimų Darbo inspekcija surašė reikalavimą pašalinti pažeidimus ir administracinio nusižengimo protokolą.“

Žvėryno gyventojai teigia matantys darbininkus

Nors Statybos inspekcija statybas sustabdė, Delfi Žvėryno gyventojai teigė matantys besidarbuojančius vyrus.

Dėl S. Moniuškos 32 gavome štai tokį pranešimą: „Pastebime, kad nepaisant Jūsų straipsnio, darbai toliau vykdomi, be pertraukos dengiamas stogas, sudėti stoglangiai, vykdomi darbai naujųjų statinių viduje. Įskaitant darbus vėlai vakare, patamsyje, kas skatina galvoti apie darbų skubą.“

2023 m. vasario 14 d. į vietą nuvykę Delfi žurnalistai S. Moniuškos g. 32 dienos metu pastebėjo ant stogo besikrapštančius vyrus.
Vyrai ant stogo S. Moniuškos g. 32 (2023 02 14)

Apie tai informaciją redakcija perdavė Statybos inspekcijai. Ji situaciją pakomentavo štai taip: „Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme nurodyta, kad „savavališkos statybos atveju surašomas privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų, iki bus pašalinti savavališkos statybos padariniai. Jeigu privalomasis nurodymas neįvykdytas, įvykdytas iš dalies, įvykdytas netinkamai, Statybos inspekcija perduoda privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus atvejus, kai iškelta byla dėl privalomojo nurodymo teisėtumo.

Tokiais atvejais privalomasis nurodymas, jeigu buvo skundžiamas jo teisėtumas, perduodamas vykdyti antstoliui po teismo sprendimo nepanaikinti privalomojo nurodymo įsiteisėjimo“. Tame pačiame įstatyme nustatyta, kad privalomieji nurodymai yra vykdomieji dokumentai, vykdomi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Statybos techninio reglamento 136 punkte nurodyta, kad asmuo, kuriam savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų įteiktas tinkamai, gali tęsti statybos darbus tik pašalinęs statybos sustabdymo priežastis. Statybos inspekcijos įgaliotas pareigūnas, surašęs privalomąjį nurodymą nevykdyti statybos darbų, jeigu patikrinimo metu statybos darbai buvo vykdomi (pvz., patikrinimo metu buvo atliekami statybos darbai, statybvietėje yra statybinių medžiagų arba statybinės technikos) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo privalomojo nurodymo tinkamo įteikimo dienos atlieka pakartotinį patikrinimą. Patikrinimas taip pat atliekamas, jeigu yra gautas skundas ar pranešimas, kad vykdoma savavališka statyba arba tęsiami jau sustabdytos statybos darbai. Šis patikrinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos.“
Vilniaus miesto savivaldybė

Vis dėlto Statybos inspekcija, gavusi pranešimą apie galimai toliau vykdomus darbus, patikrinimo atlikti neskubės: „Atsižvelgdama į tai, taip pat į tai, kad 2023-02-13 Statybos inspekcija yra gavusi skundą, kad Moniuškos g. 32 „tolesni statybų darbai vykdomi be pertraukos – dengiamas stogas, sudėti stoglangiai, vykdomi darbai naujųjų statinių viduje. Įskaitant vėlai vakare, patamsyje“, Statybos inspekcija yra suplanavusi 2023-02-23 atlikti patikrinimą adresu S. Moniuškos g. 32, Vilniuje, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinių ar jų dalių statybos darbų.
Jei patikrinimo metu pasitvirtintų faktas, kad statytojas nevykdo teisėto Statybos inspekcijos nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų, privalomasis nurodymas bus perduotas antstoliui vykdyti priverstinai.“
Statybos S. Moniuškos g. (2022 10 mėn. ir 2023 02 14)

Galiausiai R. Kėkštienė nurodė, kad VTPSI negali skirti baudos tam asmeniui, kuris nepaiso privalomojo nurodymo netęsti statybos darbų.

„Privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų yra vykdomasis dokumentas. Statybos inspekcija perduoda privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui. Antstolis priima sprendimą dėl kreipimosi į tesimą dėl baudos skyrimo, dėl nurodymo nevykdymo. Taisyklių nėra, kokią baudą gali skirti teismas“, – teigė R. Kėkštienė.

Žvėryno gyventojas: betvarkė

Kaip bebūtų, Žvėryne sutiktas Julius, prašęs neviešinti jo tapatybės, (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomas – red. past.) teigė esantis nusivylęs Statybos inspekcijos darbu: „Šitiek laiko negali sustabdyti statybų. Jie tiria, o statybos tęsiasi toliau. Nuo rugsėjo jau, panašu, baigiami fasado darbai. Beveik stovi namai. Tai kokia čia kontrolė? Nėra jokios kontrolės. Jei net po sustabdymo žmonės mato darbininkus. Betvarkė.“

Dar spalio mėnesį, Delfi Statybos inspekcijos klausė, kodėl taip ilgai trunka patikrinimas. Tuo metu labai intensyviai vyko statybos. „Esame Jums siuntę nuotrauką, dabar pakartotinai pridedame naują, kurioje matyti, kaip stipriai per mėnesį pasistūmėjo statybos. Jūsų vertinimu, jei šiuo atveju statybos iš tiesų vyksta neteisėtai, ar viešajam interesui nebus daroma žala pažeidimą fiksuojant ir statybas stabdant joms jau persiritus į antrąją pusę?“ – klausėme Statybos inspekcijos.

Vis dėlto Statybos inspekcijos atstovė R. Kėkštienė spalio mėnesį dėl to grėsmių nematė.

„Paklausimuose minimiems objektams statyti yra išduoti leidimai. Taigi, statybos vykdomos turint projektus ir pagal juos išduotus leidimus. Statytojo pareiga yra statybos darbus vykdyti pagal statinio projektą, kurio pagrindu buvo išduotas statybos leidimas. Jei norima keisti statomo statinio projekto sprendinius, tai reikėtų rengti statinio projekto, pagal kurį gautas statybą leidžiantis dokumentas, keitimą. Projektas keičiamas sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us). Pakeitus Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytus esminius statinio projekto sprendinius ir norint tęsti statybą, privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

Jei statytojas vykdo statybos darbus neturėdamas privalomų leidimų statyboms ar nukrypdamas nuo projekto sprendinių, Inspekcijai nustačius pažeidimus, nepriklausomai nuo jų masto, jie turės būti pašalinti teisės aktų nustatyta tvarka“, – teigė R. Kėkštienė.
Statybos S. Moniuškos g. (2022 09 15 ir 2023 02 14)

Delfi išsiaiškino, kad Moniuškos g. 32 statybos darbus vykdo Adomas Lukšys, S. Moniuškos g. 30A – Saulė Pališkienė.

Delfi su pastarąja susisiekė per Feisbuką. Tačiau ji atsisakė įvertinti susidariusią situaciją: „Šiuo metu manau, kad nelabai turėsiu Jums ką pakomentuoti. Po mėnesio gal poros galbūt galėsiu atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Gražaus vakaro.“

Su A. Lukšiu taip pat bandėme susisiekti. Viešojoje erdvėje jo kontaktų rasti nepavyko, todėl parašėme žinutę Feisbuke ir prašydami kontaktų kreipėmės į jo darbovietę. Tačiau atsakymo negavome nei iš paties A. Lukšio, nei iš jo darbovietės. Jei atsakymus gausime vėliau, tekstą papildysime.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (12)