Jie, komisijos žiniomis, taip pat dirbo „Vilniaus festivaliuose“.

Nei M. Budraitis, nei R. Prusevičienė nėra kreipęsi į kultūros ministrę, prašydami leidimo dirbti papildomą darbą, kaip to reikalauja įstatymai, taip pat nėra deklaravę šių darbo ryšių savo privačių interesų deklaracijose, teigiama pranešime spaudai.

Kultūros ministerija primena, kad, pagal Lietuvos Respublikos profesionaliojo meno įstatymo nuostatas, nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovams leidžiama dirbti kitą darbą ir gauti atlygį tik tuo atveju, jeigu tai nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto ir nediskredituoja teatro ir koncertinės įstaigos autoriteto. Visais atvejais leidimą dirbti kitą darbą privaloma gauti iš savininko teises ir pareigas įgyvendinančios įstaigos vadovo.