Trečiadienį teismui tęsiant bylos nagrinėjimą, buvo tęsiama nukentėjusių apklausa.

Nukentėjusioji VST pareigūnė V. Uselienė teigė, kad 2021 m. rugpjūčio 10 d. ji su kitais VST pareigūnais atvyko prie Seimo rūmų ir gavo nurodymus stumti minią nuo parlamento.

„Jau atvykus, matėsi, kad minia yra nedraugiškai nusiteikusi, negalėčiau pasakyti, kad tai buvo taikus mitingas. Minia buvo nusiteikusi ne tik prieš Seimą, bet ir prieš pareigūnus. (...) Buvome apmėtyti akmenimis, mūsų autobusas buvo apmėtytas akmenimis“, – pasakojo V. Uselienė.

Pareigūnė teigė, kad stumiant minią nuo Seimo, į pareigūnus buvo mestas sprogmuo, kuris ją sužeidė.

„Tai buvo sprogmuo, kuris sprogo šalia mano kojų. (...) Buvo oro srovė, nubloškimas, bet supratau, turiu atlikti pareigas. Stūmėme žmonių minią nuo Seimo toliau“, – dėstė nukentėjusioji.

V. Uselienė teigė, kad minia plūdosi keiksmažodžiais, koneveikė pareigūnus.

„Kai būdavo komanda išimti iš minios žmogų, jie ėmė giedoti himną ir taip parodyti, kad esame taikūs, kad esame patriotai. (...) Būti apsigaubus vėliava, daužytis vėliavos kotais.... Nematau čia jokio patriotizmo“, – kalbėjo VST pareigūnė.

Nukentėjusiajai liudijant, teismo salė vis pasigirsdavo kaltinamųjų replikos, juokas. Teisėjas Jeugenijušas Jaglinskis ramino bylos dalyvius, perspėjo, kad dėl replikų jie gali būti pašalinti iš salė.
Kaltinimai – 87 asmenims

ELTA primena, kad 2021 m. riaušių prie Seimo byloje kaltinimai yra pateikti 87 asmenims – daugiausia dėl dalyvavimo riaušėse, pasipriešinimo policininkams ar kitiems viešojo administravimo funkcijas atliekantiems asmenims, provokavimo viešai smurtauti, niokoti turtą ar kitaip šiurkščiai pažeisti viešąją tvarką. Vienam asmeniui pareikšti kaltinimai dėl riaušių organizavimo bei viešų raginimų viešai pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą.

Tarp kaltinamųjų yra anksčiau teistas, įvairiuose protestuose ne kartą dalyvavęs A. Kandrotas-Celofanas, taip pat protesto akcijose ne kartą dalyvavęs Andrejus Lobovas, iš Vilniaus „Juventos“ gimnazijos atleista mokytoja Astra Genovaitė Astrauskaitė, kovinio sporto atstovas Arnoldas Misiūnas.

Kaip anksčiau skelbė teisėsauga, baudžiamąją bylą sudaro 136 tomai. Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais, iš kurių net 23 – policijos ir Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnai. Keturi nukentėjusieji pareiškė civilinius ieškinius atlyginti neturtinę žalą bendrai 24,5 tūkst. eurų sumai.

Civilinius ieškinius dėl turtinės žalos atlyginimo (viso 92,6 tūkst. eurų sumai) šioje byloje pareiškė Vilniaus teritorinė ligonių kasa, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Seimo kanceliarija, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas bei VST.

2021 m. rugpjūčio 10 d. nuo ryto prie Seimo vykęs protestas prieš COVID-19 ribojimus išaugo į riaušes. Mitinguojantiems užblokavus Seimo įėjimus, pasitelkti VST ir riaušių malšinimo policijos pajėgos, kurios prieš protestuojančius panaudojo ašarines dujas, fizinę jėgą.

Riaušių byloje liudijęs policijos pareigūnas: į mus mėtė akmenis, kiaušinius, naudojo pirotechnines priemones


Teismui trečiadienį tęsiant nukentėjusiųjų apklausą, po pietų liudijo per riaušes nukentėjęs policijos pareigūnams M. Gušauskas. Jis pasakojo, kad 2021 m. rugpjūčio 10 d. atvykus prie Seimo, pareigūnai ragino minią trauktis nuo parlamento, atlaisvinti išvažiavimą. Anot M. Gušausko, miniai ignoruojant pareigūnų perspėjimus, pradėta stumti žmones nuo Seimo.

„Mums atvykus, operacijos vadovas daug kartą per garsiakalbį kartojo atsitraukti, atlaisinti išvažiavimą. (...) Gavau buku daiktu į kairės rankos plaštaką. Mums duotas nurodymas atlaisvinti teritoriją, kad žmonės galėtų išvažiuoti, išeiti. (...) Panaudojus lazdas ir dujas, žmonės nuo Seimo buvo atstumti. Tada asmenys pradėjo mėtyti akmenis“, – pasakojo nukentėjusysis.

Policijos pareigūnas teigė, kad jis smūgį į ranką gavo, atstumiant minią nuo Seimo.

M. Gušauskas tvirtino, jog riaušininkai į Seimą, pareigūnus mėtė akmenis, kiaušinius, naudojo ir pirotechnines priemones.

„Asmenys naudojo pirotechnikos priemones pačioje pradžioje, kai pradėjome stumti minią. Vėliau, naktį išgirdome ir didžiulį sprogimą. Mano buvo pataikyta į apsauginį šalmą, į peties apsaugą. Mėtė į mus ir kiaušinius, ir didelius akmenis“, – pasakojo pareigūnas.

Liudytojas tvirtino minioje atpažinęs kaltinamąjį Andrejų Lobovą, kuris naudojo garsiakalbį.

„Jis vaikščiojo prie rikiuotės, šūkavo“, – aiškino M. Gušauskas.

Pareigūnas, klausinėjamas apie specialiųjų priemonių panaudojimą, teigė, kad jos buvo panaudotos, pavyzdžiui, ašarinės dujos. Jos, pasak M. Gušausko, buvo panaudotos, stumiant minią nuo parlamento rūmų.

„Kol aš negavau traumos, tol nebuvo panaudotos specialiosios priemonės“, – sakė policijos pareigūnas.

Kėlė klausimus dėl fizinės jėgos panaudojimo

Policijos pareigūnas M. Gušauskas, atsakinėdamas į klausimus, teigė, kad ne visi malšinti riaušių važiavę pareigūnai turėjo su savimi prie kūno pritvirtinamas vaizdo kameras.

Jis tvirtino, kad pareigūnai minimas kameras užsidėdavo, jei jų tuomet būdavo komisariate. M. Gušauskas sakė, jog kamerų tuomet komisariate nebuvo, nes jas buvo pasiėmę sostinėje patruliuoti išvykę kolegos.

Ne vienas kaltinamasis kėlė klausimą dėl policijos pareigūnų naudotos fizinės jėgos, specialiųjų priemonių prieš asmenis.

M. Gušauskas teigė, kad jis ašarines dujas naudojo prieš asmenis, kurie mėtė akmenis.

„Naudojau dujas prieš asmenis, kurie mėtė akmenis“, – komentavo pareigūnas.

Kaltinamasis Antanas Norvydas teigė, kad esą yra vaizdo įrašas, kuriame nufilmuota, kaip M. Gušauskas smūgiuoja asmeniui, laikiusiam Lietuvos vėliavą.

„Žmogus stovėjo su vėliava. Žmogui trenkė ir jis nuskrido“, – dėstė kaltinamasis.

Pareigūnas tvirtino žmogui nesmūgiavęs, o tik jį stūmęs.

„Čia buvo pastūmimas, panaudojant fizinę jėgą“, – tvirtino M. Gušauskas.

Kaltinamasis Antanas Kandrotas, pravarde Celofanas, prašė teismo leisti parodyti vaizdo medžiagą, kurioje užfiksuoti galimai M. Gušausko suduoti smūgiai žmogui, tačiau teisėjas Jeugenijušas Jaglinskis teigė, kad šiuo metu to padaryti negalima.

Kaltinimai – 87 asmenims

ELTA primena, kad 2021 m. riaušių prie Seimo byloje kaltinimai yra pateikti 87 asmenims – daugiausia dėl dalyvavimo riaušėse, pasipriešinimo policininkams ar kitiems viešojo administravimo funkcijas atliekantiems asmenims, provokavimo viešai smurtauti, niokoti turtą ar kitaip šiurkščiai pažeisti viešąją tvarką. Vienam asmeniui pareikšti kaltinimai dėl riaušių organizavimo bei viešų raginimų viešai pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą.

Tarp kaltinamųjų yra anksčiau teistas, įvairiuose protestuose ne kartą dalyvavęs Antanas Kandrotas-Celofanas, taip pat protesto akcijose ne kartą dalyvavęs Andrejus Lobovas, iš Vilniaus „Juventos“ gimnazijos atleista mokytoja Astra Genovaitė Astrauskaitė, kovinio sporto atstovas Arnoldas Misiūnas.

Kaip anksčiau skelbė teisėsauga, baudžiamąją bylą sudaro 136 tomai. Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais, iš kurių net 23 – policijos ir Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnai. Keturi nukentėjusieji pareiškė civilinius ieškinius atlyginti neturtinę žalą bendrai 24,5 tūkst. eurų sumai.

Civilinius ieškinius dėl turtinės žalos atlyginimo (viso 92,6 tūkst. eurų sumai) šioje byloje pareiškė Vilniaus teritorinė ligonių kasa, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Seimo kanceliarija, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas bei VST.

2021 m. rugpjūčio 10 d. nuo ryto prie Seimo vykęs protestas prieš COVID-19 ribojimus išaugo į riaušes. Mitinguojantiems užblokavus Seimo įėjimus, pasitelkti VST ir riaušių malšinimo policijos pajėgos, kurios prieš protestuojančius panaudojo ašarines dujas, fizinę jėgą.