Informacija vieša, bet neskelbiama


Naujasis Vietos savivaldos įstatymas dabar įpareigoja Savivaldybes Tarybos narių darbo užmokestį skelbti savo interneto svetainėse. Tačiau šis reikalavimas įsigaliojo tik nuo liepos mėnesio, tad tikėtina, jog visa informacija, kiek politikai uždirbo, bus paskelbta tik šiam ketvirčiui pasibaigus – spalio mėnesį.

Iki liepos galiojęs Vietos savivaldos įstatymas tokios pareigos savivaldybėms nebuvo numatęs, o ir Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente buvo parašyta tik tiek, kad informacija apie Tarybos narių darbo užmokestį ir jiems išmokėtas išmokas yra vieša. Suprask – bet kas, kam įdomu, gali kreiptis į Savivaldybę ir gauti šią informaciją, tačiau viešai ji niekur neskelbiama.

„Žemaitis“ nutarė pasinaudoti šia viešumo teise ir kreipėsi į Savivaldybę su prašymu atsiųsti suvestines, kiek mūsiškiams išrinktiesiems išmokėta lėšų už praėjusį ketvirtį – balandį, gegužę ir birželį.

Bitelės darbininkės


Svarbu paminėti, kad praėjusį kovą į Tarybą išrinkti politikai prisiekė du kartus: balandžio 11 ir 21-ąją, mat po pirmojo iškilmingo Tarybos posėdžio buvo apsižiūrėta, jog prisiekta neteisingai – perskaitant nebegaliojančią priesaikos formuluotę.

Prieš organizuojant antrąją priesaikų ceremoniją meras Audrius Klišonis kalbėjo, kad ji yra būtina, antraip kils klausimų, ar Taryba dirba teisėtai. Įdomu tai, kad mokant Tarybos nariams už balandį išdirbtas valandas klausimų apie tai, ar galima apmokėti iki antrosios – tikrosios – priesaikos ceremonijos išdirbtas valandas Savivaldybės administracijai nekilo.

Uoliausiai balandį dirbo „Vieningos Plungės“ atstovė Vida Bondauskienė. Ji nurodė tą mėnesį įvairiuose pasitarimuose ir susitikimuose su gyventojais išdirbusi 8 valandas. Iš viso už balandį politikei išmokėti 106 eurai darbo užmokesčio ir 733 eurai išmokų už patirtas išlaidas.

Ne mažiau aktyvi politikė bei pedagogė buvo ir gegužę bei birželį, todėl iš viso jai už šiuos tris mėnesius išmokėtas 542-jų eurų atlyginimas. Be jo V. Bondauskienės sąskaitą papildė ir 1176-ių eurų išmoka už patirtas išlaidas (Savivaldybės biudžeto lėšomis kompensuota 811 eurų transporto išlaidų, sumokėti 205 eurai už mobilųjį telefoną ar kompiuterį bei programinę įrangą, bei 141 euras už ryšį).

Nedaug savo aktyvumu nusileido liberalas Algirdas Pečiulis. Per tris mėnesius iš Savivaldybės biudžeto jam išmokėti 527 eurai darbo užmokesčio ir 1176 eurai patirtoms išlaidoms kompensuoti – politikas nurodė pirkęs mobilųjį telefoną ar nešiojamąjį kompiuterį bei jo įrangą.

Kas aktyviai bendravo, o kas toli važiavo


Tarp aktyviausiai praėjusį ketvirtį dirbusių Tarybos narių – ir liberalė Jurgita Latakienė. Naujokė Taryboje deklaravo gegužę ir birželį praleidusi vidutiniškai po 9-ias valandas ruošdamasi posėdžiams. J. Latakienei už darbą Tarybos ir komitetų posėdžiuose, įvairiuose pasitarimuose, pasirengimą posėdžiams ir bendravimą su gyventojais už tris mėnesius išmokėti 493 eurai. Kompensuoti patirtų išlaidų politikė neprašė.

Įdomu tai, kad J. Latakienė vienintelė iš 25-ių Tarybos narių deklaravo rengusi gyventojų priėmimus: į pirmąjį atvyko 7 gyventojai, į antrąjį – 9.

Reikia pasakyti, kad tuo metu galiojęs Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas numatė, jog Savivaldybės interneto svetainėje turi būti skelbiama informacija apie Tarybos narių rengiamų gyventojų priėmimų laiką ir vietą, tačiau apie J. Latakienės rengtus priėmimus skelbta nebuvo.

Opozicijos lyderiui Mindaugui Kaunui už tris mėnesius darbo Taryboje išmokėtas 345-ių eurų atlygis, tačiau politikas nurodė turėjęs tris kartus daugiau išlaidų, todėl joms kompensuoti buvo išmokėta 1176 eurai (459 eurai mobiliajam telefonui ar kompiuteriui ir jo įrangai, 449 eurai transporto išlaidoms kompensuoti, 206 eurai informacijos rengimui ir skleidimui bei 62 eurai knygoms, gėlėms ir suvenyrams).

Kitų politikų gautas atlygis už darbą posėdžiuose ir pasirengimą jiems neperkopė 300 eurų, tad taupydami savo ir skaitytojų laiką jų nepaminėsime. Tačiau verta pažvelgti į tuos, kurie gavo nemažas išmokas savo išlaidoms kompensuoti.

Liberalui Linui Ramanauskui išmokėti 1174 eurai: politikas birželį išleido 996 eurus mobiliajam telefonui ar kompiuteriui ir net 178 eurus (!!!) kanceliarinėms prekėms.

1072 eurai išmokėti konservatoriui Adomui Zamulskiui. Didžioji dalis šios sumos (830 eurų) buvo skirta transporto išlaidoms padengti, 230 eurų politikas išleido savireklamai (informacijos spausdinimui ir skaitmeninio turinio parengimui bei platinimui), dar 12 eurų – periodiniams leidiniams pirkti.

904 eurai išmokų pervesti į liberalės Laimos Žilienės sąskaitą. Moteris didžiąją dalį šios sumos išleido kompiuteriui ar telefonui įsigyti. Panašiai tiek kompiuterinei ir ryšio įrangai išleido ir kiti du liberalai: 817 eurų – Rimantas Petkus bei 710 eurų – Remigijus Striaupa.

Socialdemokratas Tadas Šetkauskis 217 eurų gavo transporto išlaidoms kompensuoti ir 74 eurus – telefono bei interneto ryšio išlaidoms padengti. Liberalei Gintarei Drackienei kompensuota 115 eurų transporto išlaidų, „Vieningos Plungės“ atstovui Robertui Endrikui taip pat transporto išlaidų – 96 eurai.

Įdomu tai, kad 5 Tarybos nariai apskritai atsisakė darbo užmokesčio. Tai – R. Endrikas, Alina Vičienė, G. Drackienė, Giedrius Ramanauskas ir Liudas Skierus. Trys iš jų – A. Vičienė, L. Skierus ir G. Ramanauskas – nesikreipė ir dėl patirtų išlaidų kompensavimo.

Mero Audriaus Klišonio komentaras


Audrius Klišonis

Sutinku – dėl Tarybos narių darbo užmokesčio už balandį gali kilti klausimų. Tas laiko tarpas tarp pirmos ir antros priesaikos, galima sakyti, buvo tam tikra pilkoji zona. Vis tik, mano supratimu, Tarybos nariai nekalti dėl to, jog administracija įvėlė klaidą ir reikėjo prisiekti antrą kartą. Nepaisant to, kai kurie jau nuo pirmosios priesaikos aktyviai dirbo, ruošėsi posėdžiams, todėl jiems turi būti atlyginta už tą darbą.

Į tai, kiek kiekvienas išleido kurui, kompiuteriams ar kanceliarinėms prekėms, asmeniškai nesigilinau. Tiesiog matau bendrus skaičius ir galiu pasakyti, kad jie nėra dideli. Kai kuriais atvejais buhalteriams už darbą, kol suveda visų čekiukų duomenis, reikia sumokėti daugiau. Žinoma, kai kompiuteriui išleidžiama per tūkstantį eurų ar kanceliarinėms prekėms – kone du šimtus, gali kilti tam tikrų klausimų. Tie skaičiai nėra kuklūs, bet vėlgi – įstatymas to nedraudė, tad, matyt, ir buvo pasinaudota.

Nuo liepos įsigaliojo nauja tvarka, pagal kurią visiems Tarybos nariams už darbą, jei nepraleis posėdžių, bus mokama vienodai. Ar tai teisinga, ar ne, galima diskutuoti, bet aišku viena – mūsų buhalterėms nuo šiol bus mažiau vargo. Tačiau Savivaldybės biudžetui ši naujoji tvarka vien šiemet papildomai kainuos 160 tūkst. eurų. Savivaldybių asociacija kreipėsi į Vyriausybę prašydama savivaldybėms kompensuoti šias metų pradžioje neplanuotas išlaidas, bet aš jau, galima sakyti, žinau, kokio atsakymo sulauksime. Bus pasakyta, kad kol turit viršplaninių lėšų biudžete, tol nėra ko skųstis.