Ministrų kabinetas anksčiau yra pritaręs, jog augant užimtų COVID–19 lovų ligoninėse skaičiui būtų įvedami kontaktinių veiklų ribojimai neturintiems galimybių paso, išskyrus kai kurias išimtis.

Atsisakė kritikuotų ribojimų

Kaip ir buvo skelbta antradienį, Vidaus reikalų ministerijos (VRM) registruotame dokumente atsisakyta planų neturintiems imuniteto arba neigiamo COVID–19 testo žmonėms uždrausti naudotis viešuoju transportu ir teikti tik būtinąsias sveikatos priežiūros paslaugas.

Šie siūlymai išbraukti iš atnaujinto nutarimo projekto, tačiau dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų įrašoma, kad jos bus teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus.

Premjerė I. Šimonytė teigė, kad siūlymo riboti naudojimąsi viešuoju transportu atsisakyta dėl sudėtingo administravimo.

„Įvertintos administracinės viešojo transporto galimybės, ir mes čia kalbame apie miesto ir priemiestinį viešąjį transportą, nekalbame apie tolimojo susisiekimo, kur yra visos techninės galimybės patikrinti žmogaus bilietą ir galimybių pasą. Miesto transporte, ypač piko laikų metu, ypač vaikams grįžtant į mokyklas, įgyvendinti tokį reikalavimą būtų administraciškai gana sudėtinga“, – per spaudos konferenciją trečiadienį sakė premjerė.

Kas gali gauti Galimybių pasą?

Galimybių pasas nuo šio pirmadienio jau galioja 60 dienų. Ją gali gauti nuo koronaviruso vakcinuoti, persirgę arba PGR testą atlikę asmenys, bei vaikai iki 16 metų.

Pateikiame visus kelius gauti Galimybių pasą:

1. Kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID–19 ligos vakcinų:

  • praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
  • praėjus 2 savaitėms nuo „COVID–19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
  • praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo;
  • po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
  • praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“, ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID–19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS–CoV–2 PGR tyrimo rezultatu;
  • Galimybių pasą galės gauti ir asmenys, kurie skiepijosi pilna vakcinos schema, jei vakcinos miksuojamos.

2. Kai asmuo persirgo COVID–19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS–CoV–2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

3. Kai asmuo, kuriam atlikus COVID–19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS–CoV–2 PGR tyrimą;

4. Asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti–S, anti–S1 arba anti–RBD IgG antikūnai prieš SARS–CoV–2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID–19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;

5. Yra vaikas iki 16 metų.

Nuo rugpjūčio 16 dienos nebebus galimybės nemokamai atlikti PGR testo, jei to reikia „pramogoms, veiklos ir kitiems dalykams“.

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė teigė, jog Registrų centras žada į miestelius paleisti „pasobusus“.

„Kalbamės ir su Lietuvos paštu, jie irgi planuoja prisidėti“, – sakė ji.

Kas bus neleidžiama po rugsėjo 13?

Nurodoma, kad išimčių dėl paslaugų ir vykdomų ūkinių veiklų sąrašas, sudarytas remiantis dviem taisyklėmis.

Į jį įtraukiamos: a) būtinosios veiklos, nepaisant to, jog jų teikimo metu egzistuoja didelė apsikrėtimo rizika, ir b) visos veiklos, kurių metu apsikrėtimo rizika nėra didelė.

Išimtys:

1. prekyba parduotuvėse, turgavietėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų pardavimas, turinčiose atskirą įėjimą iš lauko, kurių prekybos plotas (t. y. prekybos salės, skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų plotas) neviršija 1500 kv. m, arba esančios prekybos centre, kurio bendras prekybos plotas (t. y. prekybos salės ir kitos prekybos vietos (pvz., salelės), skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų, taip pat parduotuvių, esančių prekybos centre, turinčių atskirą įėjimą iš lauko, kai nėra galimybės patekti į prekybos centrą, plotas) neviršija 1500 kv. m;

2. nuotolinė prekyba (internetinė ar vykdoma kitomis ryšio priemonėmis) ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose (atsiėmimo punktuose draudžiama prekyba ar kita nesusijusi su nuotoline prekyba veikla);

3. smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.;

4. laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės;

5. muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas;

6. bibliotekų (knygų atsiėmimo ir grąžinimo tikslais) ir knygų atsiėmimo punktų paslaugos;

7. asmens sveikatos priežiūros paslaugos (pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus);

8. socialinės paslaugos;

9. psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos;

10. asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas;

11. veterinarijos paslaugos;

12. keleivių vežimo vietiniu (miesto ir priemiesčio) transportu paslaugos;

13. keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos;

14. teisinių paslaugų (notarų, antstolių, privalomos mediacijos, advokatų, teikiančių teisines paslaugas pagal advokato ir kliento sutartį bei advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą) teikimas ir teismų veikla;

15. veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga;

16. valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu (paslaugų sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas);

17. kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. veiksmų planą;

18. asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių įstaigose, kurioms priskirta ši funkcija;

19. asmeninės pagalbos teikimas asmenims su negalia, kai tokį poreikį nustato savivaldybių paskirti socialiniai darbuotojai;

20. pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;

21. pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims;

22. veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu;

23. atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, vykdoma prekyba ir ūkinė veikla, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų;

24. finansinės paslaugos, kai teikiamas pensijų ar kitų socialinių išmokų išmokėjimas ir pristatymas;

25. ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, pirminis profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba.

Nutarimo projekte nustatytos apribojimo priemonės švietimo veiklos organizavimo srityje įsigaliotų nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos.

O atsikirus sprendimus verslams ir jų veikloms numatys Operacijų vadodo nutarimai, jie galėtų įsigalioti jau nuo rugpjūčio 16 dienos, ateinančio pirmadienio.

Leis pasirinkti patiems

Taip pat Nutarimo projektu numatoma galimybė paslaugų teikėjams ar veiklų vykdytojams pasirinkti galimybę paslaugas teikti ir ūkine veiklą vykdyti su Galimybių pasu ir iki 2021 m. rugsėjo 13 dienos.

Atsižvelgiant į pasirinktą veiklos modelį, paslaugų teikėjai ar veiklos vykdytojai turės deklaruoti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatyta tvarka.

Taip pat imunitetą turintiems asmenims kaukės liktų rekomendacija, o teikiant paslaugas nepasiskiepijusiems jos ir toliau liktų privalomos.

Sveikatos paslaugų teikimas

Sveikatos paslaugų teikimas vyks pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tvarką.

Nurodoma, kad pacientams, kuriems reikalingos būtinosios medicinos paslaugos (infarktai, insultai, traumos ir kt. skubios paslaugos, konsultacijos), testavimas netaikomas arba esant COVID–19 ligos simptomams taikomas testavimas, tačiau rekomenduojama įstaigos vadovui nusistatyti tokių pacientų tvarką taip, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos nedelsiant, siekiant gelbėti ir saugoti gyvybes.

Siekiant gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir išvengti perteklinių mirties priežasčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų neprieinamumo sveikatos apsaugos ministro tvarka bus nustatyta, kad šeimos medicinos institucijos paslaugos bus prieinamos visiems Lietuvos gyventojams, išskyrus atvejus kai pacientui reikės testuotis dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų t. y. taikomas testavimas, kurie yra darbdavio siunčiami profilaktinio sveikatos patikrinimo (dėl kenksmingų darbo sąlygų) bei gyventojams norintiems įsigyti civilinį ginklą, vairuotojų sveikatos tikrinimo ir kt. Simptominiams pacientams, turintiems COVID–19 ligos požymių t. y. karščiavimas, kosulys, dusulys ir kt.) taikomas testavimas.

Planinės ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus teikiamos pagal Sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms privalės užtikrinti saugią aplinką ir valdyti pacientų srautus – matuoti temperatūrą pacientui atėjusiam į įstaigą, atskirti pacientų srautus – tiek karščiuojančių, tiek nekarščiuojančių, atstumų laikymas, pacientų priėmimo pas gydytoją laiko valdymas (pvz., atvykti pas gydytoją likus ne daugiau 15 min laiko iki priėmimo, kaukių dėvėjimas įstaigoje, dezinfekcija ir kt. bendrosios epidemiologinės priežiūros rekomendacijos). įvertinant ir testavimo būtinumą planinėms ambulatorinėms paslaugoms.

Planinėms stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms taikoma nuostata, kad pacientas planines paslaugoms gauti galimas tik turint neigiamą 48–72 val. testą, persirgus ar pasiskiepijus.

Pažymėtina, kad testavimas pacientams būtų atliekamas nemokamai.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (573)