Įstatymo pataisas inicijuoja Teisingumo ministerija, įgyvendindama Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimą byloje dėl Neringos Macatės knygos „Gintarinės širdies“. Ministerija mano, kad nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatyme neturėtų likti nuostatos, kuria draudžiama informacija, niekinanti šeimos vertybes ar skatinanti kitokią, nei Konstitucijoje ar civiliniame kodekse įtvirtintą, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo sampratą.

ELTA primena, kad sausio pabaigoje EŽTT paskelbė, jog Lietuva, 2013 m. uždrausdama vaikišką knygą, kurioje aprašoma ir homoseksualių porų meilė, pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje užtikrintą saviraiškos laisvės principą.

Knygos „Gintarinė širdis“ platinimas sustabdytas, remiantis Žurnalistų etikos inspektoriaus raštu, kuriuo pripažinta, kad knyga, kurioje aprašoma ir homoseksualių porų meilė, žalinga vaikams iki 14 metų.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba tokį sprendimą priėmė, remdamasi Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostata, kad neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai priskiriama ta informacija, kuria, be kita ko, „niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata“.

Teisingumo ministerija įregistravo įstatymo pataisas, kuriomis siūloma šią nuostatą pripažinti negaliojančia.