aA
Aštuoniolikmetę merginą per prievartą į lovą įsitempęs ir ją išžaginęs politiko sūnus ilgą laiką tyčiojosi iš savo aukos, gindamasis nuo garbės nedarančių kaltinimų net ją šmeižė sakydamas, jog ši tenori jo turtingų tėvų pinigų, o galop, kai turėjo būti įkalintas, paspruko iš Lietuvos. Bet teisingumo neišvengė – vis tiek buvo pasiųstas į pataisos namus. Tačiau čia taip ir neužsibuvo.
Netikėtas sprendimas atvėrė neužgijusias žaizdas: dėl išžaginimo nuteistas politiko sūnus – jau laisvėje
© DELFI / Orestas Gurevičius

Netikėtas teismo sprendimas į laisvę paleisti vos pusę bausmės atlikusį dėl išžaginimo nuteistą Kalvarijos gyventoją Edmundą Mačį vietos gyventojams vėl atvėrė senas, bet iki šiol taip ir neužgijusias žaizdas – pamatę gatvėje vietos tarybos nario sūnų jie negalėjo patikėti, kad šis, rodos, ką tik buvo pasiųstas į pataisos namus, jau mėgaujasi gyvenimu laisvėje.

„Kaip galima tikėti teisingumu? Juk jis net neatliko bausmės, o teisme, kai byla buvo nagrinėjama, tiesiog tyčiojosi iš savo aukos, o paskui ilgą laiką slapstėsi nuo policijos. Kodėl tokia malonė suteikiama tokiems nusikaltėliams – ar teisėjai nepagalvoja, kad ir jie turi vaikų? O gal tokia malonė gali būti suteikiama tik politikų vaikams?“ – Delfi atsiųstame laiške klausė skaitytojai iš šalia Marijampolės esančios ir vos 10 tūkstančių gyvenatojų turinčios Kalvarijos savivaldybės.

Pravieniškių pataisos namų 3-iajame sektoriuje kalėjusiam E. Mačiui durys į laisvę buvo atidarytos po neskundžiamos Kauno apygardos teismo trijų teisėjų nutarties. Kovo 31-ąją teisėjai nutarė panaikinti Kaišiadorių teisėjo Ričardo Juodžio priimtą nutartį, kuria jis buvo atsisakęs pritarti Lygtinio paleidimo komisijos sprendimui nuteistąjį anksčiau laiko išleisti į laisvę. Tokį sprendimą priėmęs teisėjas pažymėjo, kad „nuteistasis savo kaltės dėl nusikalstamos veikos padarymo nagrinėjant jo baudžiamąją bylą nepripažino, nuo bausmės atlikimo pasislėpė, ne visuomet pasimokydavo iš praeities klaidų ir ne visuomet pasirinkdavo tinkamus problemų sprendimo būdus“.

Kaišiadorių teisėjo nuomone, yra rizika, kad E. Mačys gali pakartotinai nusikalsti, be to, atlikta bausmės dalis dar nėra adekvati padaryto nusikaltimo sunkumui ir nėra pakankama, o nuteistajam taikius lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, būtų pažeistas teisingumo principas.

Tačiau su tokia teisėjo R. Juodžio padaryta išvada nesutiko nuteistasis ir jam atstovaujantis advokatas Dainius Gudas, anksčiau dirbęs teisėju Marijampolės teisme.

Netikėtas sprendimas atvėrė neužgijusias žaizdas: dėl išžaginimo nuteistas politiko sūnus – jau laisvėje
© DELFI / Kiril Čachovskij

Kauno apygardos teismui pateiktame apeliaciniame skunde jie nurodė, kad tiek Lygtinio paleidimo komisijos, tiek teismo buvo prašoma taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos su intensyvia priežiūra, tačiau esą apylinkės teismas apie tai nepasisakė.

„Geriausiai nuteistąjį gali charakterizuoti Lygtinio paleidimo komisija, kuri jau ne kartą priėmė teigiamą sprendimą nuteistojo atžvilgiu tenkinant jo prašymą taikyti jam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos“, – advokato teigimu, tai jau ne pirmas kartas, kai E. Mačį buvo siūloma lygtinai paleisti į laisvę. Jis taip pat atkreipė dėmesį į Europos Tarybos Ministrų komiteto pateiktą rekomendaciją, kurioje deklaruojama, jog lygtinio paleidimo taikymo terminas nuteistajam neturi būti toks ilgas, kad nebūtų galima pasiekti jo tikslo – padėti nuteistiesiems pereiti nuo gyvenimo kalėjime prie gyvenimo laikantis įstatymų visuomenėje.

Pasak advokato, E. Mačys pataisos namuose buvo 6 kartus paskatintas, nepadarė jokių pažeidimų, bausmės atlikimo metu dirbo pataisos namuose esančioje valstybės įmonėje, kuri apie nuteistąjį atsiliepia „išimtinai teigiami“. Be to, skunde pažymima, kad laisvės atėmimo vietoje nuteistasis dalyvavo daugelyje socialinės reabilitacijos programų, o jo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra itin žema.

„Lygtinio paleidimo komisija E. Mačiui jokių priekaištų neturėjo, savo klaidas nuteistasis suprato, padarė išvadas ir pasižada daugiau nenusikalsti“, – pažymima apeliaciniame skunde.

Prokuratūra savo pozicijos teismui nepateikė, todėl Kauno teisėjai Algirdas Remeika, Arūnas Paštuolis ir Danutė Giačaitė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdami skundą, rėmėsi tik nuteistojo ir gynėjo skunde nurodytais teiginiais bei byloje esančiais dokumentais.

„Nuteistasis E. Mačys yra atlikęs minimalią įstatymo nustatytą paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalį, kuomet jam gali būti taikomas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos (daugiau kaip pusę paskirtos bausmės) ir yra pateikęs prašymą lygtiniam paleidimui taikyti, tai sudaro formalų pagrindą priimti sprendimą dėl jo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos“, – teisėjų kolegija pažymėjo, kad bausmę E. Mačys pataisos namuose atlikinėjo nuo 2018 m. vasario 22 d., o į laisvę turėjo būti paleistas 2021 m. rugpjūčio 22 d.

Teisėjų teigimu, nuteistasis įkalinimo įstaigoje charakterizuojamas teigiamai, dalyvavo įvairiose socialinės reabilitacijos programose, nuo pat bausmės pradžios dirbo, jam pavestas užduotis atlikdavo tinkamai, taip pat visiškai padengė nuosprendžiu išžagintai merginai priteistą civilinį ieškinį už advokato atstovavimą byloje (neturtinės žalos nukentėjusiojo nesiekė prisiteisti).

Be to, paaiškėjo, kad vos metus už grotų praleidęs E. Mačys pataisos namuose buvo perkeltas į lengvąją grupę – jam buvo suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos už pataisos įstaigos teritorijos ribų.

„Kadangi nusikalstamą veiką įvykdė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, bausmės atlikimo metu E. Mačys išklausė alkoholio vartojimo prevencijos užsiėmimus, šiuo metu supranta ir pripažįsta alkoholio paveikto elgesio galimą žalą jį vartojančiam asmeniui ir aplinkiniams“, – Kauno teisėjai pabrėžė, kad dėl išžaginimo nuteistas vyras gali būti taisomas neizoliuotas nuo visuomenės.

„Nuteistasis iki šios nusikalstamos veikos įvykdymo nebuvo teistas, bausmę atlieka pirmą kartą už sunkaus nusikaltimo asmens seksualinio apsisprendimo laisvei padarymą, - nurodė teismas. - Nors savo kaltę teisminio nagrinėjimo metu jis neigė, tačiau šiuo metu ją pripažįsta visiškai, nėra linkęs save pateisinti ar kaltinti nukentėjusiąją. Be to, nors po nuosprendžio įsiteisėjimo jis pasislėpė nuo bausmės atlikimo, jo atžvilgiu buvo išduotas Europos arešto orderis, tačiau 2018 m. vasario 22 d. nuteistasis buvo sulaikytas, kuomet pats prisistatė į Marijampolės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą.“

Netikėtas sprendimas atvėrė neužgijusias žaizdas: dėl išžaginimo nuteistas politiko sūnus – jau laisvėje
© DELFI / Domantas Pipas

Teisėjai taip pat pažymėjo, kad E. Mačys aštuoniolikmetę merginą išžagino dar 2011 m., tačiau per tą laiką, kai slapstėsi nuo teisėsaugos, naujų nusikaltimų nepadarė.

„Nors E. Mačiui nustatytas artimas kriminogeniniams veiksnys – mąstymas ir elgesys, tačiau iš socialinio tyrimo išvados turinio matyti, jog jokių esminių su šiuo veiksniu susijusių nuteistojo asmenybę bei jo veiksmus charakterizuojančių neigiamai aplinkybių nenurodoma, priešingai, jis apibūdinamas kaip mandagus, turintis pakankamus komunikacinius įgūdžius, pasimokęs iš praeities klaidų, vengiantis konfliktinių situacijų, priimantis kitų asmenų požiūrį ir galintis koreguoti savo nuomonę asmuo“, – teismas pažymėjo, kad į laisvę lygtinai išleistas nuteistasis gyvens savo tėvų namuose, taip pat turės galimybę įsidarbinti.

Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje esanti socialinio tyrimo išvada sudaro pagrindą spręsti, kad „nuteistojo taisymosi procesas pataisos įstaigoje yra pakankamas, kad išėjęs į laisvę jis gyvenimo tikslų siektų tik teisėtais būdais ir priemonėmis.“

„E. Mačys vertas teismo pasitikėjimo, todėl jam taikytinas lygtinis paleidimas“, – teisėjų kolegija nurodė, kad lygtinai paleidus nuteistąjį iš pataisos įstaigos, bus įgyvendinti nuosprendžiu paskirtos individualizuotos bausmės tikslai, pasiekta nuteistojo resocializacijos ir visuomenės saugumo pusiausvyra, užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas.

Tiesa, teisėjai pažymėjo, jog nuteisto asmens lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos nėra visiškas atleidimas nuo paskirtos bausmės: „Lygtinai paleistas asmuo yra prižiūrimas ir stebimas, jam nustatomi įpareigojimai ir suvaržymai, kurių pažeidimas gali nulemti lygtinio paleidimo taikymo panaikinimą ir asmens grąžinimą į pataisos įstaigą likusios bausmės atlikimui.“

Paleisdami į laisvę Kalvarijos politiko sūnu teisėjai jam nurodė per mėnesį pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, taip pat per visą lygtinio paleidimo laikotarpį nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, neišeiti iš namų nuo 21 iki 7 val., jeigu tai nėra susiję su darbu ar mokslu. Be to, E. Mačys įpareigotas per visą lygtinio paleidimo laikotarpį dalyvauti elgesio pataisos programoje, jam uždrausta lankytis baruose, kavinėse, restoranuose bei kitose viešojo maitinimo įstaigose, prekiaujančiose alkoholiu.

Išžagino tėvų namuose

E. Mačys buvo nuteistas dėl išžaginimo – prieš jauną merginą seksualinę prievartą tuo metu 28 metų vyras, būdamas neblaivus, panaudojo savo tėvų namuose, kai šie miegojo.

„E. Mačys savo kambaryje, prieš nukentėjusiąją panaudojęs fizinį smurtą bei grasinimus, tuo palaužęs jos pasipriešinimą, pargriovęs ant lovos, ant nugaros, ją išžagino“, – yra konstatavęs teismas.

Kaip pažymima apkaltinamajame nuosprendyje, „smurtas ir grasinimai buvo panaudoti tikslu palaužti nukentėjusios pasipriešinimą, bei su ja atlikti prievartinį lytinį aktą“.

Šioje baudžiamojoje byloje nukentėjusiąja pripažinta Kalvarijos gyventoja teisme yra pasakojusi, kad prievartą prieš ją E. Mačys panaudojo dar 2011 m. balandžio 1 d. apie 6 val. Tą naktį mergina su drauge buvo naktiniame klube Marijampolėje, kai paskambinęs E. Mačys pasiūlė susitikti. Kadangi ši atsisakė, apie 3 val. nakties vėl sulaukė skambučio – vaikinas pasiūlė merginą ir jos draugę parvežti į namus. Ši sutiko – netrukus E. Mačys su draugu, kuris vairavo automobilį, atvažiavo prie klubo ir merginas išsivežė į Kalvariją.

Čia E. Mačys pasiūlė užsukti į svečius – visus juos į vidų įleido E. Mačio tėvas. Po kiek kompanija išskirstė, bet E. Mačys merginą įkalbėjo dar pabūti – žadėjo, jog netrukus pasirodys šio draugas ir ją parveš į namus.

„Tada E. Mačys užrakino kambario duris ir atsisėdo ant lovos prie manęs – jis pradėjo lįsti, bandė bučiuoti, tačiau aš prašiau nelįsti, paleisti, nes noriu namo, – pasakojo nukentėjusioji. – Bet E. Mačys sakė, kad niekur aš neisiu ir jėga mane pargriovė ant lovos, atsigulęs laikė mano rankas. Aš priešinausi, muisčiausi, pradėjau verkti ir prašiau paleisti, tačiau jis nepaleido.“

Netikėtas sprendimas atvėrė neužgijusias žaizdas: dėl išžaginimo nuteistas politiko sūnus – jau laisvėje
© Shutterstock

Mergina sakė, kad net apsiverkė ir daugybę kartų prievartautojui kartojo, kad „jeigu mane dabar paleisi, niekam nesakysiu, ką norėjai padaryti“. Kai tai nesuveikė, ji ėmė šaukti, nes žinojo, kad namuose yra E. Mačio tėvai.

„Tada jis liepė nesipriešinti, nes kitu atveju panaudos jėgą, supratau tai kaip grasinimą mane sumušti – daugiau nešaukiau, tik garsiai verkiau“, – juodžiausią savo gyvenimo košmarą prisiminė mergina.

Pasak jos, po kiek laiko jos verksmą išgirdo tame pačiame name gyvenanti E. Mačio sesuo – ji pareikalavo atidaryti duris.

„E. Mačys liepė palaukti – man nurodė apsirengti ir pagrasino, kad tylėčiau, – sakė nukentėjusioji. – Kai tik jis atidarė duris, aš išbėgau iš kambario, tačiau neradau išėjimo, bet E. Mačio sesuo mane palydėjo iki durų ir klausė, kas atsitiko. Aš pasakiau, kad jos brolis mane išžagino.“

Kad patyrė prievartą, mergina net bijojo prisipažinti savo mamai – apie tai buvo pasakiusi tik kelioms draugėms. Kadangi nukentėjusiosios elgesys po išžaginimo labai pasikeitė, motina suprato, kad šiai kažkas atsitiko ir pasiūlė pasikalbėti. Tik tada ji išdrįso papasakoti, kas nutiko – po įvykio jau buvo praėjusios šešios dienos.

Kad mergina buvo išžaginta, vėliau patvirtino ir ekspertai.

Tuo metu E. Mačys kategoriškai neigė, kad prieš merginą panaudojo seksualinę prievartą. Jaunas vyras tikino, kad prie nukentėjusiosios net nebuvo prisilietęs, o jo sesuo pareiškė, jog tą naktį namuose nieko įtartino nepastebėjo, o nukentėjusioji esą nesiskundė, jog patyrė prievartą.

„Manau, kad ji parašė pareiškimą dėl to, jog mano tėvai yra pasiturintys“, – pareiškė E. Mačys.

Sūnaus nekaltumu tikėjo ir jo tėvas Juozas Mačys. „Sūnus sakė, kad merginos neprievartavo, o šios draugai reikalauja iš jo 10 tūkstančių litų“, – teisme sakė Kalvarijos politikas.

Dėl įvykio pradėjus ikiteisminį tyrimą atsakomybėn patrauktas vyras bandė susisiekti su nukentėjusiąja, siuntė jai SMS žinutes, kuriose prašė susitikti, nes nori atsiprašyti, tačiau ši vengė bet kokio kontakto. Be to, nukentėjusioji kategoriškai paneigė, kad iš prievartautojo už patirtą skriaudą reikalavo pinigų. Priešingai – ji net bylos nagrinėjimo metu nepareiškė ieškinio dėl neturtinės žalos atlyginimo, tenorėjo, kad šis už savo veiksmus atsakytų pagal įstatymus.

Kai teismas paskelbė nuosprendį ir jis įsiteisėjo, E. Mačys turėjo būti pasiųstas atlikti bausmės, tačiau vyras pasislėpė nuo teisėsaugos. Policija buvo paskelbusi jo paiešką, o vėliau, kai buvo nustatyta, kad šis gyvena užsienyje, teismas išdavė Europos arešto orderį. Supratęs, kad bausmės atlikimo taip ir nepavyks išvengti, E. Mačys pats atvyko į policiją.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(162 žmonės įvertino)
2.8457

Top naujienos

Pasiekus juodą COVID–19 zoną Dulkys žada grąžinti privalomą kaukių dėvėjimą (140)

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys antradienį po susitikimo su opozicine Demokratų...

Viktorija Chockevičiūtė | D+

Už daugiau nei 300 mln. eurų ieškinių turintis Marcinkevičius – apie galimas šios istorijos baigtis: viena jų – visiškas finansinis krachas (15)

Tai, ko gero, garsiausia verslo skyrybų byla Lietuvoje. Kilus vidiniams konfliktams, tarp pagrindinio...

Visa Lietuva paniro į juodąją COVID-19 zoną (370)

Antradienio rytą Statistikos departamentas pranešė, jog visa Lietuva pasiekė juodąją COVID-19...

Garsiųjų afganistaniečių istorijoje – naujos skandalingos detalės: sprendimų jie laukė sodyboje Lietuvoje papildyta (217)

Penkių afganistaniečių, dėl kurių Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) pradėjo bylą prieš...

Pasiskaičiuokite: kuris elektros tiekėjas siūlo palankiausią kainą – pakanka įvesti vieną skaičių (263)

Pasirinkti elektros tiekėją tampa lengviau – antradienį startuoja skaičiuoklė, kurioje galima...

Įamžino 7 automobilių avariją Vilniuje: vairuotojai pamiršo vos vieną taisyklę

Antradienio rytą vilniečiai, važiavę į darbą pro Geležinio Vilko gatvės tunelį,...

Neskiepytam Brazilijos prezidentui Niujorke picą teko valgyti ant šaligatvio Niujorko meras: nesivarginkit čia vykti (14)

Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaro prieš prasidedant Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai...

Du migrantai dėl neteisėto sienos kirtimo pasiųsti už grotų: labai norėjo į Vokietiją, todėl prieglobsčio Lietuvoje atsisakė (316)

Iš Baltarusijos į Lietuvą atvykę du neteisėti migrantai pareiškė, kad mūsų šalyje likti...

Būkite budrūs: sukčiai siunčia laiškus „Sodros“ vardu (1)

„ Sodra “ perspėja apie sukčių siunčiamus elektroninius laiškus, kuriuose pateikiamas...

Įspūdingoje karjeroje tašką padėjęs Scola tapo italų klubo vadovu

41 metų 206 cm ūgio veteranas Luisas Scola priėmė sprendimą atsisveikinti su krepšininko...