Dėl to gali užtrukti mirusiųjų tyrimai, mat palaikai iš visos Panevėžio apskrities atlikti ekspertizei dabar gabenami į Vilnių. Buvusio vaikų darželio pastatuose iki šiol dirbęs Panevėžio morgas šiandien jau apjuostas statybininkų užtvarais.

„VTMT Panevėžio skyriaus patalpų rekonstrukciją numatyta atlikti ne ilgiau kaip per 2 metus. Visos patalpos buvusio vaikų darželio pastate šiuo metu patikėjimo teise priklauso mūsų tarnybai. Čia bus pritaikytos visos sąlygos teismo medicinos ekspertinei veiklai: bus įrengtos autopsinės (skrodimo patalpos), nukentėjusių asmenų apžiūros kabinetai, šaldytuvai mirusiųjų kūnams laikyti, sumontuota tinkama ventiliacija ir kita ekspertinei veiklai reikalinga įranga“, – teigė VTMT direktorius dr. Romas Raudys.

Renovacijos Panevėžio morgo patalpoms, anot jo, reikėjo jau seniai. Tačiau tam vis nebuvo lėšų. Galiausiai valstybės biudžete šiuo tikslu buvo numatyta per 1,6 mln. eurų ir projektas rugpjūčio pradžioje startavo.

Lieka tik gyvieji

Penki VTMT Panevėžio filialo medicinos ekspertai, kol vyks renovacija, perkelti dirbti į miesto centrą, Savanorių aikštę. Su pokyčiais tarnybą pirmadienį paliko buvęs šio skyriaus vedėjas Narimantas Ratkus – jis pasitraukė į pensiją.

Vadovo vietą Panevėžio filiale dabar užima laikinai vedėjo pareigas eiti paskiras ekspertas Gintautas Serbenta. Daugiau ekspertų į šį filialą priimti neplanuojama.

„Mirusiųjų ekspertizės Panevėžyje kol kas nebus atliekamos. Mūsų ekspertai persikėle į laikinąsias kitas patalpas ir, kol vyks renovacija, Panevėžyje bus atliekami medicinos tyrimai tik gyviesiems: nukentėjusiems po avarijų, dėl nusikaltimų. Taip pat dirbsime su dokumentais“, – aiškino G. Serbenta.

Jis prasitarė, kad teismo medicinos ekspertai Panevėžyje kol kas jaučiasi esantys šiek tiek nežinioje dėl numatytų pokyčių ir pačios renovacijos. G. Serbentos žiniomis, pastate Venslaviškio gatvėje šiuo metu vyksta griovimo darbai.

Ligoninė nepriėmė

VTMT direktorius R. Raudys patvirtino, kad Panevėžio skyriaus aptarnaujamos teritorijos mirusiųjų tyrimai laikinai bus atliekami VTMT Vilniaus skyriuje. Dabar į sostinę tyrimams vežami palaikai iš Panevėžio miesto, Panevėžio, Pasvalio, Anykščių, Kupiškio, Biržų ir Rokiškio rajonų savivaldybių.

R. Raudys neslepia, kad sostinės ekspertų darbo krūviui padidėjus, laikinai gali pailgėti ir mirusiųjų tyrimai, ypač pirmosiomis darbo savaitės dienomis. Tačiau tikimasi, kad taip ilgai nesitęs.

„Siekiant išvengti nepatogumų, dėl patalpų mirusiųjų tyrimams atlikti net du kartus buvo kreiptasi į Respublikinę Panevėžio ligoninę, kurioje yra tam tinkamos patalpos. Tačiau sulaukta neigiamų atsakymų“, – teigė R. Raudys.

Anot jo, VTMT dabar bando derėtis, kad mirusiųjų tyrimai rekonstrukcijos laikotarpiu galėtų būti atliekami arčiau Panevėžio – Kėdainių ligoninėje. Šis klausimas rugsėjį turėtų būti svarstomas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdyje. VTMT duomenimis, Panevėžio skyriuje 2020 metais buvo atlikti 1305 nukentėjusių asmenų tyrimai ir 379 mirusiųjų tyrimai.

Ligoninė neturi vietos

Respublikinės Panevėžio ligoninės komunikacijos specialisto Vytauto Riaubiškio teigimu, ligoninė, kartu su kitomis didžiosiomis šalies gydymo įstaigomis, dalyvauja projekte ir planuoja šiuolaikinio infekcinio korpuso statybą.

„Respublikinės Panevėžio ligoninės pagrindinė misija – teikti šiuolaikiškas specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, o licencijos, suteikiančios teisę ligoninės patalpose atlikti veiklą, susijusią su teismo medicinos tyrimais, neturime. Labai apgailestaujame, kad teismo medicinos tarnyba, rengdama savo rekonstrukcijos projektą, iš anksto su mūsų ligonine nederino klausimo dėl galimybių laikinai perkelti tam tikrus savo darbus į ligoninės bazę“, – teigė V. Riaubiškis.

Anot jo ligoninė nuolat vykdo didesnius ar mažesnius projektus, tačiau visi darbai yra organizuojami taip, kad nenukentėtų ligoninėje vykdoma asmens sveikatos priežiūros veikla.

Respublikinės Panevėžio ligoninės Patologijos skyriuje, pasak jo vedėjo Daliaus Baltušniko, didžioji dalis atliekamų tyrimų yra laboratoriniai patologijos tyrimai gyviems pacientams.

„Nuolat auga tokių tyrimų kiekis, pobūdis ir sudėtingumas. Dabar skyriuje atliekame tokius tyrimus, kokių prieš 20 metų net nebuvo, o mūsų ligoninės Patologijos skyrius, pagal savo atliekamą darbą, gali lygiuotis į Kauno bei Vilniaus klinikų panašių skyrių darbą“, – teigė D. Baltušnikas.

Anot jo, Respublikinės Panevėžio ligoninės Patologijos skyrius nėra išskirtinis – histologinių ir citologinių tyrimų bei su jais susijusių papildomų tyrimų skaičiaus augimas stebimas visame pasaulyje.

2020 metais buvo baigtas skyriaus kapitalinis remontas, kurio metu pakeistas skyriaus patalpų pritaikymas. Mirusiųjų tyrimams naudotos patalpos, anksčiau užėmusios apie pusę skyriaus, šiuo metu įrengtos tik vienoje patalpoje, kurioje daromi ne tik mirusiųjų skrodimai, bet ir, artimiesiems pageidaujant, atliekamas mirusiųjų sanitarinis sutvarkymas. Ši patalpa yra naudojama ir stambios operacinės medžiagos disekcijai bei preparavimui.

„Taigi, turimų patalpų užimtumas yra pilnas, o kitų pajėgumų neturime. Be to, vadovaujantis teisės aktais, mirusieji, sirgę COVID – 19 liga, ir mirusieji nuo kitų ligų turi būti laikomi atskirai. Šiam reikalavimui įgyvendinti skyrėme papildomą patalpą. Apgailestaujame, tačiau daugiau atliekamų patalpų, kurias galėtume skirti teismo medicinos tyrimams atlikti, neturime“, – aiškino V. Riaubiškis.

Higienistų taikiklyje

Panevėžio morgas jau daug metų buvo kritikuojamas dėl netinkamų sąlygų teismo medicinos tyrimams. Higienistai šią vietą nuolat skalpuodavo kaip neatitinkančią higienos reikalavimų ir netgi grasino užrakinti šios įstaigos duris.

Pasinaudojus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, 2007-aisiais pastato išorė buvo sutvarkyta: suremontuotas stogas, sudėti plastikiniai langai, apšiltintos ir nudažytos pastato sienos. Tačiau viduje sąlygos taip ir liko blogos.

Gerokai anksčiau dalis šio pastato ant Nevėžio upės kranto buvo privačiose rankose. Netgi būta kalbų jį nugriauti ir šią vietą paskirti parkui bei koplyčiai.

Dabartinio morgo patalpose sovietmečiu veikė vaikų lopšelis-darželis. Švietimo įstaigos statybos tapo brutalaus kapų išniekinimo simboliu. Vaikų darželis buvo statomas senųjų miesto kapinių teritorijoje. To meto liudininkai yra pasakoję, jog statybininkams buvo nurodyta nekreipti dėmesio į ekskavatorių iš žemės iškastus kaulus. Šitaip buvo sunaikinta dalis pirmųjų miesto kapinių, kuriose amžino poilsio atgulę panevėžiečių protėviai.