Zigmantas Brazauskas gimė 1959 m. lapkričio 13 d. Vilniuje. 1977 m. baigė B. Dvariono vaikų muzikos mokyklos smuiko klasę, 1985 m. - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos smuiko specialybę prof. J. Urbos klasėje. Nuo 1985 m. dirbo Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre orkestro koncertmeisteriu. Nuo 1992 m. buvo Klaipėdos kamerinio orkestro koncertmeisteris.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, liepos 27 d., Klaipėdos koncertų salėje. Atsisveikinimas su velioniu - nuo 11.00 iki 15.00 val.