Ceremoniją stebėjo būrys ligoninės medikų, taip pat vežimėliuose sėdintys ligoniai.

Sapiegos ligoninės direktorius Gediminas Rimdeika kalbėjo, kad parke auga apie 300 metų skaičiuojanti liepa. G. Rimdeikos teigimu, parke pasodinta maža liepaitė augdama primins L. Kaczynskį ir amžiumi turėtų pralenkti savo motiną - senąją liepą.

V.Adamkus prisiminė su prezidentu L. Kaczynskiu dirbęs ne vienus metus. Tai, pasak V. Adamkaus, buvo mielas, be galo nuoširdus Lietuvos draugas, nevengęs pakelti balso už Lietuvos interesų gynimą Europos Sąjungoje.

„Asmeniškai galiu pasakyti, kad netekau ne tik nuoširdaus bendradarbio, bet, galima pasakyti, draugo. Tačiau kaip kiekviena tragedija, mano supratimu, turi tam tikrą tikslą, esu tikras, kad jo gyvenimo, jo bendradarbių pavyzdys turi būti pavyzdžiu ateinančioms kartoms, kaip reikia dirbti, ieškoti suartėjimo, bet ne konfrontacijos ir tuo pačiu nubrėžti visiškai kitą, daug šviesesnę ir daug laimingesnę ateitį“, - kalbėjo kadenciją baigęs prezidentas.

Pasak V. Adamkaus, liepa išreikš švelnumą, jautrumą, išreiškiamą sodinant medį prezidentui atminti. Tai – jau antras V. Adamkaus medis prezidentui L. Kaczynskiui. Du medeliai iš praėjusį savaitgalį Šakių urėdijoje pasodintos 3500 ąžuolų giraitės skirti žuvusiam Lenkijos prezidentui ir jo žmonai.

Lenkijos ambasadorius Lietuvoje J. Skolimowskis atkreipė dėmesį, kad prezidento žūties dieną Lietuvoje plevėsavo Lietuvos ir Lenkijos vėliavos su juodais kaspinais, aukotos iškilmingos Mišios žuvusiems pagerbti, prie ambasados degintos žvakės ir dėtos gėlės.

„Taip išreikšta gili užuojauta, supratimas ir pagarba, kurią lietuvių tauta jautė prezidentui L. Kaczynskiui ir kurią prezidentas jautė lietuvių tautai. Mes netekome prezidento, o Lietuva neteko gero draugo“, - teigė J. Skolimowskis.

Č. Juršėnas prisiminė katastrofoje sudužusiu lėktuvu kartu su prezidentais L. Kaczynskiui ir V. Adamkumi iš Varšuvos skridęs į Lvovo jubiliejų. Į lėktuvą juos paėmė Lenkijos vadovas. Č Juršėnas L. Kaczynskį vadino Lietuvos draugu ir interesų gynėju.