Nors Lietuvos bendras gyventojų skaičius, palyginti su 2016 m. liepos 1 d., sumažėjo 1,7 proc., tačiau joje gyvenančių užsieniečių skaičius per tą patį laikotarpį padidėjo 12,1 proc. Departamentas atkreipia dėmesį, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų emigruoja, tuo daugiau užsieniečių atvyksta gyventi į Lietuvą. Lietuvoje gyvenančių užsieniečių dalis tarp visų mūsų šalies gyventojų 2017 m. liepos 1 d. siekė 1,67 proc.

Didžiausią gyvenančių Lietuvoje užsieniečių dalį sudaro užsieniečiai, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvoje - 48,5 proc. (prieš metus - 42,5 proc.). Per vienerius metus užsieniečių prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi padaugėjo 50,3 proc.

Nors į Europos Sąjungą praėjusį pusmetį vėl atvyko daug prieglobsčio prašytojų, tačiau tai esminės įtakos Lietuvai neturėjo - jų skaičius Lietuvoje didėjo vykdant prieglobsčio prašytojų perkėlimo programas. 2017 m. pirmąjį pusmetį buvo gauti 279 užsieniečių prašymai suteikti prieglobstį Lietuvoje (prieš metus - 113 užsieniečių prašymai), 49,8 proc. iš jų pateikė perkelti į Lietuvą užsieniečiai. Absoliuti dauguma perkeltųjų į Lietuvą užsieniečių - Sirijos piliečiai.

Šių metų pirmąjį pusmetį, palyginti su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu, labai padidėjo į Lietuvą neįleistų užsieniečių skaičius (22,7 proc.). Daugiausia neįleista buvo Rusijos (1 122) ir Baltarusijos (931) piliečių. Migracijos departamentas pažymi, kad Lietuvoje efektyviai vykdomos užsieniečių grąžinimo į trečiąsias valstybes priemonės: buvo įvykdyta 88,5 proc. priimtų sprendimų dėl užsieniečių grąžinimo ir 100 proc. dėl užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos.

Per 2017 m. pirmąjį pusmetį ir toliau didėjo skaičius asmenų, įgijusių Lietuvos pilietybę (neįskaitant įgijusiųjų ją gimimu), ypač ją atkuriant (daugiausia dvigubos pilietybės atvejai).

Lietuvos pilietybę per pirmąjį pusmetį įgijo 1 280 asmenų, arba 2,1 karto daugiau nei per 2016 m. atitinkamą laikotarpį. Iš minėto 1280 skaičiaus 1 131 asmeniui pilietybė buvo atkurta (2016 m. pirmąjį pusmetį ji atkurta 481 asmeniui). Lietuvos pilietybės šių metų pirmąjį pusmetį neteko 424 asmenys, arba 17,8 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.