Iki spalio 9 dienos vyksiančioje sesijoje bus svarstomi ir priimti raportai, kurie jau buvo pateikti ir svarstyti Asamblėjos pavasario sesijoje, vykusioje šių metų gegužės mėnesį Vilniuje. Sesijoje Otavoje taip pat bus priimtos rezoliucijos euroatlantinio saugumo klausimais.

Lietuvai aktualūs raportai ir rezoliucijos, susiję su Aljanso plėtra, bus svarstomi Politikos komitete. Lietuvos delegacijai kelia nerimą kai kurios šių dokumentų formuluotės, kurios gali būti interpretuojamos kaip pasiūlymai sulėtinti NATO plėtros tempus artimiausiu metu.

Todėl Seimo delegacija paruošė pataisas, siekiant išvengti dviprasmiškų formuluočių ir aiškiai paraginti NATO šalių vyriausybes 2002 metų viršūnių susitikime Prahoje į Aljansą pakviesti naujas nares, pranešė Seimo spaudos tarnyba.

Pasiūlymai bus pateikti ir raportams, svarstomiems kituose NATO Parlamentinės Asamblėjos komitetuose. Įvertinant naują saugumo situaciją, susidariusią po rugsėjo 11 dienos įvykių JAV, sesijos plenariniame posėdyje ketinama priimti deklaraciją, atspindinčią NATO šalių ir šalių-kandidačių parlamentarų požiūrį į kovą su terorizmu.

Asocijuotų NATO Parlamentinės Asamblėjos narių delegacijos sesijos Otavoje metu ketina išplatinti bendrą pareiškimą, remiantį JAV ir NATO šalių veiksmus kovoje su terorizmu. Kaip žinoma, per teroristinius išpuolius rugsėjo 11 dieną Niujorke ir Vašingtone žuvo tūkstančiai žmonių.