Už Arvydą Garbaravičių balsavo 101 susirinkime dalyvavęs LiCS Kauno skyriaus delegatas, vienas buvo prieš ir 16 biuletenių buvo sugadinta.

Į LiCS Kauno skyriaus pirmininkus skyriaus poskyriai be A. Garbaravičiaus buvo pasiūlę buvusio kultūros ir sveikatos ministrų patarėjo, dabar Seimo nario padėjėjo Mindaugo Šivicko, UAB „Vitae Litera“ direktorės Valdonės Valienės, Arvydo Augonio, Sauliaus Čiupailos, Adomo Kučinsko ir Šilainių seniūno Gintauto Sinkevičiaus kandidatūras, tačiau visi jie savo kandidatūras atsiėmė.

Iki šiol keturis metus LiCS Kauno skyriui vadovavo Robertas Stanionis.