"Komisija pripažino, kad buvo Statuto normų pažeidimas, bet partinės nuobodos nutarė neskirti. Šiuo atveju nuobauda buvo jau pats svarstymas", - antradienį BNS sakė LSDP Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Kęstutis Virbickas.

Anot jo, J.Jagminas, praėjusį ketvirtadienį balsuodamas prieš Seimo nutarimo projektą dėl pirmalaikių rinkimų paskelbimo, pažeidė principą, kad LSDP organų sprendimai partijos nariams yra privalomi.

LSDP frakcija Seime buvo priėmusi sprendimą palaikyti pirmalaikių rinkimų iniciatyvą.

"Frakcijos statutas sudaro galimybes Seimo nariui nedalyvauti balsavime, jeigu jis nesutinka su frakcijos sprendimu", - aiškino K.Virbickas.

Pats J.Jagminas etikos sargams atsiųstame paaiškinime savo elgesį grindė Konstitucija ir Seimo statutu, kur garantuojama apsisprendimo laisvė.

"Mes sutinkame, kad yra Statutas, bet yra ir etika", - teigė K.Virbickas.

J.Jagminą partijos etikos sargams apskundė LSDP frakcija Seime. Jis buvo vienintelis socialdemokratas Seime praėjusį ketvirtadienį nepalaikęs Seimo nutarimo projekto dėl parlamento paleidimo.

Opozicinių Seimo frakcijų siūlymas kitų metų pradžioje surengti pirmalaikius Seimo rinkimus žlugo vos pradėjus jį svarstyti, už atitinkamą nutarimo projektą balsavo 51 Seimo narys, prieš buvo 50, 17 susilaikė.

Pagal Konstituciją, pirmalaikiai parlamento rinkimai gali būti rengiami Seimo nutarimu, jei už jį balsuotų ne mažiau kaip trys penktadaliai (85) Seimo narių.

Diskusijos dėl dabartinės kadencijos Seimo galimybių dirbti toliau kilo, kai praėjusią savaitę per apkaltą Seimo nariai išsaugojo ne savo pažymėjimu kelis kartus balsavusio Aleksandro Sacharuko mandatą, o iš posėdžius praleidinėjusio Lino Karaliaus jį atėmė.

J.Jagminas teigia, kad jo svarstymas prasilenkia su Konstitucija

Priešingai partiniam sprendimui balsavęs parlamentaras Jonas Jagminas teigia, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Etikos ir procedūrų komisija negalėjo net svarstyti jo klausimo, nes nurodymas, kaip balsuoti Seimo nariui, prasilenkia su Konstitucija ir Seimo statutu.

"Manau, kad partijos pirmininko kreipimasis į Etikos ir procedūrų komisiją prieštarauja Konstitucijos 62 straipsniui ir Seimo statuto 22, 38 straipsniams, o tai reiškia, kad partija negeli gniuždyti žmogaus teisės kalbėti ir elgtis pagal įsitikinimus ir sąžinę", - trečiadienį BNS sakė J.Jagminas.

Jis teigė nesuprantąs, kaip partijos Etikos ir procedūrų komisija išvis galėjo jį svarstyti dėl pareikštos valios balsuojant dėl pirmalaikių Seimo rinkimų.

"Mūsų garbingas LSDP statutas negali būti viršesnis už Lietuvos Konstituciją", - pabrėžė parlamentaras.

J.Jagminą partijos etikos sargams apskundė LSDP frakcija Seime. Jis buvo vienintelis socialdemokratas Seime praėjusį ketvirtadienį nepalaikęs Seimo nutarimo projekto dėl parlamento paleidimo, nors buvo priimtas frakcijos sprendimas balsuoti "už".

Anot LSDP statuto, jeigu partijos narys nepritaria kuriam nors sprendimui, jis negali balsuoti kitaip nei nuspręsta, bet turėtų nedalyvauti balsavimo procedūroje.

"Frakcija įpareigojo mane balsuoti už Seimo nutarimą arba nedalyvauti balsavime, bet turiu pasakyti, kad tai prasilenkia su Konstitucija", - teigė J.Jagminas.

Anot jo, klausimas dėl Seimo paleidimo buvo "grynai populistinis".

"Buvo žaidžiamas pigus žaidimas, kurį mums primetė Darbo partija, ir aš apgailestauju, kad mes, solidi frakcija Seime, ant to kabliuko užkibome", - sakė parlamentaras.

Diskusijos dėl dabartinės kadencijos Seimo galimybių dirbti toliau kilo, kai praėjusią savaitę per apkaltą Seimo nariai išsaugojo ne savo pažymėjimu kelis kartus balsavusio Aleksandro Sacharuko mandatą, o iš posėdžius praleidinėjusio Lino Karaliaus jį atėmė.