Menininkės Bernadetos Levulės sumanyto projekto „Tautiška giesmė“ idėja - iliuminuoti Lietuvos himno žodžius, kurių „uždegimo“ šventė įvyktų Vasario 16 dieną. Himno žodžiai atskirais posmais butų eksponuojami ant svarbiausių ir vizualiai geriausiai regimų valstybinių institucijų pastatų fasadų Vilniuje.

Ant Prezidentūros pastato fasado būtų architektektūriškai įkomponuojami žodžiai „Lietuva, Tėvyne mūsų / Tu didvyrių žeme”. Posmas „Tegul meilė Lietuvos / Dega mūsų širdyse“ atsirastų ant Vyriausybės pastato fasado, Užsienio reikalų ministerija pasipuoštų „Iš praeities Tavo sūnūs / Te stiprybę semia“, Krašto apsaugos ministerija (arba Ūkio ministerija) – „Tegul dirba Tavo naudai / Ir žmonių gėrybei“, Kultūros ministerija (arba Teisingumo ministerija) „Tegul saulė Lietuvoj / Tamsumas prašalina“. Seimas nušvistų žodžiais „Vardan tos Lietuvos / Vienybė težydi“, Švietimo ir mokslo ministerija – „Ir šviesa, ir tiesa / Mūs žingsnius telydi“. Vilniaus arkikatedra bazilika spindėtų „Tegul Tavo vaikai eina / Vien takais dorybės“.

Vykdant projektą būtų atsižvelgiama į iliuminuoto užrašo paveikumą ir matomumą, raidžių aukštis siektų 1,5-3 m.

Lietuviams per modernu?

Projektą koordinuojančiam Lietuvos institutui (LI) laikinai vadovaujanti Saulė Mažeikaitė apgailestauja, kad pinigų idėjos įgyvendinimui gauti nepavyko. Idėja buvo pristatyta LI steigėjoms - Švietimo ir mokslo, Kultūros ir Užsienio reikalų ministerijoms. Su ja supažindinta ir Valstybinė švenčių ir jubiliejų minėjimo komisija. „Mums svarbus pats projekto palaikymas, tačiau labai didelio palaikymo nesulaukėme“, - aiškino S. Mažeikaitė.

Projekto įgyvendinimui reikėtų apie 200 tūkstančių litų. Galutinė kaina priklausytų ir nuo raidžių dydžio. Pašnekovė užsiminė, jog LI steigėjos, kad ir per kitas programas, projektui pažadėjo šiek tiek lėšų, tačiau jų idėjai realizuoti neužtenka.

Nors iki vasario 16 dienos lieka vis mažiau laiko, projekto sumanytojai sako neprarandantys vilties. S. Mažeikaitė įsitikinusi, kad įprasminant himną reikia ieškoti modernių formų. Todėl valstybei taip norėta priminti apie jos vertybes. Pašnekovė aiškino, kad tai būtų ne tik svarbiausių valstybinių vertybių priminimas Lietuvos gyventojams, bet ir taptų precedento neturinčia žinia pasauliui – turbūt dar nė viena valstybė nebuvo suteikusi savo himnui tokių įprasminimo formų.

LI vadovė DELFI prasitarė, kad galbūt projektas lietuvių suvokimui truputį per modernus, jam dar neatėjo laikas.

Spręs sausį

Valstybinei švenčių ir jubiliejų minėjimo komisijai vadovaujantis Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas DELFI aiškino, kad ši ir kitos valstybės jubiliejinėms progoms pasiūlytos idėjos – svarstymo stadijoje. „Nė dėl vieno pasiūlymo sprendimas nepriimtas, visi svarstomi“, - patikino jis. V. Muntianas sakė, kad kiekvienas pasiūlymas aptariamas, tad nepriėmus sprendimų jis nenorįs apie idėją išdėstyti savo nuomonės.

DELFI žiniomis, komisijoje suabejota, kad galbūt nereikėtų ant valstybinių pastatų tvirtinti šviečiančių himno žodžių.

Seimo pirmininkas teigė, kad sprendimas, kurie sumanymai atsispindės Nepriklausomos Lietuvos 90-mečio, kovo 11 –os 20-mečio, Sąjūdžio jubiliejaus šventėse paaiškės sausio pradžioje. Patvirtintas idėjas komisija gali paremti ir finansiškai.

Tačiau „Tautiškos giesmės“ entuziastai nuogąstauja, kad idėjos įgyvendinimui koją gali pakišti laikas. Jei sumanymas kitų metų vasario 16-ą nepavyks, jį greičiausiai bus bandoma įgyvendinti vėliau. Tačiau idėjos autoriai pažymi, kad 2008 m. tam - puikus laikas, kai Lietuva švęs Nepriklausomybės 90–metį ir 110 metų sukaktį nuo „Tautiškos giesmės” paskelbimo spaudoje. Be to, kitąmet priešais Vyriausybę bus atidengtas paminklas Lietuvos himno autoriui V. Kudirkai.