Chona Leibovičius, Vitalijus Karakorskis, Dovydas Bluvšteinas, Leo Levas Milneris ragina prezidentą peržiūrėti Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sudėtį.

Seimą ir Vyriausybę šie žydų bendruomenės nariai ragina rasti galimybę laikinai pristabdyti Geros valios fondo finansavimą, kol nebus pakeista jo vadovybė.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrą jie ragina principingai įvertinti bandymus peržiūrėti istoriją ir paminklų niokojimą Vakaruose, pirmiausia, kaip ir Juozas Lukša-Daumantas, sovietinių čekistų nužudytam Rauliui Valenbergui ir lietuvių tautos didvyriui Tadui Kosciuškai.

Kreipimosi tekstą vertina kaip nepagrįstus kaltinimus

Savo pareiškime minėti žydų bendruomenės nariai teigia, kad „F. Kukliansky (Lietuva) ir A. Bakeris (JAV), Geros valios fondo pirmininkai, nepateikę visiškai jokių įrodymų, netiesiogiai apkaltino legendinį partizanų vadą Juozą Lukšą-Daumantą dalyvavus Holokauste“.

„Mes, grupė Vilniaus žydų bendruomenės narių, manome, kad toks neatsakingas elgesys nepriimtinas, skaldantis mūsų valstybės pilietinę visuomenę. Beje, šis politinis pareiškimas neatitinka Fondo tikslų ir uždavinių, apibrėžtų jo steigimo dokumentuose“, – teigiama pareiškime, kurį savo feisbuko profilyje paviešino V. Karakorskis.

Pareiškimo autorių vertinimu – dar skandalingesnis dabar Vakaruose, visų pirma JAV, vykstančio marksistinio neabejotinų žmonijos istorijos faktų neigimo ir iškraipymo palaikymas, išreikštas F. Kukliansky ir A. Bakerio pareiškime.

„Primename, kad tai darančios jėgos siaubė sinagogas ir košerines įstaigas, niekino memorialus Antrojo pasaulinio karo dalyviams, Holokausto aukoms ir Pasaulio teisuoliams, pavyzdžiui, Rauliui Valenbergui Los Andžele, skelbė prieš Izraelio valstybę nukreiptus antisemitinius šūkius“, – rašė žydų bendruomenės nariai.

Jie atkreipė dėmesį, kad „tai ne pirmas F. Kukliansky bandymas kurstyti antisemitines ir kartu antilietuviškas nuotaikas mūsų valstybėje ir už jos ribų“.

„Pakanka prisiminti jos provokacinį sprendimą uždaryti Lietuvos žydų bendruomenę ir Vilniaus choralinę sinagogą dėl neva litvakams kylančios grėsmės. Nors jokių tos grėsmės įrodymų pateikta nebuvo, kaip ir Lukšos-Daumanto atveju. Iš esmės antisemitiniai buvo ir F. Kukliansky pasisakymai apie neva nelojalią Lietuvos valstybei Vilniaus žydų bendruomenę arba apie tai, kad „žydai nekenčia lietuvių labiau nei lietuviai žydų“. Panašių F. Kukliansky provokacijų sąrašą galima būtų tęsti“, – rašoma pareiškime.

Jo autoriai atkreipė dėmesį, kad F. Kukliansky yra Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė, o A. Bakeris – Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti narys.

„Jų pareiškimas iš esmės palaiko nuolatines Kremliaus propagandos pastangas juodinti lietuvių antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo didvyrius, diskredituoti jiems atstovaujančių organizacijų veiklą“, – rašoma pareiškime.

Kreipėsi į Seimo pirmininką

Kaip jau skelbta, liepos 1 dieną Geros valios fondo pirmininkai F. Kukliansky ir rabinas A. Bakeris atviru laišku kreipėsi į Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį – išreiškė nerimą dėl Seimo sprendimo 2021-uosius paskelbti J. Lukšos-Daumanto metais.

Kreipimosi autoriai kelia klausimą, ar taip turėtų būti pagerbiamas asmuo, priklausęs Lietuvos aktyvistų frontui (LAF).

Kreipimesi į Seimo pirmininką rašoma taip:

„Berlyne įkurtas LAF buvo iš anksto suformuotas kaip vokiečių sąjungininkas, veikiantis okupuotoje Lietuvoje. Tai buvo organizacija, neslėpusi savo antisemitinės pakraipos, ir tuo didžiavosi, o daugelis jos narių buvo tiesiogiai susiję su Lietuvos žydų persekiojimu ir žudymu.

Nepaisant antisovietinės veiklos ir vėlesnio konflikto su nacių valdžia, LAF deklaruota nepriklausomos Lietuvos vizija buvo etniškai „gryna“ tėvynė, kurioje nebūtų vietos žydų tautybės piliečiams. Nors yra abejojančių J. Lukšos-Daumanto kalte dėl karo nusikaltimų ir teigiančių, kad nepakanka tai įrodančių dokumentų, manome, kad Seimui nederėjo skelbti 2021-ųjų J. Lukšos-Daumanto metais.“

Dėstė, kad nesiekė nieko apkaltinti

Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė pabrėžė, kad savo laišku jie siekė ne apkaltinti, o iškelti klausimus, nematė čia nieko blogo.

„Mes gerbiame J. Lukšą-Daumantą, kaip ir kiekvieną partizaną, kuris kovojo už savo valstybės Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad 2004 m. buvo išleistas Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti tritomis. (…) Pirmajame tome yra rašoma apie LAF taip:

„LAF – patriotinė lietuvių organizacija, siekusi atkurti šalies nepriklausomybę. Tačiau LAF veiklą lydėjo tamsūs šešėliai: politinės sąjungos su hitlerine Vokietija, satelitinio statuso Lietuvai siekis, nacizmo apraiškos jos ideologijoje, aršus antisemitizmas (...)“. Yra ir daugiau leidinių apie LAF. (…) Mes, Lietuvos žydai, negalime sakyti, kad visas LAF ir visi jame dalyvavę asmenys yra susitepę žydų persekiojimu. Tačiau norėtųsi tais atvejais, kai asmuo yra taip pagerbiamas, jog visi metai skelbiami jo garbės metais, daugiau žinoti apie jo veiklą šioje nevienareikšmiškai vertinamoje organizacijoje“, – kalbėjo F. Kukliansky.