Apribojimų neliko

Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai dar 2014 metų rugsėjo 25 dieną balsavo už tai, kad alkoholis šventėse ir masiniuose renginiuose būtų ribojamas – pardavinėjamas ne ilgiau kaip iki vidurnakčio.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas tvarkietis G. Šulinskas tokį Tarybos sprendimą nuspyrė po stalu. Rugpjūčio 23 dieną jis pasirašė keturis įsakymus, kuriais keturioms privačioms bendrovėms (redakcijai žinomi šių bendrovių pavadinimai – red. past.) alkoholiu leido prekiauti ilgiau, nei savo sprendime buvo patvirtinusi Raseinių rajono taryba – visą parą (prekybos vieta ir laikas – kelias dienas Molavėnuose vykęs renginys „Mėnuo juodaragis“).

G. Šulinskui pasirašant įsakymus, jo tiesioginis vadovas, administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas buvo komandiruotoje. Įsidėmėtina tai, kad likus keletui dienų iki komandiruotės, L. Kavaliauskas buvo išleidęs įsakymus, kuriuose numatoma, jog jau minėtos keturios bendrovės alkoholiu gali prekiauti ne ilgiau kaip iki 24 valandos. L. Kavaliausko įsakymai visiškai atitiko tarybos sprendimą, ribojantį prekybą iki 24 valandos.

Bet L. Kavaliauskui išvykus, G. Šulinskas pakeitė savo vadovo įsakymus. Piktavališkai? Savanaudiškai? Kieno nors spaudžiamas ar dėl neišmanymo? Apie tai galima tik spėlioti. Pagal Vietos savivaldos įstatymą, direktoriaus pavaduotojui nenumatyta teisė keisti ne tik tarybos, bet ir administracijos direktoriaus įsakymų. Be to, remiantis Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, savivaldybės tarybos priimtus sprendimus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti tik pati savivaldybės taryba.

Migloti paaiškinimai

Paprašėme G. Šulinsko paaiškinti, kodėl nusprendė nekreipti dėmesio į Tarybos sprendimą.

G. Šulinsko atsakymas (kalba netaisyta): „Buvo atsižvelgta į festivalio organizatorių garantinį raštą, kadangi festivalis 100% komercinis, uždaras, organizatoriai prisiėmė visą atsakomybę už alkoholio prekybą bei vartojimo tvarką festivalio metu. Vadovavausi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punktu, organizatoriai buvo supažindinti su Raseinių raj. savivaldybės 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-316. Naudos iš to negavau ir nesiekiau gauti. Vadovavausi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu bei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento konsultacijomis.“

Kas tai per konsultacijos – nepatikslinta. „Naujo ryto“ redakcijai atsiųstame Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento komentare aiškiai pasakyta: „Esant tokiam Savivaldybės tarybos spendimui (riboti prekybą alkoholiu iki 24 val. – red. past.), išduoti vienkartines licencijas kitomis nei nurodyta sąlygomis nebuvo pagrindo.“

Tokią išvadą pateikęs departamento Stebėsenos ir analizės skyriaus vyriausias specialistas Jonas Žala neminėjo jokių konsultacijų.

G. Šulinsko sprendimo pagrįstumu suabejojo ir savivaldybių veiklą prižiūrintis Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas.

„Direktoriaus įsakymai neturėtų prieštarauti tarybos patvirtintai tvarkai“, – „Naujam rytui“ atsiųstame komentare pabrėžė šio komiteto pirmininkė Guoda Burokienė.

Abejonės dėl įgaliojimų

Opozicijos Raseinių rajono taryboje lyderis Darius Ulickas pabrėžė, kad G. Šulinskas viršijo savo įgaliojimus.

Gytis Šulinskas

„Savivaldybės administracija, kurios direktoriaus pavaduotoju ne per seniausiai buvo paskirtas G. Šulinskas, yra vykdomoji valdžia. Viena iš administracijos pareigų yra vykdyti tarybos sprendimus. Pavaduotojas, keisdamas direktoriaus įsakymus, viršijo savo įgaliojimus“, – atkreipė dėmesį D. Ulickas.

Pasak jo, pakeitimus tarybos sprendime buvo galima atlikti nesukeliant įtarimų dėl neskaidrumo.

„Vadovaujantis įstatymu, meras Algirdas Gricius, kaip savivaldybės vadovas, turėjo inicijuoti Tarybos sprendimo projekto pakeitimo rengimą ir rugpjūčio 21 dienos tarybos posėdyje pakeitimo projektą turėjo teikti tarybos svarstymui. Taigi laiko buvo. Taryba būtų apsvarsčiusi ir balsavimu priėmusi teisėtą sprendimą. Kodėl tai nebuvo padaryta, geriausiai, manau, žino meras ir G. Šulinskas“, – svarstė D. Ulickas.

Opozicijos atstovai pabrėžė: kadangi buvo pažeista tarybos sprendimu priimta tvarka, nuobaudą už įgaliojimų viršijimą G. Šulinskui gali teikti Taryba mero iniciatyva. Žinant, kad Raseinių rajono taryboje didelę įtaką turi tvarkiečiai, abejojama, ar meras inicijuos nuobaudą šios partijos aktyvistui.

G. Šulinską savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju merui A. Griciui teko patvirtinti prieš pusantro mėnesio, kai Raseinių rajono taryboje buvo suformuota nauja valdančioji dauguma ir prasidėjo „nauja kadrų politika“.

Užuominos dėl pagalbos

Įtarimų dėl savo veiklos G. Šulinskas sukėlė ir rugpjūčio pabaigoje, kai buvo pastebėtas savo privačiame kieme laikantis tarnybinį automobilį BMW. Žurnalistui užfiksavus šį faktą, G. Šulinskas miglotai aiškino apie tarnybines užduotis.

Tarnybinių užduočių pagrįstumu suabejojusiam žurnalistui jis pasiūlė: jei kada reikės pagalbos, prašom bet kada į mane kreiptis. Tokio pasiūlymo deramumu suabejojusiam žurnalistui G. Šulinskas aiškino: „Jeigu kada reikės pagalbos, prašom kreiptis“ sakau daugeliui sutiktų žmonių.“

Beje, įtarimų sukėlusiuose G. Šulinsko įsakymuose užsimenama, jog alkoholiu prekiaujančios įmonės kreipėsi į jį su prašymais, kad festivalio metu svaigalais būtų galima prekiauti visą parą. Ir jis padėjo. Tikras geradaris.