Sklypo savininkai - įtakingi valstybės tarnautojai

Bajorų sodų 4-ojoje gatvėje žemės sklypą, kurio dydis yra 0,0770 ha, Registrų centro duomenimis, valdo L. Zukė ir R. Zukas. Sklype stovi 2015 metais statyti baigtas dviejų aukštų gyvenamasis namas, kurio bendrasis plotas siekia 196,81 kv. m. Be to, sklype yra ir ūkio pastatas.

Sklypo savininkai valstybinėse įmonėse ir įstaigose eina aukštas pareigas. L. Zukė – Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupėje užima svarbų postą. Tiesa, pasak ministerijos atstovės Mildos Milbutaitės, L. Zukė šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose.

R. Zukas nuo 2012 metų eina UAB „EPSO-G" vadovo pareigas. Ši įmonė priklauso Lietuvos Respublikai, o jos akcininko teisės ir pareigos patikėtos Energetikos ministerijai.

Į „Delfi" redakciją besikreipę kaimyninio sklypo savininkai (vardai ir pavardės redakcijai žinomi) teigė, kad dėl Zukų šeimos statybų jiems yra kilę labai daug klausimų. Esą valdininkų namus statybų inspektoriai stengėsi aplenkti dėl galimos jų įtakos. „Kai tokie ryšiai, nieko neįmanoma padaryti”, - sakė kaimynas. Anot jo, Statybos inspekcija ir kitos kontrolę vykdančios institucijos yra pavaldžios Aplinkos ministerijai, kurioje dirba L. Zukė.

Tačiau, kaip teigė pašnekovas, situacija pasikeitė, kai gretimo sklypo savininkas kreipėsi į Premjerą Saulių Skvernelį.

„Šita situacija vyksta jau keli metai. Zukai norėjo prie pat mano sklypo ribos statyti statinį. Aš nesutikau, bet vis tiek pastatė ir tada kreipėmės į Statybos inspekciją. Po mano apsilankymo pas Skvernelį, po 9 mėnesių jie buvo priversti tą pastatą nusigriauti, bet iki dabar pamatai stovi. Ten buvo seno namo buvusio rūsio likutis. Jis tą plokštę viršutinę prieš 2 metus išgremžė ir padarė tokį mažą įėjimą. Ir dabar dar tą skylę labiau padidino, ten kažką klijuoja, planuoja”, - dėstė kaimyninio sklypo šeimininkas.

Jam esą kyla įtarimų, kad iki šiol nėra visiškai įvykdytas Statybos inspekcijos privalomasis nurodymas pašalinti nelegalų statinį. Be to, kaimynas svarsto, kad galbūt statybos tęsiamos toliau.

Be to, pašnekovas teigė, kad kaimynai Zukai jam turi pretenzijų dėl esą užimtos jų sklypo dalies. Jis esą sulaukęs kaltinimų, kad tvora užtvėręs dalį kaimynams priklausančio sklypo. Tačiau kaimynas tai kategoriškai neigia.

„Pernai jie pasistatė prie pat aikštelę mašinų stovėjimui. Tai, aišku, nelieka vietos tvorai jiems savo sklype. Todėl jie nori tą mano tvorą panaikinti. Dėl to prasidėjo pretenzijos į mūsų teritoriją. Pradžioje buvo tik dalis tvoros „tariamai“ jų, paskui jau visa tvora ir už tvoros 25 centimetrai žemės. Ten jie sugalvojo, kad kažkokie laiptai tarsi buvo į seną namą. Ir laiškus rašė, kad padarys ten įėjimą.

Praėjusiais metais minėjo, kad įlindę 15 centimetrų į jo teritoriją. Matavimai buvo ir mūsų, ir jis siuntė savo. 8 matavimus jie darė, tačiau jie tokie būdavo, kad parašo tokį juodraštį ir atsiunčia, kad šitas taškas yra geras, o šitas taškas įlenda į teritoriją. Toliau Žemėtvarka matavo, jų iniciatyva buvo, tai irgi parašyta, kad yra mūsų žemė, bet yra tokia atraminė sienelė pas juos, parašyta 0-25 centimetrų jų žemės. Tai dabar pradėjo motyvuoti tuo, kad atraminė sienelė yra „atseit“ tvoros pamatas”, - aiškino su Zukų šeima nesutariantis kaimynas.

Jis taip pat teigė manantis, kad Zukai galimai gadina ir ardo jo tvorą.

Stoginę pripažino neteisėtu statiniu

Dėl išsamesnės informacijos kreipėmės į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, pavaldžią Aplinkos ministerijai. Jos atstovė Diana Dambrauskienė „Delfi" suteikė informacijos, kokie statybos leidimai yra išduoti sklypui, kurį šiuo metu valdo Zukų šeima.

„2013-07-26 Vilniaus m. sav. administracija išdavė leidimą Nr. LNS-01-130726-00697, kuriuo suteikiama teisė įrengti vidutinio slėgio dujotiekį Bajorų sodų 4-ojoje g. su įvadu iki sklypo Bajorų sodų 4-oji, Vilniuje. 2018-12-27 Vilniaus m. sav. administracija išdavė leidimą Nr. LRS-01-181227-00274, kuriuo suteikiama teisė vykdyti gyvenamojo namo, Bajorų sodų 4-oji g., Vilnius, rekonstrukciją”, - informavo D. Dambrauskienė.

Anot jos, pirmojo VTPSI tyrimo išvados Zukų šeimai buvo palankios: „2016-10-06 atlikus faktinių duomenų patikrinimą vietoje, tirtos aplinkybės dėl naujo statinio statybos, neišlaikant norminio atstumo iki gretimo sklypo ribos. Šiuo atveju tyrimas buvo nutrauktas, kadangi ginčo statinys priskiriamas I grupės nesudėtingiems statiniams, kuriems nereikia rengti projekto, neprivalomi statybą leidžiantys dokumentai.”

Tačiau antrasis VTPSI pradėtas tyrimas Zukų šeimai nebuvo palankus. Pripažinta, kad stoginė jos sklype pradėta statyti neteisėtai. Todėl statytojai buvo įpareigoti nelegalų statinį pašalinti.

„2017-06-21 atlikus faktinių duomenų patikrinimą vietoje, tirtos aplinkybės dėl ant esamų gyvenamojo namo rūsio (matmenys 2,37 m x 5,3 m) pamatų ir šalia jų (matmenys 1,60 m x 2,30 m) montuojamos stoginės (bendras plotas – apie 12,57 kv. m.). 2017-06-28 Statybos inspekcijos Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-170628-00059 dėl savavališkai rekonstruoto gyvenamojo namo sklype Bajorų sodų 4-oji g., Vilniuje. Statytoja savavališkos statybos padarinius pašalino – tai užfiksuota 2017-07-03 faktinių duomenų patikrinimo akte Nr. (23.31) FAK-1962”, - teigė D. Dambrauskienė.

Šiais metais buvo atliktas dar vienas patikrinimas. VTPSI tyrė automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo aplinkybes, kurias „Delfi" žurnalistams paminėjo kaimyninio sklypo savininkas.

„2020-06-11 atlikus faktinių duomenų patikrinimą vietoje, tirtos aplinkybės dėl sklype įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės ir užtvaros iš bambukinių skydų. Patikrinimo metu nustatyta, kad žemės sklypo, adresu Bajorų sodų 4-oji g., Vilnius, pietvakarių kampe, ties riba su gretimu žemės sklypu, adresu Bajorų sodų 4-oji g. įrengtas plokščias inžinerinis statinys iš betoninių trinkelių, kurio plotas - apie 28,5 kv. m. Taip pat nustatyta, kad ant ribos tarp sklypų stovi bambukiniai skydai, atremti į esančią metalinę tvorą. Skydų aukštis - 1,4–1,8 m.

2016 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-713 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ VI skyriaus „Statinių klasifikavimas“ antro skirsnio nesudėtingųjų statinių sąrašo 3 lentelėje 4.1 punkte nustatyta, kad plokščias inžinerinis statinys priskiriamas I grupės nesudėtingiems statiniams, jei jo plotas ≥ 10 kv. m ir ≤ 100 kv. m.

Pagal 2016 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-878 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 1.1 papunktį leidimas minėtam statiniui neprivalomas. Bambukiniai skydai, atremti į esančią tvorą, be įtvirtinimo į žemę ir be pamatų nepriskiriami prie statinių ir laikomi kilnojamu daiktu. Tyrimas nutrauktas", - nurodė D. Dambrauskienė.

Taigi, Zukų šeimai Statybos inspekcija priekaištų turėjo tik dėl stoginės, kuri, inspekcijos teigimu, jau pašalinta. Dviejų tyrimų išvados valdininkų šeimai buvo palankios, o naujų tyrimų pradėta nėra.

Kaltina užėmus žemę

Kaip minėjo su „Delfi" žurnalistais bendravęs kaimynas, Zukai esą jį kaltina užėmus tam tikrą sklypo dalį. Tačiau, kaip „Delfi" informavo Nacionalinės žemės tarnybos atstovai, patikrinimo metu NŽT priekaištų neturėjo nė vienam sklypo savininkui.

NŽT atstovas Audrius Gelžinis teigė, kad Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriaus specialistai patikrinimą žemės sklypuose, esančiuose Bajorų sodų 4-oji pagal gautą skundą atliko 2019 m. sausio 16 d. Patikrinimo metu buvo surašytas žemės naudojimo patikrinimo aktas.

„Žemės naudojimo valstybinės kontrolės metu užfiksuota, kad žemės sklypas, esantis Bajorų sodų 4-oji g., Vilniuje, yra naudojamas pagal nustatytą būdą. Žemės sklypas yra aptvertas tvoromis. Patikrinti, ar žemės sklypas paženklintas riboženkliais, nebuvo galimybės dėl sniego dangos. Vietovėje atlikta fotofiksacija bei pamatuotos tvoros, taip pat bendra riba tarp žemės sklypų Bajorų Sodų 4-oji g., Vilniuje. Patikrinimo metu buvo pamatuota tvora bei atraminė sienutė ties žemės sklypais. Nustatyta, kad tvora pastatyta viename žemės sklype, kurio atstumai nuo bendros žemės sklypo ribos svyruoja nuo 0,00 iki 0,18 m. Atraminė sienelė pastatyta žemės sklype, kurios atstumai nuo bendros žemės sklypo ribos svyruoja nuo 0,00 m iki 0,25 m.

Ginčo dalyviams buvo paaiškinta, kad pagal formuojamą teismų praktiką, situacija nagrinėjamu atveju vertintina kaip civilinis ginčas tarp dviejų žemės savininkų. Esant nustatytiems pažeidimams, žemės savininkai turi ginti savo teises civilinėmis teisinėmis priemonėmis”, - teigė A. Gelžinis.

Taip pat jis pridėjo, kad pagal galiojančias taisykles Vilniaus mieste yra leistina 10 cm paklaida.

Policijoje užregistruota 11 pranešimų

Dėl nesutariančių kaimynų veiklos darbo netrūksta ir kitoms institucijoms. Vilniaus miesto savivaldybės atstovė Neringa Kolkaitė teigė, kad prieš trejus metus savivaldybė yra sulaukusi vieno kaimyno skundo dėl medžių, augančių per arti sklypo ribos. Skundas buvo perduotas tirti NŽT.

Be to, į kaimynų konfliktus ne kartą buvo įtraukta ir policija. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Somorovskaja informavo, kad minėtu adresu policijoje nuo 2016 m. buvo užregistruota 11 pranešimų. „Didžioji dalis pranešimų susiję su konfliktais greta gyvenančių kaimynų. Kiekvienu atveju policija reaguoja į pranešimus ir priima pareiškimus. Šiuo metu Vilniaus apskr. VPK Vilniaus miesto pirmajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK140 str. 1 d.”, - teigė J. Somorovskaja.

Baudžiamajame kodekse nurodoma, kad „140 straipsnis. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas. 1. Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų".

Kad būtų išklausyta ir antra pusė, „Delfi" raštu ir telefonu kreipėsi į sklypo bendraturtį R. Zuką, kuris kaimyno teigimu, rūpinasi visomis statybomis. Tačiau R. Zukas atsisakė pateikti oficialią poziciją.

„Teks dėl šmeižto kreiptis į teismą, gaila kad taip gaunasi. Asmeninių reikalų nekomentuosiu, melo ir fantazijų tuo labiau nekomentuosiu”, - elektroniniame laiške nurodė R. Zukas.