Taip pat bus įrengtas apšvietimas, sutvarkyta aplinka, paremontuotas garvežys ir vagonai.

Pirmadienį Vilniaus meras Artūras Zuokas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas Jonas Burokas bei tremtinių atstovė Stasė Šibakovskienė apžiūrėjo memorialą bei aptarė artimiausius darbus.

"Tai svarbus paminklas, primenantis apie istorinius įvykius, todėl turime jį tinkamai prižiūrėti ir saugoti. Pagrindinė užduotis projektuojant memorialo tvarkymą - kad jis būtų apsaugotas nuo nepalankių oro sąlygų lengvomis, estetiškomis ir tinkančiomis prie paties memorialo konstrukcijomis. Iki rudens planuojame paskelbti konkursą memorialui sutvarkyti. Taip iki metų pabaigos butų įrengtos konstrukcijos, sutvarkyta aplinka, memorialo apšviestas", - sakė A. Zuokas.

Anot Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininko J. Buroko, savivaldybės iniciatyva yra labai sveikintina, nes memorialas šiuo metu yra veikiamas gamtos ir jį būtina užkonservuoti ir taip išsaugoti ateities kartoms.

Pasak tremtinių atstovės S. Šibakovskienės, anksčiau ne kartą buvo kreiptasi į miesto vadovus ir kalbėta apie poreikį tvarkyti memorialą, tačiau realų dėmesį šiam paminklui pradėta rodyti tik šios kadencijos metu.

1940-1941 m. iš Naujosios Vilnios geležinkelio stoties į Sibirą tremtin buvo vežami pirmieji lietuvių, lenkų ir kitų tautybių žmonės. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memoriale kasmet birželio 14 d. vyksta Trėmimo minėjimo renginiai.