Beveik prieš metus Seimas priėmė Konstitucinio Teismo nutarimą įgyvendinantį įstatymą ir nustatė, kaip bus kompensuojamas per krizę sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams, prokurorams, teisėjams ir kitiems pareigūnams. Privačiame sektoriuje sumažinti atlyginimai nebuvo kompensuoti.

Minėtas įstatymas „taikomas asmenims (jiems mirus – jų įpėdiniams), kuriems buvo mokamas dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis“.

Įgyvendindamos įstatymą valstybės institucijos apskaičiavo, kokiam skaičiui jų darbuotojų kokios sumos turės būti kompensuotos.

Oficialiais duomenimis, didžiausias sumas gaus paties Konstitucinio Teismo darbuotojai – vidutiniškai po 15,75 tūkst. Eur (54,4 tūkst. Lt). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo darbuotojai gaus vidutiniškai po 8,68 tūkst. Eur (30 tūkst. Lt), Klaipėdos miesto apylinkės teismo – po 7,7 tūkst. Eur (26,6 tūkst. Lt).

Tarp teismų darbuotojų įsiterpė Automobilių kelių direkcijos ir Prezidentūros kanceliarijos darbuotojai – jiems apskaičiuota vidutiniškai daugiau nei po 6,37 tūkst. Eur (22 tūkst. Lt).

Tiesa, nuo minėtų sumų bus išskaičiuoti mokesčiai, tad tarnautojai „į rankas“ gaus mažesnes sumas.

Vis dėlto žemas pareigas užimantys valstybės tarnautojai teigia, kad šias sumas pasidalins daugiausia patys teismai ir institucijų vadovai.

„Daugiausiai iš šito reikalo išloš institucijų „Vadovai ir Ko“. Ko gero, labiausiai džiaugsis teismai, šią karuselę ir užsukę. Pas mus vienas kolega vyriausiasis specialistas gavo 10 eurų kompensaciją, kitas – mažiau nei eurą. Tad banko pavedimas kainavo daugiau“, – liūdnai šyptelėjo vienos valdžios įstaigos darbuotojas, prašęs neatskleisti tapatybės. Beje, jis pats prisipažino džiaugiasi 36 Eur kompensacija.

Pagal įstatymą šios institucijų apskaičiuotos neišmokėto darbo užmokesčio sumos dalimis bus išmokamos 2016–2020 m. tokiomis procentinėmis dalimis: 2016 m. – 5 proc. išmokėtinos sumos; 2017 m. – 20 proc.; 2018 m. – 25 proc.; 2019 m. – 25 proc. 2020 m. – 25 proc.

Vilniaus m. savivaldybė dėl techninių kliūčių duomenų nepateikė.