aA
Milžinišką gaisrą patyrusioje Alytaus miesto padangų perdirbimo gamykloje „Ekologistika“ vos prieš dvi savaites lankėsi Aplinkos apsaugos departamento kontrolieriai ir rado daugybę pažeidimų.
Alytaus gyvenimą paralyžiavęs gaisras nebuvo toks jau netikėtas: pradeda lįsti nerimą keliančios detalės
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Šių metų spalio 3-ąją įmonėje aplinkosaugininkai vykdė planinį patikrinimą UAB „Ekologistika“. Buvo tikrinami įmonės 2018 metų veiklos duomenys gaminių ir pakuočių sutvarkymo ir dokumentų apskaitos srityje. 2019 metų spalio 7-ąją bendrovei buvo pateiktos išvados apie rastus pažeidimus.

Tarp rastų pažeidimų – netvarkingai laikomos atliekos, pažeidimai atliekų tvarkymo apskaitoje, teritorijoje laikomos atliekos, kurių įmonė neturėjo teisės tvarkyti, neinventorizuoti įrengimai, turintys šalinti teršalus – kietąsias daleles.

Neigia pažeidimus

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika ketvirtadienį DELFI sakė, kad toks faktas – skandalingas.

„Džiaugiuosi, kad aplinkosaugininkai minėtą įmonę patikrino, tačiau, kiek aš matau iš nustatytų pažeidimų, tai čia, sakyčiau, skandalinga, juolab, kad nuo leidimo veiklai atnaujinimo praėję vos nepilni metai. Taip pat kyla klausimas, kodėl pernai buvo pratęstas taršos leidimas, jei šiemet patikrinus, kaip ištaisyti pernai nustatyti trūkumai ir pažeidimai, matyti, kad pažeidimai vėl fiksuojami, tik dar didesni“, – sakė K. Mažeika.

Kęstutis Mažeika
Kęstutis Mažeika
© DELFI / Karolina Pansevič


Tuo tarpu „Ekologistikos“ atstovas – vadybininkas Romualdas Varanauskas teigia, kad šiemetinis, spalio 7-osios, patikrinimo aktas dar nereiškia, kad įmonėje nustatyti pažeidimai.

„Mes savo pastabas ir skundus turėjome pateikti iki lapkričio 4-os dienos. Tik tada paaiškės, ar būsime pripažinti pažeidę galiojančius įstatymus“, – sakė „Ekologistikos“ atstovas.

Jis teigė negalintis atsakyti, kokia įmonėje buvo tvarka ar pažeidimai iki paskutiniojo taršos leidimo gavimo, mat tuomet dar nedirbo įmonėje. Tačiau iš DELFI turimų dokumentų matyti, kad būtent R. Varanauskas nurodomas kaip įmonės direktoriaus Juozo Cicėno įgaliotas asmuo, atsakingas už aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi įmonėje.

Su įmonės direktoriumi ketvirtadienį susisiekti nepavyksta, jo telefonas išjungtas.

Tačiau DELFI išsiaiškino, kad aplinkosaugininkai „Ekologistiką“ tikrino ir 2018 metais, rugsėjo 17 dieną. Ir tuomet atliekų tvarkymo apskaitoje buvo rasta daugybė trūkumų ir pažeidimų.

Tačiau tai Aplinkos apsaugos agentūrai nebuvo kliūtis 2018 metų lapkritį pratęsti įmonei Taršos leidimą. Kaip matyti iš jau 2019-ųjų spalio mėnesio patikrinimo akto duomenų, 2018-aisiais rasti pažeidimai ištaisyti nebuvo – apie tai liudija ir įrašai Patikrinimo akte.

Dar daugiau – Aplinkos apsaugos departamentas, vadovaujamas direktoriaus Vaido Laukio, kurio prievolėje yra vykdyti Taršos leidimų kontrolę, į DELFI klausimą, kaip po 2018-ųjų patikrinimo ir rastų pažeidimų „Ekologistika“ sugebėjo gauti pratęstą Taršos leidimą ir leidimą vykdyti įmonės veiklą, tesugebėjo atrašyti, kad departamentas pradės neplaninį patikrinimą gaisro nusiaubtoje bendrovėje.

Ir surinkėjas, ir perdirbėjas

Gaisras Alytaus mieste, Pramonės gatvėje esančiose „Ekologistikos“ patalpose, kilo 2019 metų spalio 16-os naktį. Jo metu užsiliepsnojo 2000 kv. metrų patalpose laikomos naudotos padangos ir jų atliekos. Gaisro metu buvo pažeistos pastato konstrukcijos, į orą pateko didžiulis kiekis pavojingų teršalų, buvo sutrikdytas šalia esančių įmonių, ugdymo įstaigų darbas. Gaisras nelikviduotas pilnai ir ketvirtadienį.

Aplinkos apsaugos ministras K. Mažeika informavo apie kreipimąsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. UAB „Ekologistika“ (buvusi UAB „Rimdeva“) įregistruota 2012 metų spalį. 2014 metų birželį įmonė gavo Taršos leidimą, kuris buvo pakeistas 2017 ir 2018 metais. Paskutinį kartą Leidimas išduotas 2018 metų lapkričio 23-ą dieną.

Gaisras Alytuje
Gaisras Alytuje
© Romas Sadauskas – Kvietkevičius


Įmonė turėjo leidimą surinkti naudotas padangas, jas pervežti, eksportuoti ir perdirbti. Gaisrą patyrusioje gamykloje įmonė smulkino naudotas padangas ir gamino gumos gaminius.

Įmonė taip pat turėjo leidimą išrašyti gaminių ir pakuočių sutvarkymą įrodančius dokumentus įmonėms ir fiziniams asmenims. Trumpai kalbant, įmonė turėjo ir atliekų surinkėjo, ir perdirbėjo statusą.

Dokumentus išrašinėjo patys sau

DELFI žiniomis, kaip atliekų perdirbėjas „Ekologistika“ per 2018 metus išrašė vos vieną dokumentą atliekų surinkėjui, liudijantį apie minėto juridinio asmens sutvarkytas atliekas – naudotas automobilių padangas. Tas atliekų surinkėjas – ta pati „Ekologistika“. Dokumentas apie 1807 tonas iš „Ekologistikos“ surinktų padangų išrašytas 2019 metų sausį.

Iš viso per 2018 metus įmonė Lietuvoje skelbia surinkusi 1821,14 tonos padangų. Tuo tarpu perdirbusi nurodo 9745,24 tonos.

Įmonės taršos leidimas vienu metu įmonėje leido sandėliuoti, kaupti ir perdirbti iki 2500 tonų atliekų. Tačiau į šį kiekį įėjo trijų rūšių atliekos – padangos, tekstilė ir juodieji metalai. Paskutiniosios atliekos susidaro padangų smulkinimo metu.

Jau kaip atliekų surinkėjas, „Ekologistika“ per 2018 metus yra išrašiusi dokumentus 7 įmonėms apie iš jų surinktas naudotas padangas. Bendras kiekis – 1610,79 tonos.

Taip pat įmonė išrašiusi dokumentus Padangų importuotojų organizacijai – apie 150 tonų šios įmonės sutvarkytų padangų.

Leidimas pratęstas po pažeidimų

Vykdydama padangų perdirbimo veiklą, „Ekologistika“ savo gamybos veikloje naudoja stacionarų taršos šaltinį – gamybos linijos nutraukimo sistemą, per kurią į aplinkos orą yra išmetamos kenksmingos medžiagos – kietosios dalelės.

Tačiau įrenginys net nėra inventorizuotas, taip pat neaišku, ar atitinka techninius veiklos reikalavimus. Apie jį, kaip reikalauja teisės aktai, taip pat nepranešta Aplinkos apsaugos departamentui.

Kaip matyti iš turimų dokumentų, priešpaskutinį kartą aplinkosaugininkai „Ekologistiką“ tikrino prieš išduodami naujausią leidimą veiklai – 2018 metų rugsėjį. DELFI žiniomis, ir tuomet buvo rasta pažeidimų, kurie buvo užfiksuoti akte. Pažeidimai buvo rasti atliekų susidarymo apskaitoje – iš įmonėje rastų dokumentų nebuvo galima nustatyti, kiek įmonė pagamina kasdien produkcijos, nes parodymai apie pagamintą produkciją nebuvo fiksuojami teisės aktų nustatyta tvarka.

Dar daugiau – sutikrinus specialioje apskaitos sistemoje, kurią administruoja Aplinkos apsaugos departamentas, ir įmonės buhalterinius dokumentus, rasta neatitikimų perdirbtų padangų kiekiuose, t. y. aplinkosaugininkams pateikta informacija apie daugiau nei 925 tonas esą perdirbtų atliekų, nors įmonės dokumentuose nurodoma, kad perdirbta buvo mažiau.

Tikėtina, kad taip buvo siekiama gauti iš valstybės atitinkamas išmokas už didesnio kiekio atliekų sutvarkymą.

Jau po poros mėnesių nuo šio patikrinimo – 2018 metų lapkričio 23-ą dieną Taršos leidimas, leidžiantis įmonei vykdyti ūkinę veiklą, t. y. padangų perdirbimą, surinkimą ir pervežimą, Aplinkos apsaugos agentūros pareigūnų buvo vėl pratęstas ir galioja iki šiol.

Į DELFI klausimą, kokie buvo įmonėje „Ekologistika“ rasti 2018 metais pažeidimai ir kodėl tuomet, praėjus vos porai mėnesių po pažeidimų, buvo išduotas pratęstas taršos leidimas, Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus atstovė Ieva Krikštopaitytė pažadėjo atsakyti vėliau.

„Dėl planinio 2018 metų rugpjūčio mėn. atliko planinio patikrinimo informuosiu Jus papildomai. Šiuo metu renkame informaciją“, – raštu atsakė Aplinkos apsaugos departamento atstovė.

Alytaus gyvenimą paralyžiavęs gaisras nebuvo toks jau netikėtas: pradeda lįsti nerimą keliančios detalės
© VPGT


Beje, čia reikėtų pažymėti, kad „Ekologistika“ turėjo vadinamąjį supaprastintą Taršos leidimą – TL, kuris išduodamas tik įmonėms, surenkančioms ar perdirbančioms nedidelius atliekų kiekius – iki 15 tonų atliekų per parą. Didesnės apimties veiklai vykdyti yra privalomas vadinamasis TIPK – Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas.

Tačiau šiandien neaišku, kiek faktiškai „Ekologistika“ apdorodavo per parą atliekų. Kaip jau minėta, patikrinimo metu nustatyti pažeidimai tokios apskaitos dokumentuose. Jie nustatyti ir 2018, ir 2019 metais.

Įmonėje net nėra apskaitos metodikos, kaip apskaičiuoti sunaudotų padangų kiekį ir iš jų susidariusios produkcijos (atliekų) kiekį, mat, pvz., perdirbant sunkiasvorių automobilių padangas ir lengvųjų automobilių padangas susidarantis metalo ir tekstilės atliekų kiekis yra skirtingas. Susidariusios atliekos net nebuvo sveriamos – skirtumas apskaičiuojamas atimant pagamintos produkcijos svorį iš perdirbtų padangų svorio, nors tokia metodika nėra tiksli.

Rado ir statybinių atliekų

Kontrolieriai spalį vykdyto patikrinimo metu rado ir neapskaitytų atliekų, kurių laikymui įmonė „Ekologistika“ net neturėjo leidimo. Tai – krūvos mišrių statybinių ir griovimo atliekų, kuriomis buvo užverstos ir patalpos, ir teritorija.

Dar daugiau – patikrinimo metu rasta pažeidimų ir atskirų rūšių atliekų laikymo tvarkoje. Pavyzdžiui, šalia suverstų padangų buvo sukrautos tekstilės atliekų krūvos, metalų atliekos sandėliuojamos šalia susmulkintų padangų ir kt. Patalpose rasta naujai pastatytų padangų smulkinimo įrengimų, apie kurių pastatymą nebuvo informuoti aplinkosaugininkai, o tokių įrenginių naudojimo nebuvo įmonės turimame Taršos leidime.

Įmonės atstovas R. Varanauskas teigia, kad įrenginys nenaudojamas ir neveikia, todėl ir pranešti apie jį nereikėjo. Tačiau teisės aktai numato priešingai, ir tai turėjo kontroliuoti Aplinkos apsaugos departamentas, vykdantis Taršos leidimų kontrolę.

Pagal galiojančią tvarką, įsigijus tokį įrenginį ir jį pastačius gamybinėse patalpose, turėjo būti kreipiamasi į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl naujo taršos leidimo ir jo sąlygų išdavimo.

Neatitiko reikalavimų

Kaip DELFI informavo taršos leidimus išduodančios Aplinkos apsaugos agentūros atstovė Lina Gaidžiūnaitė, pirmą kartą leidimas įmonei „Ekologistika“ išduotas 2014-ais metais. Tačiau tuomet jiems leista vykdyti tik atliekų tvarkymo veiklą.

Apie įmonėje vykdytus ar vydomus patikrinimus ir taršos leidimų kontrolę Aplinkos apsaugos agentūros atstovė komentuoti negalėjo, mat ši veikla nėra minėtos agentūros veiklos sritis. Tai vykdo Aplinkos apsaugos departamentas.

„Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2014-06-23 UAB „Ekologistika“ išdavė Taršos leidimą Nr. TL-A.1-2/2014 (toliau – Taršos leidimas). Nustatytos sąlygos: metinis įrenginio pajėgumas 25000 t/m, didžiausias vienu metu laikomų atliekų kiekis – 2000 t, vykdoma atliekų tvarkymo veikla. 2016 metais buvo atliekamos poveikio aplinkai vertinimo procedūros dėl planuojamos ūkinės veiklos – naudotų padangų perdirbimo iki 2- 4 mm frakcijos gumos trupinių. Perdirbamų naudotų atliekų kiekis – 25000 t/m, planuojama pagaminti 16000 t/m gumos trupinių. 2017-02-08 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė galutinę atrankos išvadą dėl UAB „Ekologistika“ naudotų padangų perdirbimo, kad planuojamai veiklai poveikio aplinkai vertinimas nereikalingas. Šios išvados pagrindu Aplinkos apsaugos agentūra 2017-07-21 priėmė sprendimą pakeisti Taršos leidimą UAB „Ekologistika“, - teigė Aplinkos apsaugos agentūros atstovė.

Dar vienas poveikio aplinkai vertinimo procedūros etapas vyko 2018-ais metais. Tuomet buvo atliekamos poveikio aplinkai vertinimo procedūros dėl didžiausio vienu metu leidžiamo laikyti atliekų kiekio didinimo (nuo 250 t iki 1920 t) ir 2018-08-10 priimta atrankos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas nereikalingas. Šios atrankos išvados pagrindu, Aplinkos apsaugos agentūra 2018-11-23 priėmė sprendimą pakeisti Taršos leidimą.

„Nustatytos sąlygos: metinis įrenginio pajėgumas nepasikeitęs 25000 t/m. Pagaminama apie 16 000 t/m gumos trupinių (produkcijos). Didžiausias vienu metu laikomų atliekų kiekis – netinkamų naudoti padangų – 1920 t, susidarančių veiklos metu atliekų kiekis – 580,5 t. Leidžiamos vykdyti atliekų tvarkymo veiklos. Poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūrose dalyvavo Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos“, - sakė L. Gaidžiūnaitė.

Paklausus, kodėl „Ekologistikai“ buvo išduotas supaprastintas taršos leidimas, vadinamasis TL, o ne TIPK, Aplinkos apsaugos agentūros atstovė paaiškino, kad įmonė neatitiko Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų išdavimo kriterijų.

„Priklausomai nuo veiklos rūšių, eksploatuojamų įrenginių pobūdžio ir pajėgumų pagal teisės aktų reikalavimus išduodamas arba Taršos leidimas (TL), arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Ekologistika“ neatitiko Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse nustatytų kriterijų, taikomų įrenginiams, kurie privalėtų gauti TIPK leidimą, tačiau atitiko TL kriterijus, todėl UAB „Ekologistika“ buvo išduotas TL“, - sakė L. Gaidžiūnaitė.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(47 žmonės įvertino)
3.6809

Top naujienos

Skandalingos Gentvilo iniciatyvos supykdė net valdančiuosius: ministrui liepta kuo greičiau persigalvoti (15)

Aplinkos ministro Simono Gentvilo sumanymas pakeisti miestų želdynų normas pasibaigė skandalu....

Evakuacija iš Krymo vyksta istoriniu tempu: okupantai jau supranta, kas jų laukia

Krymo okupacinė valdžia koreguoja automobilių srautą Krymo tiltu, kad sukurtų elitinį...

Karo ekspertai: fiksuojami sunkiai suprantami Rusijos pajėgų veiksmai Kryme prasideda medžioklės sezonas (2)

Pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertai feisbuke antradienio...

Rusų propagandistas dėl Baltijos šalių springsta pykčiu (3)

Rusija gali panaudoti branduolinį ginklą prieš Baltijos šalis ir Šiaurės Atlanto aljansą, taip...

Baltijos šalyse pritrūkus elektros, įjungtos Panevėžio ir Lietuvos elektrinės

Antradienį Baltijos šalių elektros biržoje pritrūkus elektros, elektros perdavimo sistemos...

Lietuvoje jau antrąkart šiemet registruotas stichinis reiškinys – kaitra

Lietuvoje antrą kartą šiemet registruojamas stichinis reiškinys – kaitra, trečiadienį...

Kreivys apie baisiausią dieną Lietuvos elektros energetikos istorijoje: įvyko paradoksali situacija (31)

Energetikos ministras Dainius Kreivys sako, kad rekordinė elektros kaina „ Nord Pool “ biržos...

Karas Ukrainoje. „Žemė degs po okupantais“: okupuotame Melitopolyje – stiprus sprogimas rusų okupantai pranešė apie uždarytą Krymo tiltą – turi planą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino laikinai okupuoto Krymo gyventojus nesiartinti...

Kraujo tyrimai parodė: šio maisto produkto atsisakiusiųjų šalies gyventojų sveikata nepalyginamai geresnė (2)

Mėsos savo mityboje visiškai nevartojančių šalies gyventojų sveikata – nepalyginamai...

Kepinančiame karštyje Alekna ir Gudžius užtikrintai žengė į finalą, Čechas pagerino rekordą specialiai Delfi iš Miuncheno

Miunchene vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate trečiadienį startavo dvi...