Net tą pačią dieną, pateikus banko sąskaitos išrašą, sąskaita taip ir liko areštuota. O kontoros darbuotojai net nenori bendrauti, ir pastaruoju momentu siunčia dokumentus dėl vykdymo proceso. Ką daryti, kokių veiksmų imtis?

Turiu ne vieną bylą, ne pas vieną antstolį, tačiau tik su vienu negaliu susitarti. Jis į geranoriškus mano pasiūlymus tiesiog „nusispjauna“.

Į DELFI skaitytojo klausimą atsako Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė, antstolė Inga Karalienė

Kokiais atvejais leidžiama savarankiškai dengti skolą dalimis?

Skolos mokėjimui dalimis vien antstolio geros valios nepakanka. Tokiam sprendimui priimti būtinos dvi svarbios sąlygos. Pirma: savarankiškai pervedamos įmokos neturi būti mažesnės už įstatymo nustatyta tvarka išieškomas sumas iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų. Antra: kreditorius turi sutikti, kad jo reikalaujamos lėšos bus grąžinamos nesiunčiant antstolio patvarkymo į skolininko darbovietę.

Kadangi klausimo autorius turi ne vieną skolą, jų išieškojimo procedūros skirtingose antstolių kontorose gali skirtis atsižvelgiant į reikalaujamų sumų dydžius ir prievolių kilmę. Labai tikėtina, kad aprašomu atveju antstolis neturi galimybės taikyti skolininkui palankesnės išieškojimo tvarkos (galbūt išieškoma skola yra didelė), nes tai pažeistų išieškotojo interesus. Kita vertus, skolininkas bet kuriame išieškojimo etape gali pats siekti susitarti su kreditoriumi, pasirašyti taikos sutartį ir pateikti antstoliui suderintą skolos mokėjimo dalimis grafiką. Kreditoriui sutikus, antstolis turėtų aiškų pagrindą netaikyti įstatyme įtvirtintų griežtesnių priverstinio išieškojimo priemonių ir net išieškoti skolą mažesnėmis dalimis.

Kada „įjungiamas“ periodinių išskaitų iš skolininko darbo pajamų mechanizmas?

Pradėdamas skolos išieškojimą, antstolis elektroniniu būdu pateikia nurodymą Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai. Ši sistema centralizuotai apriboja skolininko teisę disponuoti bankų sąskaitose esančiomis lėšomis ir paskirsto jas kreditorių reikalavimams tenkinti. Kai antstoliui pateikiama informacija apie skolingo asmens darbovietę ir gaunamą darbo užmokestį, antstolis nustato laisvai disponuojamą sumą, kuri kiekvieną mėnesį paliekama skolininko būtiniausiems poreikiams tenkinti. Darbdavys periodiškai perveda nustatyto dydžio išskaitas vienam ar keletui kreditorių, o skolininkas apsaugoms nuo rizikos, kad išieškant skolą bus nuskaityta visa jo darbo užmokesčio (ar avanso) suma. Tačiau toks mechanizmas pradeda veikti tik antstoliui turint visą reikiamą informaciją apie skolininko lėšų kilmę.

Gali būti, kad klausimo autoriaus gaunamų lėšų kilmės nustatymas užtruko, nes jis ir pats nemini, kad antstoliui būtų pateikęs banko sąskaitos išrašą (pateikė tik pažymą iš darbovietės). Juk į tą pačią sąskaitą gali būti pervedamas ne tik darbo užmokestis, bet ir kitos lėšos (dovanos, grąžinamos skolos, laimėjimai loterijose ir pan.). Todėl vien pažymos iš darbovietės dažniausiai nepakanka tam, kad antstolis galėtų nustatyti, kurios lėšos yra darbo užmokestis.

Kai sąskaitoje atsirado lėšų, sistema galėjo automatiškai pervesti visą sumą kreditoriui anksčiau, negu buvo suformuotas antstolio nurodymas palikti neliečiamą laisvai disponuojamą sumą. Tokiu atveju reikėtų nedelsiant (ne vėliau kaip per 14 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas išsiuntimo skolininkui dienos) susisiekti su antstoliu ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad buvo nuskaitytos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tokios lėšos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos skolininkui.

Ar išieškant skolą iš darbo užmokesčio panaikinamas sąskaitų areštas?

Šį klausimą antstoliai kiekvienu atveju sprendžia individualiai, tačiau įstatyme įtvirtinto įpareigojimo panaikinti sąskaitų areštą tik dėl to, kad išsiųstas patvarkymas į skolininko į darbovietę, nėra. Priešingai, antstolis turi pareigą užtikrinti skolos išieškojimą iš visų skolininko lėšų, iš kurių išieškojimas galimas. Sąskaitos areštas yra garantija, kad šalia be darbo užmokesčio skolininko gaunamos papildomos lėšos bus panaudotos ta, kad skolos grąžinimo prievolė būtų įvykdyta kuo greičiau.