Į DELFI skaitytojo klausimą atsako antstolė Nijolė Viešchnickienė

Skolos paveldimos tik su turtu

Pagal Civilinio kodekso 5.1 str. paveldėjimas yra mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą.

Taigi, paveldimas ne tik turtas, bet ir skolos. Gavę pranešimą apie skolininko mirtį, antstoliai sustabdo vykdomąsias bylas iki to momento, kol paaiškėja paveldėtojai. Jeigu skolų turintis žmogus neturi jokio turto (nei būsto, nei žemės sklypo, nei santaupų ar kt.), kurį galėtų paveldėti kiti asmenys arba valstybė perimtų savo nuosavybėn, tai skolų išieškojimas po jo mirties nutraukiamas.

Vis dėlto sprendžiant, turi žmogus turto ar ne, reikėtų būti atidiems. Kartais artimųjų požiūriu bevertis statinys ar kitas asmeniui priklausantis daiktas teisiškai laikomas materialaus turto vienetu. Jei po skolininko mirties kas nors pradeda tokiu turtu naudotis, tai toks asmuo gali būti pripažįstamas priėmusiu palikimą, o kartu – ir atsakingu už mirusiojo skolas.

Kaip apsisaugoti nuo per didelės palikėjo skolų naštos?

Žmogaus negrąžintos skolos gali viršyti jo turėto turto vertę. Tokiu atveju priimti palikimą būtų nuostolinga, nes paveldėtojas įgautų prievolę dengti palikėjo skolas ne tik iš mirusiojo turėto turto, bet ir iš savo asmeninio turto.

Nijolė Viešchnickienė
Išeitis – antstolio sudaromas paveldimo turto apyrašas. Civilinio kodekso 5.53 straipsnyje įtvirtinta, kad įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu. Jeigu bent vienas įpėdinis priėmė palikimą pagal turto apyrašą, tai ir visi kiti įpėdiniai laikomi priėmusiais palikimą pagal turto apyrašą.

Apsisprendus sudaryti apyrašą, pirmiausia reikėtų kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą. Jis išduoda vykdomąjį pavedimą dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo, kuris vėliau pateikiamas antstoliui. Paveldimo turto apraše antstolis surašo visus palikimą sudarančius daiktus ir išvardija visas žinomas skolines palikėjo teises bei pareigas. Apyrašo pabaigoje įpėdinis paliudija, kad apyraše nurodytas visas įpėdiniui žinomas palikėjo turtas, visi palikėjo skoliniai reikalavimai ir skolinės pareigos.

Žmogiškumui reglamentavimo nereikia

Praktikoje tenka susidurti su visokiais tėvais, ir visokiais vaikais. Vieni laukia tėvų mirties kaip galimybės įgyti daugiau turto. Kiti rūpinasi, kaip praskaidrinti tėvų senatvę. Juk vaikams niekas nedraudžia padengti tėvų skolų. Neseniai vieno skolininko dukra įsipareigojo kas mėnesį pervedinėti po kelias dešimtis eurų, padėdama tėvui greičiau atsikratyti skolų. Ji savo žodžio laikosi ir tokiu būdu atsidėkoja tėvui už jo tėvišką rūpestį.