Tuomet antroji sutarties šalis pasirašo ir siunčia atgal skenuotą kopiją, ar galima traktuoti, kad sutarties pasirašymas įvyko ir sutartis yra galiojanti? Ar būtina prašyti sutarties su originaliu parašu, ar tinka skenuota versija?

Į DELFI skaitytojo klausimą atsako advokatas Tomas Vagnorius.

Taip, sutartis sudaryti naudojantis elektroniniu paštu galima. Teisės aktai nedraudžia sudaryti sutartį, pasirašant ir apsikeičiant skanuotais egzemplioriais.

Dar daugiau, sutarties pasirašymas nuotoliniu būdu galimas ir kitais būdais. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.192 str. nurodo: „Kai pagal įstatymus ar šalių susitarimą sutartis turi būti paprastos rašytinės formos, ji gali būti sudaroma tiek surašant vieną šalių pasirašomą dokumentą, tiek ir apsikeičiant raštais, telegramomis, telefonogramomis, telefakso pranešimais ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais perduodama informacija, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jį siuntusios šalies parašą.“

Suklestėjus informacijos perdavimo technologijoms, sutarčių sudarymas/pasirašymas nuotoliniu būdu ypač praktikuojamas. Tačiau, siekiant išvengti galimų ginčų ir interpretavimų dėl sutarties sudarymo ir pasirašymo faktų ar jos įsigaliojimo datos, pažymėčiau keletą svarbių praktinių teisnių dalykų :

* Patartina sutartyje nurodyti, kokiu būdu sutartis yra sudaroma, pasirašoma ir kuomet ji taps galiojanti. Pakankama nurodyti, jog sutartis bus laikoma sudaryta, kai šalys patvirtins apie pasirašyto dokumento gavimą ar atliks tam tikrus konkliudentinius veiksmus, liudijančius sutarties sudarymą (pvz. patvirtinimas apie daikto išsiuntimą gavėjui ir pan.).

Tomas Vagnorius
* Jei sutarties šalis pageidauja, kad sutarties įsigaliojimui reikalinga gauti sutarčių egzempliorius su originaliais parašais ir/ar antspaudu ar pageidaujama kitokių sąlygų, tuomet tokios sąlygos turi būti nurodytos sutartyje. Nesilaikant kurios nors sutartyje nurodytos privalomos nuostatos, sutartis nebus laikoma įsigaliojusia (LR CK 173 str. 3 d.: „Šalys susitarimu gali nustatyti papildomų rašytinės sandorio formos reikalavimų (tam tikrų asmenų parašų buvimas, dokumento antspaudavimas, specialios formos dokumento surašymas ir t. t.) bei numatyti tokių papildomų reikalavimų nesilaikymo teisines pasekmes. Kai šalys šių reikalavimų nesilaiko, sandoris laikomas nesudarytu, jeigu šalių susitarimu nenustatyta ko kita.“) Jei nėra specialių paminėtų reikalavimų, sutartis bus laikoma galiojanti pasirašyta atsakingo asmens, tiesiog pasikeitus skanuotais pasirašytais egzemplioriais.

* Sutartyje taip pat pageidautina nurodyti, kokiu elektroniniu paštu bus apsikeičiama sutarties tekstu su parašais. Sutarties įsigaliojimą žinoma galima sieti su faktu, kuomet bus apsikeista sutarties egzemplioriais su originaliais parašais, tačiau praktikoje tai daroma ne visada ir dažnai rečiau dėl sutarties sudarymo datos riboto apibrėžtumo.

* Sutartis gali būti laikoma sudaryta (galiojanti) net ir nepasirašyta, vienai iš šalių pateikiant pasiūlymą (oferta) sutartį sudaryti. Tokiu atveju reikia kitos šalies patvirtinimo (akceptas) (LR CK 6.162 str. 1 d.: „Sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais.“)

Sutarties teksto formuluotė yra svarbus juridinės technikos dalykas, tačiau, skaitytojo pateiktas sutarties sudarymo variantas, iš esmės yra galimas ir dažnai naudojamas. Sudarant sutartį aptartu būdu, šalys paprastai vėliau paštu apsikeičia egzemplioriais su originaliais parašais.

Daugiau ir tikslesnės informacijos, prašau teirautis el. paštu – info@advokatasvagnorius.lt arba www.advokatasvagnorius.lt

Ne vienerius metus Lietuvos teisininkų komentarus įvairiomis temomis publikuojantis pagrindinis naujienų portalas DELFI savo skaitytojams siūlo užduoti klausimus Jums aktualiais ir svarbiais klausimais – tikimės, kad profesionalių teisės ekspertų požiūris padės ne tik pasirinkti tinkamą problemos sprendimo variantą, bet ir suteiks žinių, kaip ateityje išvengti nemalonių rūpesčių.

Savo klausimus prašome siųsti elektroniniu paštu: teise@delfi.lt. Aktualiausi atsakymai bus išspausdinti DELFI.