Į DELFI skaitytojo klausimą atsako teisininkas Aleksandras Kovalevskis.

Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas taikomas fiziniam asmeniui, kurio pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvos Respublikoje. Bankrotas fiziniam asmeniui gali būti keliamas, jei jis atitinka įstatymo keliamus reikalavimus ir yra nemokus.

Nemokumas suprantamas kaip fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas.

Vieną minimalią mėnesinę algą Lietuvoje sudaro 300 EUR, todėl nemokaus fizinio asmens skolos turi viršyti 7500 EUR sumą.

Į šią sumą negali būti įtraukiami skoliniai įsipareigojimai atsiradę dėl žalos atlyginimo (dėl suluošinimo, kitokio kūno sužalojimo ar mirties) ir piniginių lėšų vaikui išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius teisės pažeidimus arba nusikalstamas veikas.

Nagrinėjamu atveju, skolos neviršija nustatytos 7500 EUR skolinių įsipareigojimų sumos ir asmuo negali būti laikomas nemokiu, todėl fizinio asmens bankroto byla jam nebūtų iškelta.

Aleksandras Kovalevskis
Be aukščiau paminėto atvejo, teismas fiziniam asmeniui neiškeltų bankroto bylos, jei yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

* paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie laikomi nesąžiningais;

* paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų);

* paaiškėja, kad fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, ir jo teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus;

* nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų;

* paaiškėja, kad fiziniam asmeniui yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla.

Ne vienerius metus Lietuvos teisininkų komentarus įvairiomis temomis publikuojantis pagrindinis naujienų portalas DELFI savo skaitytojams siūlo užduoti klausimus Jums aktualiais ir svarbiais klausimais – tikimės, kad profesionalių teisės ekspertų požiūris padės ne tik pasirinkti tinkamą problemos sprendimo variantą, bet ir suteiks žinių, kaip ateityje išvengti nemalonių rūpesčių.

Savo klausimus „Klausk teisininko“ prašome siųsti elektroniniu paštu: teise@delfi.lt. Aktualiausi atsakymai bus išspausdinti DELFI.