Priimant sprendimą dėl Alytaus ir Plungės apylinkių teismų rūmų optimizavimo, siekiama suvienodinti teisėjų ir teismų darbuotojų darbo krūvį bei sudaryti sąlygas specializuotis teisėjams, taip pat efektyviau panaudoti teismų žmogiškuosius bei materialinius išteklius, pranešė Nacionalinė teismų administracija.

Dar praėjusiais metais teismų vadovų, Teisėjų tarybos vadovybės, narių, Lietuvos teisėjų visuomeninių organizacijų vadovų susitikimo metu svarstyta dėl galimo tolesnio apylinkės teismų optimizavimo.

Darbo grupės atliktoje analizėje akcentuojama, kad, optimizavus apylinkių teismų rūmus, teisės kreiptis į teismą tinkamas įgyvendinimas optimizuojamų apylinkių teismų (rūmų) veiklos teritorijoje nebūtų pažeistas, sudarant juose galimybę organizuoti išvažiuojamuosius teismo posėdžius ir (arba) įkuriant teismui teikiamų ir teismo išduodamų dokumentų priėmimo skyrių („langelį“).

Kaip pažymi NTA, išvažiuojamieji posėdžiai jau ne vienerius metus įgyvendinami Vilniaus regiono apylinkės teisme: nuo 2018 m. balandžio mėn. teismas reguliariai organizuoja išvažiuojamuosius posėdžius į Elektrėnus administracinių nusižengimų, civilinėse ir baudžiamosiose bylose, kuriose daugumos bylos šalių ar liudytojų gyvenamoji (veiklos) vieta yra Elektrėnų savivaldybė.

Optimizuoti Alytaus ir Plungės teismai pradės veikti nuo 2021-ųjų sausio 1-osios, jeigu tam pritars Seimas.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 12 apylinkės teismų: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Plungės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus regiono apylinkės teismai su 2–6 padaliniais (teismo rūmais) bei Vilniaus miesto apylinkės teismas.